La UPC participarà en el Club d’Excel·lència en Gestió (CEG)

La UPC entra a formar part del Club d’Excel·lència en Gestió (CEG), una associació sense ànim de lucre que té com a missió ajudar les organitzacions en la millora de la seva gestió.

27/06/2018

Amb seu a Madrid i Barcelona, el Club Excel·lència en Gestió (CEG) està integrat per més de 230 socis, que representen el 20% del PIB i el 25% de l’Ibex 35, i que s’agrupen en diverses sectorials, entre les quals s’inclou el Fòrum d’Universitats. D’acord amb el que ha aprovat el Consell de Govern, reunit el 21 de juny, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) passarà a ser soci de ple dret d’aquesta sectorial, on també s’inclouen una trentena d’universitats de tot l’Estat, així com CRUE Universidades Españolas (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) i algunes administracions locals catalanes, entre d’altres institucions.  

La participació de la UPC en aquesta associació ajudarà a donar visibilitat a la Universitat, millorar la seva gestió i projecció exterior, ampliar la xarxa de contactes i reforçar la col·laboració amb altres entitats i professionals del sector. Per aconseguir aquests objectius, el CEG organitza tallers i conferències especialitzades sobre gestió, així com fòrums sectorials i trobades amb sectors empresarials per incentivar la inserció laboral, les pràctiques en empreses i la transferència de coneixement. A més, autoritza l’accés dels seus associats a la plataforma professional col·laborativa i al repositori de coneixement de les institucions sòcies.

Aquest és, doncs, un pas més en l’intercanvi d’experiències de la Universitat, que, d’altra banda, ja col·labora activament amb la xarxa Telescopi per a la difusió d’una convocatòria anual de bones pràctiques nacionals i internacionals en l’àmbit de la gestió universitària.