La UPC, ben posicionada en els darrers rànquings internacionals

En l’edició 2019 de l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), conegut com a rànquing de Xangai, la UPC es manté en el rang 601-700, el mateix d’ençà del 2017, de les ‘top 1.000’ que classifica. En el CWUR - World University Rankings 2019-2020, també publicat recentment, la UPC se situa en el lloc 443, d’entre prop de 20.000 universitats analitzades de tot el món; mentre que en el rànquing SIR Iber se situa com a 16a millor universitat de l’àmbit iberoamericà. En el Ranking Web of Universities (Webometrics), la UPC puja posicions a escala mundial, passant del lloc 297 al 275, i es col·loca en primer lloc entre les politècniques.

09/09/2019

L’edició 2019 de l’Academic Ranking of World Universities editat per ShanghaiRanking Consultancy –més conegut com a ARWU o rànquing de Xangai– llista les 1.000 millors universitats del món tenint en compte diferents indicadors vinculats a la producció científica, la qualitat de la docència, la qualitat del professorat i el rendiment per càpita –és a dir, el valor ponderat dels indicadors en relació al nombre de personal docent i investigador (PDI) de la institució equivalent a temps complet.

Amb aquests indicadors, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) s’ha posicionat en el rang 601-700, el mateix d’ençà de 2017, i se situa com a tercera politècnica de l’Estat, cinquena del sistema universitari català i en el rang 18-21 de les millors universitats espanyoles. A escala europea, la Universitat es posiciona en el rang 236-272.

Més de 1.800 institucions han estat analitzades a l’edició 2019 del rànquing, publicat el 15 d’agost passat, que utilitza com a base de dades bibliogràfica de referència la Web of Science, de Clarivate Analytics. Per ser incorporades a l’anàlisi, les universitats han de tenir algun Premi Nobel o una medalla Fields entre el PDI, algun investigador altament citat (HiCi) o  articles publicats a les revistes Nature i Science. S’incorporen també aquelles institucions que disposen d’un nombre important de publicacions indexades en el Science Citation Index-Expandex (SCIE) o en el Social Science Citacion Index (SSCI).

En el ‘top 500’ del món, segons el CWUR
A l’edició 2019-2020 del CWUR - World University Rankings, editat pel Centre for World University Rankings de l’Aràbia Saudita, la UPC es posiciona en el lloc 443 de les millors universitats i en el ‘top’ 2,3 % del món.

El rànquing analitza al voltant de 20.000 institucions i d’aquestes en publiquen els  resultats de les 2.000 primeres, 1.000 més que l’edició passada. Els indicadors utilitzats fan referència a àmbits que analitzen la qualitat de l’ensenyament, l’ocupació dels alumni, la qualitat del professorat i els resultats de la recerca. Les bases de dades bibliogràfiques de referència són les de la Web of Science (Clarivate Analytics).

En el lloc 16è en el rànquing SIR Iber
Aquest mes d’agost també s’ha publicat la darrera edició del rànquing SIR Iberoamericà –també conegut com a SIR Iber– que inclou institucions d’educació superior d’Andorra, Espanya, Portugal i dels països llatinoamericans: en concret, analitza 1.761 universitats iberoamericanes. Així, en l’edició 2019 del SIR Iber, la UPC es manté en les posicions obtingudes en els darrers dos anys: en el lloc 16è a escala iberoamericana, en el setè en el panorama universitari espanyol i en el tercer en el català. També manté el seu lideratge entre les universitats politècniques de l’Estat.

Millora de posicions en el rànquing Webometrics
Recentment també ha sortit la segona edició del 2019 del Ranking Web of Universities, conegut com a Webometrics: un rànquing que classifica més de 12.000 institucions d’educació superior d’arreu del món segons una sèrie d’indicadors vinculats majoritàriament al volum i la visibilitat de les seves pàgines web però també a l’impacte i la transparència de la seva producció científica. El rànquing està elaborat pel Laboratori de Cibermetria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En l’edició de juliol, la UPC millora posicions i passa del lloc 297 al 275 del món i es manté, així, entre les 300 millors institucions a escala internacional. Pel que fa a l’àmbit europeu, la Universitat també escala posicions –del lloc 111 al 100– i es manté com a setena a Espanya, tercera a Catalunya i primera universitat politècnica de l’Estat.