La UPC, la 1a universitat de l’Estat i al ‘Top 100’ del món en l’ODS centrat en l’impacte en la indústria, la innovació i les infraestructures

La UPC se situa entres les primeres universitats del món en el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, segons 'THE Impact Rankings 2020'. Concretament, destaca en l’ODS número 7, energia neta i assequible (lloc 27 del món), i en el número 9, indústria, innovació i infraestructures, on lidera el panorama estatal i se situa també en el 'Top 100' del món (lloc 84). Pel que fa a puntuacions, obté bons resultats en aquests dos objectius i també en el número 11, ciutats i comunitats sostenibles.

22/04/2020

THE University Impact Rankings del Times Higher Education Rankings, del que s’ha publicat l’edició 2020 el 22 d’abril, avalua l’impacte de les institucions a partir de la seva contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU. En l’edició actual s’analitzen els 17 ODS, mentre que en la primera edició de la sèrie, l’any passat, es van avaluar només 11 dels 17 ODS.

Els ODS on la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) obté millors resultats són el número 9 ‒Indústria, Innovació i Infraestructures‒, el 7 ‒Energia neta i assequible‒ i l’11, Ciutats i Comunitats Sostenibles. Així, les puntuacions més altes són en aquests ODS: número 9 (76,8 punts d’un màxim de 100), número 7 (72,6 punts) i número 11 (70,1 punts).

THE University Impact Rankings publica dos tipus de llistes. La classificació global, formada pels resultats de l’ODS 17, més els dels tres objectius en els quals cada institució ha obtingut els millors resultats. És a dir, es composa d’una part comuna i una altra de variable. L’altre tipus de classificació està formada per una llista per cada ODS, en la que es classifiquen les universitats que han participat en aquell objectiu concret.