L’activitat científica de la UPC en Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació destaca a Espanya

L’activitat científica de la UPC en Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació destaca a Espanya
+
Descarregar

La UPC, primera de l’Estat en cinc variables de l’activitat científica en Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació

En l’edició 2021 del rànquing elaborat per l’Observatori IUNE, la UPC se situa com a primera universitat de l’Estat en activitat científica en cinc indicadors de l’àrea d’Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació. També és la institució amb un major percentatge de documents citats en els resultats agregats de totes les àrees de coneixement analitzades.

22/07/2021

En l’àmbit de l’activitat científica, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) es classifica com a primera de l’Estat en cinc variables en l'àrea d'Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació en el rànquing elaborat per l'Observatori IUNE: producció científica (publicacions per universitat); publicacions amb col·laboració internacional; cites rebudes per universitat; nombre de publicacions en el primer quartill (Web of Science - WoS), i nombre de publicacions en revistes del ‘top 3’ (WoS).

Així mateix, la UPC se situa amb els millors resultats del sistema universitari espanyol en percentatge de documents no citats: és la institució amb menor percentatge de documents no citats quan es consideren totes les àrees analitzades en el rànquing de manera agregada.

Àrea d’Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació.
Font: Observatorio IUNE 2021.

Àrea d’Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació.
Font: Observatorio IUNE 2021.

El rànquing elaborat per l'Observatori IUNE, una iniciativa de l'Alianza 4 Universidades, té com a objectiu contribuir al coneixement i l’anàlisi de l'activitat científica i tecnològica del sistema universitari espanyol. Per fer-ho, l’Observatori analitza l'activitat de les universitats a partir d'una extensa bateria d'indicadors agrupats en set eixos: professorat, reconeixement, activitat científica, innovació, competitivitat, finançament i capacitat formativa.

En l'eix d'activitat científica, els resultats es faciliten considerant sis àrees de coneixement: Arquitectura, Enginyeria i Ciències de la Computació; Art i Humanitats; Ciències de la Vida; Ciències Experimentals; Ciències Socials i, Medicina i Farmacologia, i es mostren de manera global o amb classificacions per a les diferents àrees.