La UPC entra a formar part de la comunitat de coneixement i innovació EIT Manufacturing

La UPC, en altres comunitats d’innovació i coneixement
En el marc de les xarxes d’innovació i coneixement de l’EIT, la UPC és sòcia fundadora de les comunitats EIT InnoEnergy, de la qual és Formal Partner des del 2010, i EIT Urban Mobility, com a Core Partner des del 2018. En ambdós casos es tracta del rang més alt pel que fa a les entitats associades, equiparable al grau que ara adquirirà dins de la comunitat d’EIT Manufacturing.

L’EIT InnoEnergy ha suposat per a la UPC la creació de cinc programes de màster i prendre part en més de 30 projectes de recerca internacionals amb participació industrial en l’àmbit de l’energia. A més, li ha permès tenir un rol destacat en dos projectes d’innovació i en estudis preliminars d’avaluació d’idees de negoci basat en tecnologia.

L’EIT Urban Mobility també ha impulsat la participació de la UPC en projectes educatius com el programa de màster en EIT Urban Mobility, actiu des del curs 2020-2021, o altres projectes de recerca i innovació, com ara eUltimate, Women in Urban Mobility (WUM) i LogiSmile.

D’altra banda, el 2022 la UPC va esdevenir Associate Partner de la comunitat EIT Raw Materials (de la qual havia estat Project Partner des del 2017), i de la comunitat EIT Culture & Creativity. També ha participat com a sòcia de diversos projectes finançats per la comunitat EIT Health. Aquestes col·laboracions han donat fruits com els projectes InnoLOG i Blue Harvesting en el camp dels materials, o ABLE Exoskeleton i EXPERT3D en el camp de la salut. Finalment, la UPC també ha col·laborat en l’activitat New European Bauhaus (NEB) Citython 2022, promoguda des de la comunitat EIT Climate.

Alguns exemples de projectes actuals que han sorgit de la col·laboració entre els socis d'EIT Manufacturing són TF KnowNet – A modern Teaching Factory, Zero Defect: AI and Big Data to predict quality defects – and save raw materials o Perform – Industry 4.0 demonstrator.

La UPC s’ha incorporat a l’EIT Manufacturing, la xarxa d'innovació de fabricació més gran d'Europa, impulsada per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) i que treballa per a la digitalització de la indústria en el marc de l’economia circular.

19/01/2023

L’EIT Manufacturing és una de les comunitats d’innovació i coneixement del KIC (per les sigles en anglès de Knowledge and Innovation Community) de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), un ecosistema d’innovació que agrupa 130 membres, que són els principals agents europeus en fabricació. En formen part universitats europees com Aalto University, Chambers University of Technology, Università di Bologna o Politecnico di Torino; i grans empreses com Atos, Procter & Gamble, Volvo, Volkswagen i Whirlpool.

El sector manufacturer de la UE dona feina a prop de 30 milions de persones en 2,1 milions d'empreses i representa gairebé el 20 % del PIB total. Un sector que ha de fer front a ràpids avenços tecnològics i a la necessitat d'una economia més circular. Per assolir aquests reptes, l’EIT Manufacturing ofereix un entorn de coneixement on es generen noves oportunitats per a la innovació, de cara a avançar en la digitalització del sector i fomentar la fabricació sostenible. Per a l'any 2030, la xarxa té previst potenciar més d’un miler d’empreses a tota Europa i crear noves oportunitats de treball.

La manufactura avançada engloba la implementació i l’ús de les tecnologies que milloren i optimitzen el procés de fabricació. Des del disseny del producte i la manipulació de les matèries primeres, fins a l’automatització de la producció, la robòtica col·laborativa, la integració de sistemes i l’aplicació de l’Internet de les Coses (IoT). Els resultats que ofereix la manufactura avançada es veuen reflectits en una millora del producte final, donant un valor afegit a tots els passos de la cadena de valor.

Noves oportunitats per a la recerca i la innovació
La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) s’integra en el Co-Location Center (CLC) West, amb seu a San Sebastià, que és un dels sis en què es divideix territorialment l’associació, i s’hi incorpora en qualitat de Member, categoria reservada a grans empreses, instituts de recerca i universitats.

Amb una producció científica significativa relacionada amb el sector de la manufactura avançada i la indústria 4.0, la UPC aportarà a la comunitat una experiència en recerca i innovació reconeguda internacionalment per la seva excel·lència.

Esdevenir membre de l’EIT Manufacturing suposa per a la UPC obrir noves oportunitats per a la recerca, la innovació i la docència. S’enfortiran vincles amb centres d'innovació digital, clústers, associacions industrials, governs regionals i acceleradores, que permetran accedir a finançament a través de col·laboracions amb institucions financeres clau, tant en l’àmbit nacional com europeu, per generar noves patents i convertir l’activitat de recerca en solucions i innovacions per al mercat.

Un altre dels avantatges serà la participació en activitats acadèmiques i de networking amb altres universitats referents en el sector manufacturer, agents clau de la indústria i l’administració, d’on poden sorgir noves col·laboracions o bé enfortir-se les ja existents.

En relació amb la incorporació de la UPC com a nou membre de la comunitat, Antoni Pijoan, managing director de l'EIT Manufacturing West, ha afirmat: "Com a universitat tecnològica líder en els rànquings a Espanya i que se situa entre les millors 20 d’Europa, i amb prop de 30.000 estudiants distribuïts en 65 graus universitaris, 84 màsters universitaris (tres dels quals especialitzats en manufactura) i 45 programes de doctorat, la UPC aporta a l’EIT Manufacturing un nou nivell d’especialitat dins de l’ecosistema de desenvolupament de l’oest d’Europa".

Així mateix, Pijoan destaca que la UPC "també disposa d’una forta tradició en educació contínua (més de 270 programes) així com un programa personalitzat per conduir la tecnologia al mercat, amb el qual s’han creat 11 start-ups l’any passat. Així mateix, la UPC té un llarg recorregut amb altres comunitats de l’EIT (en sis de les quals és activa) i està fortament vinculada amb la majoria dels membres actuals de la comunitat EIT Manufacturing".