La UPC, un dels agents rellevants per al desenvolupament de la Indústria 4.0

Fomentant la fabricació additiva

També la fabricació additiva concentra l’interès de la Indústria 4.0, un àmbit en el qual la UPC atresora un currículum consolidat a partir de nuclis d’activitat com ara el CIM UPC. El centre que va començar proposant tecnologia per a l’empresa fa més de 25 anys, proporciona ara de la mà de l’empresa japonesa Ricoh serveis integrals i tecnologia puntera en el Ricoh Additive Manufacturing Centre.  “El centre ─explica el director general del CIM UPC, Felip Fenollosapresenta les eines que les empreses han d’incorporar si volen transformar el seu model de negoci a les noves dinàmiques de la Indústria 4.0 mitjançant la impressió 3D i la fabricació digital en general”.  Es tracta del primer centre de la companyia Ricoh al sud d’Europa amb capacitat per implementar serveis integrals de fabricació avançada i prototipatge integral, amb un enfocament especial al desenvolupament de nous materials.

Un 63 % dels alumnes que assisteixen avui a una classe de primària acabaran ocupant un lloc de treball que ara mateix no existeix. Aquest desconcertant auguri laboral té molt a veure amb la que ja es coneix com la quarta revolució industrial, l’anomenada Indústria 4.0, un procés transformador de la indústria que es basa en la combinació de mètodes de producció i tecnologies de la informació avançades per tal d’aconseguir que el procés de fabricació sigui adaptatiu i flexible. El repte és, a grans trets, que tota la informació estigui disponible en temps real a través de la integració de les entitats que integren la cadena de valor.

21/12/2018

La Indústria 4.0 ―identificada a Catalunya i a la major part del nostre entorn pels governs com un sector emergent―, interconnectarà d’una manera diferent persones, màquines i sistemes. A banda de consideracions que exigeixen la intervenció activa dels poders polítics per tal que aquesta revolució no impliqui un daltabaix social ―promovent capacitació, formació i nous perfils professionals―, els països i les regions s’estan posant les piles per cimentar aquesta transformació, que és també sinònim de futur i de progrés.

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) és un dels agents rellevants per al desenvolupament de la Indústria 4.0 a Catalunya, especialment per la necessitat de posar en valor i capitalitzar el coneixement ja existent i accelerar el que encara s’ha de crear. Ho és perquè una part rellevant de la seva activitat acadèmica pot vincular-se directament o parcialment a la Indústria 4.0. De fet, una de les premisses de treball dins la UPC està essent ja la identificació d’aquelles línies de recerca i transferència del coneixement, i també en l’oferta d’estudis, que puguin aportar coneixement i talent a les bases tecnològiques d’aquest canvi productiu que és la Indústria 4.0.

En total són un centenar els grups de recerca de la Universitat que estan relacionats amb les línies mestres de la Indústria 4.0, i una cinquantena d’ells participen directament en el desenvolupament de projectes. D’altra banda, uns 40 màsters entre oficials i propis de la UPC abasten totes les tecnologies involucrades en aquest àmbit. En aquest escenari, “la UPC ha de ser un pal de paller científic i tecnològic d'aquest nou paradigma de producció industrial a l'era digital”, explica el professor Luis Romeral, codirector del grup de recerca Motion Control and Industrial Applications (MCIA UPC), un centre especialitzat en manteniment predictiu per al sector industrial, tecnologia basada en la internet industrial de les coses i big data analytics dirigida a preveure possibles errors i defectes en el funcionament de la maquinària industrial i evitar aturades d’emergència i temps morts guanyant eficiència i productivitat.

La Indústria 4.0 a Catalunya articula una sèrie de tecnologies principals: manufactura avançada, amb la robòtica autònoma i la col·laborativa i la fabricació additiva com a eixos; els sistemes ciberfísics, amb connexions de sensors intel·ligents, nous models digitals, la intel·ligència artificial, les interfaces avançades i la realitat augmentada; i, finalment, la transformació digital que comporta el big data i l’analítica, la ciberseguretat i la internet de les coses.

En aquest darrer àmbit s’emmarca, per exemple, el projecte Data-Driven Steel 4.0 desenvolupat pel CELSA Group, en el qual ha participat el grup MCIA Research Center i que ha tingut la col·laboració d’IThinkUPC. L’objectiu ha estat desenvolupar un sistema de captació i anàlisi de dades de producció de les plantes siderúrgiques de CELSA Group mitjançant el desplegament d’una plataforma Industrial Internet of Things (IIoT).

CELSA és actualment un del principals productors europeus de productes llargs d’acer, i amb aquest projecte està implantant tècniques de monitorització intel·ligent dels seus processos industrials mitjançant el desenvolupament d’analítica avançada industrial suportada per una plataforma IIoT. El projecte es desplega sobre quatre plantes de producció a Barcelona i Santander, i el seu objectiu últim és la millora de la productivitat i la competitivitat de la multinacional.

Òbviament, no només les grans multinacionals han de ser epicentres de la transformació industrial. El repte és trobar solucions també a la mida de les petites i mitjanes empreses perquè puguin encetar els seu propis itineraris cap a la Indústria 4.0. És en aquest sentit que la UPC desplega accions de suport a partir d’acords com el recentment assolit amb PIMEC, que tracta d’articular vies de col·laboració amb aquests tipus d’empreses.

En una altra escala se situa la iniciativa TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments (TETRAMAX), un projecte europeu en el qual hi participa el grup de recerca Data Management Group (DAMA UPC) i que lidera la RWTH Aachen University. TETRAMAX és un consorci per impulsar la transferència de tecnologia al voltant de la internet de les coses, que implica a 22 socis de 28 països de la Unió Europea a partir de la iniciativa Smart Anything Everywhere (SAE).

TETRAMAX, que té un pressupost de set milions d’euros per a quatre anys, estimula, organitza i cofinança projectes bilaterals transfronterers que propicien transferència de tecnologia i que involucren a tota la cadena de valor. A més de donar suport a la creació de noves empreses, connecta pimes, entitats finançadores i universitats per implementar tecnologies a un molt baix risc per a les empreses.