Macroenquesta de la Xarxa Vives per analitzar el perfil de l'estudiantat universitari

L'enquesta 'Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)' és un programa de la Xarxa Vives d'universitats que a la UPC s'adreça a més de 25.000 estudiants de grau i màster. L’estudi analitzarà l’actual perfil de l’estudiantat universitari, les condicions de vida i estudi, l’entorn socioeconòmic, la satisfacció amb la docència i la universitat, i les expectatives de futur.

05/02/2021

Vint universitats de la Xarxa Vives, entre les quals s'inclou la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), han iniciat, el 2 de febrer, el treball de camp del programa 'Via Universitària: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)'. Entre els mesos de febrer i març, més de 25.000 estudiants de grau i màster tindran l’oportunitat de participar en el programa a través de l’enquesta en línia que els farà arribar la UPC durant els propers dies.

Via Universitària és un instrument per a la definició de polítiques d’equitat social i de gènere en el sistema universitari i s’alinea amb els resultats de l’informe Eurostudent, que agrupa la mateixa informació en relació a 28 països europeus. L’informe 'Via Universitària (2020-2022)' estudiarà les trajectòries de l’estudiantat des d’una triple perspectiva: l’equitat en l’accés i vida en els estudis superiors, la transformació de la realitat dels estudiants com a resultat d’un entorn social cada vegada més divers, i la qualitat de les metodologies d’ensenyament i aprenentatge.

Els resultats de l’estudi, la publicació del qual està prevista al maig del 2022, serviran no només com a eina de reflexió i debat, sinó també per fonamentar les decisions i orientacions de la política universitària que es desenvolupa tant des de les mateixes universitats com des de les administracions públiques.

L’enquesta, en cinc blocs temàtics
L’enquesta Via Universitària incorpora 61 preguntes dividides en cinc blocs. Els estudiants valoraran la trajectòria personal a la Universitat, les condicions de vida, d’aprenentatge i d’estudi. També s’hi dedica un bloc a les expectatives que els estudiants tenen sobre el seu futur professional. A més, s’incorpora l’anàlisi de la vida quotidiana de l’estudiantat i el nivell de participació en activitats culturals i socials a la Universitat. Al llarg de l’enquesta, el estudiants tindran també l’oportunitat de valorar l’impacte de la crisi sanitària en els seus estudis i experiència universitària. El qüestionari finalitzarà amb el recull de dades sociodemogràfiques, que permetrà una anàlisi detallada dels eixos clau del programa segons el perfil dels enquestats que hi participen.

La tercera edició del programa Via Universitària de la Xarxa Vives està impulsada per les universitats Abat Oliba CEU, Alacant, Andorra, Autònoma de Barcelona, Barcelona, CEU Cardenal Herrera, Girona, Illes Balears, Internacional de Catalunya, Jaume I, Lleida, Miguel Hernández d’Elx, Oberta de Catalunya, Politècnica de Catalunya, Politècnica de València, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili, València, i Vic Central de Catalunya.

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) n'assumeix la direcció tècnica. El programa també compta amb el suport de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA), de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) i de la Generalitat de Catalunya.