La UPC, en el ‘top 50’ del món en quatre disciplines de l’Enginyeria en el ShangaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects

La UPC, en el ‘top 50’ del món en quatre disciplines de l’Enginyeria en el ShangaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects
+
Descarregar

Detall de l'equipament del Centre de Recerca en Nanoenginyeria

La UPC destaca entre les 50 millors universitats del món en Tecnologia i Ciències Instrumentals, Enginyeria de Telecomunicació, Teledetecció i Enginyeria Elèctrica i Electrònica, en l’edició 2018 del ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS). La Universitat es classifica en un total de 24 disciplines, sis més que en l’edició anterior del rànquing. També destaca entre les 75 millors del món en Enginyeria Civil i en Recursos Hídrics; i entre les 100 millors en Ciències de la Computació, Tecnologia i Ciències del Transport, i Automàtica i Control.

24/07/2018

El ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2018, editat per ShanghaiRanking Consultancy, ha posicionat la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) entre les millors institucions del món en l’àmbit de l’Enginyeria, en què apareix en 18 de les 22 disciplines que analitza el rànquing. La UPC destaca, així, en Tecnologia i Ciències Instrumentals, en el lloc 28; en Enginyeria de Telecomunicació i Teledetecció, ambdues en el lloc 36; Enginyeria Elèctrica i Electrònica, en el lloc 41; Enginyeria Civil i Recursos Hídrics, situades en el rang 51-75; i Ciències de la Computació, Tecnologia i Ciències del Transport, i Automàtica i Control, posicionades en el rang 76-100. També apareix entre les 150 millors universitats del món en Enginyeria Metal·lúrgica (rang 101-150) i se situa en el rang 151-200 en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Biomèdica. En Enginyeria Química, Ciència dels Materials i Enginyeria i Ciències de l’Energia se situa en el rang 201-300 mentre que en les disciplines de Nanotecnologia, Ciències del Medi Ambient i Biotecnologia es posiciona en el rang 301-400.

Pel que fa a l’àmbit de les Ciències Naturals, la Universitat es posiciona entre les 150 millors universitats del món en Matemàtiques (rang 101-150), entre les 200 millors en Oceanografia i en Ciències Atmosfèriques (rang 151-200); entre les 300 millors en Ciències de la Terra (rang 201-300), i entre les 500 millors en Física, en el rang 401-500. Així mateix, en l’àmbit de les Ciències Socials, la UPC se situa entre les 300 millors universitats del món en Direcció i Administració (rang 201-300).

El Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2018 posiciona les millors institucions del món en 54 disciplines, dues més que l’edició anterior del rànquing (Oceanografia i Ciències Atmosfèriques). Les disciplines s'agrupen en cinc grans àrees: Ciències Naturals, Enginyeria, Ciències de la Vida, Ciències Mèdiques i Ciències Socials. En total, la UPC s’ha posicionat enguany en 24 categories, sis més que en l’edició anterior del rànquing.

Líder a l’Estat en vuit disciplines

També en l’àmbit de l’Enginyeria, la UPC se situa com la primera universitat del sistema espanyol en vuit disciplines: Enginyeria Elèctrica i Electrònica; Automàtica i Control (juntament amb la Universidad de Sevilla i la Universidad de Zaragoza), Enginyeria de Telecomunicació; Tecnologia i Ciències Instrumentals; Ciències de la Computació (juntament amb la Universidad de Granada), Recursos Hídrics, Tecnologia i Ciències del Transport (juntament amb la Universidad Politécnica de Madrid), i Enginyeria Metal·lúrgica. A escala europea, torna a destacar en la disciplina de Tecnologia i Ciències Instrumentals, en cinquena posició, i en Enginyeria Elèctrica i Electrònica i Enginyeria de Telecomunicació, ambdues en el novè lloc.

Col·laboració internacional, el punt fort
El rànquing destaca la col·laboració internacional de la UPC com un dels seus punts forts, indicador en què la institució obté les puntuacions més altes. El rànquing analitza una sèrie d’indicadors centrats en la recerca: número d’articles publicats, número de publicacions en revistes d'alt impacte, impacte normalitzat de les citacions, percentatge d’articles amb coautoria internacional, i premis de prestigi atorgats al Personal Docent i Investigador (PDI). El pes de cada indicador varia en funció de la disciplina, si bé l’indicador ‘Award’ (premis guanyats) no s’aplica en tots els casos. Per a la informació bibliogràfica, el període analitzat és el quinquenni 2012-2016 i s’han emprat les bases de dades bibliogràfiques Web of Science i InCites.
 
El número d’institucions classificades varia en funció de la llista, entre un mínim de 50 fins a un màxim de 500. Per a ser avaluades, les institucions han de tenir un llindar mínim de publicacions durant el període 2012-2016 (entre 25 i 300, en funció de la disciplina). Més de 1.600 universitats, de 83 països, es posicionen en una o vàries classificacions del rànquing.

Més informació: