La UPC, al capdavant de les universitats de l’Estat en Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació

Taller de maquetes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)
+
Descarregar

Taller de maquetes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV)

L'edició 2022 del rànquing elaborat per l’Observatori IUNE torna a destacar el lideratge a l’Estat de l’activitat científica de la UPC en cinc indicadors de l’àmbit de l’Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació. El rànquing també situa la Universitat al capdavant de l’Estat, en la mateixa àrea de coneixement, en dos indicadors relatius a la producció científica emergent.

12/07/2022

La nova edició del rànquing IUNE destaca el lideratge a l’Estat de l’activitat científica de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) en Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació i, en concret, en cinc dels indicadors analitzats, en valors totals: producció científica (publicacions per universitat); publicacions amb col·laboració internacional; cites rebudes per universitat; nombre de publicacions en revistes del primer quartil, i nombre de publicacions en revistes dins del ‘top 3’.

A l’àmbit de l’activitat científica emergent, i també en el camp d'Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació, la Universitat se situa al capdavant de les universitats espanyoles en cites rebudes per universitat i publicacions amb col·laboració internacional.

El rànquing elaborat per l'Observatori IUNE, una iniciativa de l'Alianza 4 Universidades, té com a objectiu contribuir al coneixement i l’anàlisi de l'activitat científica i tecnològica del sistema universitari espanyol. Per fer-ho, l’Observatori analitza l'activitat de les universitats a partir d'una extensa bateria d'indicadors agrupats en vuit grans eixos: professorat, reconeixement, activitat científica, activitat científica emergent, innovació, competitivitat, finançament i capacitat formativa.

En l'eix d'activitat científica, els resultats es faciliten considerant sis àrees de coneixement: Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació; Art i Humanitats; Ciències de la Vida; Ciències Experimentals; Ciències Socials, i Medicina i Farmacologia, i es mostren de manera global o amb classificacions per a les diferents àrees.