La UPC destaca en transferència del coneixement i internacionalització en l’edició 2020 del rànquing CYD

La UPC destaca en transferència del coneixement i internacionalització en l’edició 2020 del rànquing CYD
+
Descarregar

Doctorands treballant a la nova sala blanca del NanoSat Lab de la UPC

Transferència del coneixement i internacionalització. Aquests són els punts forts de la UPC, segons la darrera edició del Rànquing CYD, que també situa la Universitat en les primeres posicions del sistema universitari espanyol pel que fa a la transferència de coneixement.

27/05/2020

La Fundació CYD ha presentat, el 27 de maig, els resultats de la setena edició del Rànquing CYD, configurat com una guia multidimensional que analitza les institucions estatals en el seu conjunt, tant de forma global i per àmbits. El rànquing avalua aquest any l’activitat de 76 universitats espanyoles en cinc grans dimensions: ensenyament i aprenentatge; recerca; transferència del coneixement; orientació internacional, i contribució al desenvolupament del territori.

La particularitat del rànquing CYD és que ofereix resultats per indicador, és a dir, no posiciona les institucions valent-se d’un indicador de síntesi. En funció de la seva posició en la distribució global, els indicadors són qualificats com d’alt, mig o baix rediment. D’aquesta manera, en l’edició 2020 del rànquing, el nivell de rendiment que la UPC obté amb major freqüència és l’alt, i les dimensions en què la  Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) obté millors resultats –entesos com a % d’indicadors amb un nivell alt de rendiment per dimensió– són les de transferència del coneixement (amb el 87,5% d’indicadors amb un alt rendiment) i internacionalització (amb un 71,4% d’indicadors amb un alt rendiment).

A banda de les classificacions per indicadors, els editors del rànquing faciliten informació addicional sobre el número d’ítems per grup de rendiment (alt, mig o baix) que obté cada institució. D’aquesta manera, com a institució, la UPC se situa en les primeres posicions de l’Estat en la dimensió de transferència del coneixement: en concret, se situa en segon lloc en el sistema universitari espanyol.