S'inicia el projecte LogiSmile per assajar, a Europa, robots autònoms de repartiment urbà

Vehicle autònom ADD
+
Descarregar

Prova del vehicle autònom ADD en el marc de la reunió inicial del projecte europeu Logismile

Reunió inicial del projecte Logismile
+
Descarregar

La reunió inicial del projecte Logismile va tenir lloc, en format híbrid, el dies 17 i 18 de gener

El projecte europeu LogiSmile, liderat per CARNET i cofinançat per l'EIT Urban Mobility, s'inicia aquest mes de gener per assajar robots autònoms de repartiment urbà a Europa. Els dies 17 i 18 de gener ha tingut lloc, en format híbrid, la reunió inicial del projecte, punt de trobada dels socis del projecte, en el qual també ha participat l'alcaldessa d’Esplugues de Llobregat, ciutat on tindrà lloc la primera prova pilot del projecte.

25/01/2022

Les operacions logístiques actuals als centres de les ciutats poden comportar efectes negatius: augment de la congestió del trànsit; problemes de seguretat per a vianants, ciclistes i repartidors, així com contaminació atmosfèrica i acústica. Per fer front a aquests reptes, els socis del projecte europeu LogiSmile, liderat per CARNET –el hub de recerca innovació en mobilitat urbana del futur creat per la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), VW Group Research i SEAT, i coordinat per CIT UPCprovaran en tres ciutats pilot amb diferents orígens socials i urbanístics –Esplugues de Llobregat, a Espanya; Hamburg, a Alemanya, i Debrecen, a Hongria–, un sistema de lliurament totalment autònom format per un vehicle hub autònom (AHV), que funciona en cooperació amb dispositius de lliurament autònoms més petits (ADD).

A més, un centre de control back-end remot també participarà en el sistema: gestionarà la comunicació entre l'ADD i l'AHV, adquirirà dades sobre el terreny, optimitzarà les operacions de la flota amb algorismes que resultin en una cooperació eficient entre ambdós sistemes i proporcionarà una solució operativa en cas de fallada, en situacions complexes irresolubles de manera autònoma.

El kick-off del projecte LogiSmile, cofinançat per l’EIT Urban Mobility, una iniciativa de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT, per les sigles en anglès), ha tingut lloc els dies 17 i 18 de gener, a la UPC i en format híbrid. Un punt de trobada del consorci creat per tirar endavant el projecte amb socis de diferents països.

Repartiment sostenible i segur
En el molt complex marc de la logística d'última milla, els prototips ADD i AHV (fins i tot quan funcionen conjuntament) tenen el potencial de millorar l'eficiència de la distribució urbana de mercaderies. S'adapten perfectament al lliurament d'una demanda cada cop més freqüent i fragmentada. En aquest context, el consorci LogiSmile vol demostrar l'eficàcia d'aquest sistema de lliurament autònom pel que fa a la reducció de costos, les dificultats d'aparcament, d'emissions contaminats i de congestió de trànsit, alhora que garanteix repartiments flexibles, ràpids i còmodes.

Un altre dels principals objectius dels socis de LogiSmile és mostrar als responsables polítics i urbanistes que els robots autònoms de lliurament de mercaderies, en general, són segurs i que és possible fer-ne un desplegament sostenible. Sens dubte, els vehicles autònoms de mercaderies s'introduiran al mercat abans que els de passatgers, ja que plantegen menys problemes de seguretat o responsabilitat. Com a primer pas cap a la robotització de les operacions urbanes, els robots autònoms de lliurament contribuiran a augmentar l'acceptació dels usuaris cap a les tecnologies autònomes i facilitaran l'aparició de vehicles autònoms de passatgers.

A més de CARNET, el consorci del projecte LogiSmile està format per 12 socis més: l'Àrea Metropolitana de Barcelona, Capgemini Engineering, DKV Debrecen, l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, ITS Hamburg, Last Mile Autonomous Delivery, NFF – TU Braunschweig, Otostolik, PTV Group, la Dirección General de Tráfico, TomTom i l’Institut de Robòtica Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) –centre mixt format per la UPC i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC)–, així com també el Centre de Disseny d’Equips Industrials (CDEI) de la mateixa Universitat.