La UPC publica un formulari per notificar els desplaçaments inajornables del PDI i el PAS

En el marc del Protocol d’actuació de la UPC davant l’activació de l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19), s'ha publicat el formulari per a que el PDI i el PAS de la Universitat notifiqui al Servei de Relacions Internacionals els desplaçaments inajornables, mentre duri la present alerta sanitària.

11/03/2020

S'ha publicat el formulari per notificar al Servei de Relacions Internacionals de la UPC els desplaçaments inajornables del PDI i el PAS, mentre duri l'alerta sanitària pel COVID-19.

El Protocol d’actuació de la UPC davant l’activació de l’alerta sanitària per coronavirus (COVID-19) recomana a tots els treballadors de la Universitat NO desplaçar-se a zones i països que són d’especial risc de contagi. Aquelles persones que requereixin igualment desplaçar-se per activitats que es considerin inajornables, ho comunicaran prèviament, a través del formulari, al Servei de Relacions Internacionals amb l’objectiu que es pugui fer un seguiment en tot moment de les persones desplaçades.