La UPC es consolida com la primera universitat a Espanya en innovació i desenvolupament tecnològic

La UPC continua sent la primera universitat a Espanya en innovació i desenvolupament tecnològic, tant en rendiment com en volum, on ha escalat fins la primera posició, a l’edició de 2017 de l’U-Ranking. Així mateix, es manté com la segona universitat estatal a escala global i escala posicions entre les tres primeres en docència i recerca.

02/06/2017

En l’edició 2017 de l’U-Ranking sobre productivitat del sistema universitari espanyol, que s’ha fet pública l’1 de juny a Madrid, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es manté, pel que fa al rendiment, com la primera universitat a Espanya en innovació i desenvolupament tecnològic i com la segona, a escala global, del sistema universitari estatal, liderat per la Universitat Pompeu Fabra (UPF).

Quant a docència, la UPC millora el rang respecte l’edició anterior i passa a situar-se en segon lloc, juntament amb la Universitat Carlos III, la Pontifícia de Comillas, la Pompeu Fabra i la Ramon Llull, només per darrera de la de Mondragón.

Per que fa a recerca, la UPC també puja un rang i es col·loca en el tercer lloc, en aquest cas amb l’Autònoma de Madrid.

En les classificacions referides al volum, la UPC es col·loca en 6è lloc a escala global i és la líder, per primer cop, en innovació i desenvolupament i en recerca, dimensió en la qual ha ascendit del nouè al primer rang, compartint la primera posició amb la Universitat de Barcelona. Pel que fa a la docència, ocupa enguany la cinquena posició.

Des de l’edició anterior, els editors publiquen també una fitxa amb els resultats de les institucions (en format pdf), en la qual es poden visualitzar els punts forts i febles de cada institució. Si entenem els punts forts com aquells en que obté una puntuació de 100, o de gairebé 100, sobre 100, en el cas de la UPC, els trobem a les dimensions de Recerca i d’Innovació i Desenvolupament Tecnològic. Concretament, destaca en els indicadors de contractes de personal de recerca/pressupost; en el percentatge de publicacions dins de l’1Q; en el percentatge de publicacions amb coautories internacionals, en patents/PDI doctor i en patents triàdiques/PDI doctor.

Dos tipus de classificacions i 61 universitats
L’U-Ranking és un sistema d’indicadors de resultats i productivitat de les universitats estatals elaborat conjuntament per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (Ivie). Aquest rànquing analitza 61 universitats espanyoles, que representen més del 70% del sistema universitari. Inclou 48 universitats públiques i les 13 universitats privades que ofereixen informació adequada per al càlcul dels indicadors.

L’informe classifica les institucions en tres àrees que defineixen les seves funcions: rendiment docent, recerca i innovació i desenvolupament tecnològic. Cadascuna d’aquestes dimensions es desglossa, així mateix, en quatre àmbits: recursos, producció, qualitat i internacionalització. A partir del posicionament en aquestes àrees, s’elabora l’indicador global. Es classifica les universitats segons la seva productivitat i també en funció del volum total dels resultats.

S’ha realitzat mitjançant un ampli equip d’investigadors i tècnics dirigits pels professors Francisco Pérez, director d’Investigació de l’Ivie, i Joaquín Aldás, investigador de l’Ivie, ambdós de la Universitat de València, en col·laboració amb un equip de tècnics en investigació de l’Ivie.

24 graus de la Universitat, en primera posició
Sota l’epígraf Elegeix universitat, l’U-Ranking ofereix també una eina web amb la que obtenir rànquings personalitzats sobre les titulacions de grau.

Per fer-ho, primer cal escollir un o més àmbits d’estudi (anomenats famílies); després, la zona geogràfica d’interès (les comunitats autònomes de l’Estat) i, finalment, valorar el pes que es vol donar a la docència, la recerca i a la innovació i desenvolupament tecnològic (en percentatges). En aquest darrer pas, la plataforma ofereix, per defecte, la ponderació utilitzada a l’U-Ranking i l’U-Ranking Volum i que és la següent: el 56 % per a la docència; el 34 % per a la recerca i el 10 % per a la innovació i desenvolupament tecnològic. Aplicant aquestes pautes, diverses titulacions de grau de la UPC se situen en la primera posició de l’Estat en els àmbits (o famílies, segons els editors), que s’indiquen tot seguit:

Informàtica i Telecomunicacions:
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials*
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació*
 • Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau en Enginyeria Telemàtica*
* Se situen també en primer lloc en Enginyeria Industrial

Enginyeria Civil i Arquitectura:
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
 • Grau en Enginyeria d’Obres Públiques
 • Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica
 • Grau en Enginyeria Minera
 • Grau en Estudis d’Arquitectura
 • Grau en Nautica i Transport Marítim
 • Grau en Tecnologies Marines
Enginyeria Industrial:
 • Grau en Enginyeria Biomèdica
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials **
 • Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics
 • Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació **
 • Grau en Enginyeria Elèctrica
 • Grau en Enginyeria Electrònica, Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials
 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
 • Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials
 • Grau en Enginyeria Física
 • Grau en Enginyeria Industrial i Desenvolupament del Producte
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Telemàtica **
** Se situen també en primer lloc en Informàtica i Telecomunicacions

Enginyeria Alimentària:
 • Grau en Enginyeria Alimentària

Més informació: