La UPC impulsa la creació d’un grup de treball per preservar el patrimoni i el paisatge industrials de Catalunya

La UPC impulsa la creació d’un grup de treball per preservar el patrimoni i el paisatge industrials de Catalunya
+
Descarregar

Vista aèria de la colònia Viladomiu Nou

La UPC, a través de l’ETSAB i l’ETSEIB, ha impulsat la creació d’un grup de professionals i professors universitaris de diferents disciplines, per reflexionar sobre l’estat actual del patrimoni i els paisatges industrials, i el seu futur a Catalunya.

06/04/2018

El Grup Interdisciplinari del Patrimoni i del Paisatge Industrial, recentment constituït i vinculat al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el formen professors de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) i de les universitats de Barcelona, Lleida i Pompeu Fabra, així com d’altres professionals representants d’entitats com ara el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Museu de la Colònia Vidal i l’Association pour le Patrimoine Industriel Champagne-Ardenne (APIC), entre d’altres. La idea és constituir un centre de reflexió, anàlisi i debat per promoure la formació i difusió sobre el patrimoni i els paisatges industrials de Catalunya, amb l’objectiu de preservar-lo i transformar-lo amb nous usos, per a la qual cosa en realitzarà una diagnosi de la situació actual.

Una de les iniciatives que impulsa aquest grup és un llibre blanc sobre el patrimoni i els paisatges industrials a Catalunya, en el qual ja s’hi està treballant. Igualment, el grup promourà iniciatives interdisciplinàries de recerca, estudis sobre aspectes arqueològics, històrics, arquitectònics, d’enginyeria, paisatgístics, etnològics i de interpretació i museologia del patrimoni i dels paisatges industrials. Al voltant d’aquest àmbit, també es fomentaran jornades, cursos i congressos.

A la imatge de sota, d’esquerra a dreta, en primer terme, el director de l’ETSAB, Fèlix Solaguren-Beascoa; la directora de l’ETSEIB, Neus Cónsul; i el vicerector d'Infraestructures i Arquitectura, Estanislau Roca. A la fila del darrere, Fernando Álvarez, del Departament de Història de l’Art i d’Arquitectura de la UPC; Eusebi Casanelles, vicepresident del Patronat del Museu de la Colònia Vidal; Joaquim Sabaté, del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC; Alex Sánchez, director del Departament de Història Econòmica de la UB; i Antoni Roca, del Departament de Matemàtiques de la UPC.