La UPC es consolida com la primera universitat espanyola en captació de fons del programa H2020

Uns 150 projectes del 2014 al 2018

Des de l’inici del programa, l’any 2014, fins a l’actualitat, la UPC ha participat o participa en 147 projectes H2020, dels quals en lidera 41 i que sumen un finançament de més de 53 milions d’euros.

Per subprogrames, el finançament europeu més important durant els anys en vigor de l’H2020 s’ha aconseguit a través dels projectes en ciència excel·lent. En aquest pilar, els ajuts de l’ERC han aportat més de 9,55 milions d’euros, mentre que les accions Marie Sklodowska-Curie (MSC), dedicades a generar noves capacitats i innovació a partir del talent investigador, han significat un retorn per a la Universitat de 9 milions d’euros.
La tercera font d’ingressos ha estat el programa de Tecnologies de la Informació i Comunicació (ICT), amb un retorn de més de 8,5 milions d’euros.

La UPC continua posicionant-se, un any més, com la primera universitat i la tercera institució espanyola en subvencions obtingudes a través del programa europeu de recerca i innovació Horizon 2020 (H2020), segons els resultats provisionals dels darrers informes del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), corresponents al període 2014-2017.

26/07/2018

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) es consolida com la primera universitat i la tercera institució a Espanya en captació de fons per projectes desenvolupats durant els quatre primers anys del programa H2020, només per darrera de l’Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i de la Fundación Tecnalia Research & Innovation, segons els informes publicats recentment per la Divisió de Programes de la Unió Europea del CDTI, en els quals es detallen els resultats de la participació espanyola.

D’acord amb aquests informes la UPC ha format part d’un total de 101 projectes de recerca, dels quals n’ha coordinat 33, durant el període 2014-2017.

Entre les 20 entitats espanyoles amb més retorn econòmic continuen destacant també el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), i l'Institut de Ciències Fotòniques (ICFO), vinculats a la UPC i que figuren en el 9è i 11è lloc, respectivament

Més ingressos per ciència excel·lent, TIC i seguretat
L’informe de resultats per entitats, pilars i àrees temàtiques del CDTI posa de manifest que la Universitat fa una aposta decidida en ciència excel·lent, el primer pilar del programa H2020: tant la UPC com el BSC-CNS i l’ICFO se situen entre les deu entitats amb més subvenció per a projectes distingits en aquest àmbit amb ajuts del Consell Europeu de Recerca (ERC, per les sigles en anglès European Research Council), a través de les convocatòries Advanced, Consolidator i Starting Grants.

En el mateix àmbit la UPC i el BSC destaquen entre les cinc entitats amb més retorn econòmic en el programa dedicat a infraestructures de recerca, juntament amb el CSIC, l’Institut d’Astrofísica de Canàries (IAC) i Atos Spain.

A més, el BSC-CNS i l’ICFO destaquen com dues de les cinc entitats amb més retorn per a projectes de R+D+i amb participació espanyola en el programa dedicat a Tecnologies Futures i Emergents (FET), al costat del CSIC, Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). 

Pel que fa a l’àmbit de lideratge industrial, el segon pilar de l’H2020, la UPC es troba entre les set entitats amb més retorn en el programa dedicat a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (ICT), juntament amb Atos, el CSIC, Tecnalia, Telefónica I+D, la UPM i la UPV.

En l’àmbit dels reptes socials, el tercer pilar de l’H2020, la UPC figura entre les sis entitats espanyoles amb més captació de fons del programa dedicat a la seguretat (SEG), al costat d’Atos, la Generalitat de Catalunya, el Ministeri d’Interior, la Universitat Politècnica de València (UPV) i Vicomtech.

Quant a les dades per comunitats autònomes, l’informe del CDTI mostra uns excel·lents resultats per a Catalunya, que continua sent la primera comunitat autònoma en finançament procedent del programa H2020.

Més informació:

Notícies relacionades: