La UPC forma part del primer Comitè Espanyol d’Observacions Oceanogràfiques

La UPC forma part del primer Comitè Espanyol d’Observacions Oceanogràfiques
+
Descarregar

Vista submarina 1 del Laboratori OBSEA

La UPC forma part del primer Comitè Espanyol d’Observacions Oceanogràfiques
+
Descarregar

Vista submarina 2 del Laboratori OBSEA

La UPC forma part del primer Comitè Espanyol d’Observacions Oceanogràfiques
+
Descarregar

Vista submarina 3 del Laboratori OBSEA

El nou Comitè Espanyol d’Observacions Oceanogràfiques (CEOO) s’ha constituït recentment amb la participació de la UPC, mitjançant la plataforma d’Observació Submarina OBSEA, situada a Vilanova i la Geltrú. En aquest comitè hi participen també altres deu organismes de l’Estat espanyol.

04/03/2019

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) s’inclou entre els deu organismes que conformen el primer Comitè Espanyol d’Observacions Oceanogràfiques (CEOO), per la tasca que desenvolupa el Laboratori d’Observació Submarina OBSEA, situat al fons marí de la costa de Vilanova i la Geltrú. El CEOO coordinarà l’observació oceànica en el conjunt de l’Estat i actuarà com a interlocutor del conjunt, contribuint en la gestió dels recursos marítims i com a ens de suport a la recerca científica en aquest àmbit.

El laboratori OBSEA és un del serveis del grup de recerca de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI), que centra la seva activitat en el desenvolupament d'instruments per a aplicacions industrials i científiques. L'OBSEA és un observatori submarí cablejat a uns 4 km de la costa de Vilanova i la Geltrú a la zona protegida de pesca, i està interconnectat a la costa per un cable mixt d'energia i comunicacions.

L'avantatge principal de disposar d'un observatori cablejat és la de poder proporcionar energia als instruments científics i disposar d'un enllaç de comunicació de banda ampla. D'aquesta manera, es pot tenir informació en temps real i s'eviten els inconvenients que tenen els sistemes alimentats amb bateries. La solució adoptada és la implementació d'una xarxa Ethernet òptica que transmet contínuament les dades dels instruments oceanogràfics connectats a l'observatori. Amb l'OBSEA es pot realitzar una observació en temps real de múltiples paràmetres del medi marí.

Des de l'estació terrestre es proporciona l'alimentació pels dispositius i l'enllaç de fibra òptica per les comunicacions a la vegada que es fa la gestió d'alarmes i s'emmagatzemen les dades. Amb un tram d'uns 1.000 metres de cable terrestre es connecta amb l'arqueta d'ancoratge, punt on el cable submarí inicia el seu recorregut fins la ubicació del node a uns 4 km de la costa i a uns 20 metres de profunditat.

El SARTI també col·labora en les activitats docents del nou grau en Ciències i Tecnologies del Mar, que s’imparteix des d’aquest curs acadèmic a la UPC de manera conjunta a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), que és el centre coordinador del grau, l’Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) i l’Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB), a Castelldefels.

Primer comitè executiu
Altres membres del CEOO són l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO), Puertos del Estado, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i les universitats de Les Palmes de Gran Canària i de Màlaga. També en formen part el Centre Tecnològic d'Innovació Marina del País Basc (AZTI Tecnalia), MeteoGalicia, l'Institut Tecnològic de Control del Medi Marí de Galícia (Intecmar), PLOCAN i el Sistema d'Observació Costaner de les Illes Balears (SOCIB).

L’organisme estarà dirigit per un comitè executiu format per sis membres i una secretaria, que han d’actuar en representació de les principals institucions d’observació oceànica.