Manifest de CRUE Universidades Españolas per un planeta més sostenible

CRUE Universidades Españolas ha fet públic un manifest, el 4 de desembre, en el marc de la Conferècia de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic 2019 (COP25), que té lloc aquests dies a Madrid. En el comunicat es demana una acció decidida pel clima i s'ofereix el potencial universitari per impulsar el conjunt de les decisions necessàries contra l’escalfament global.

04/12/2019

Manifest de CRUE Universidades Españolas per un planeta més sostenible:

Les universitats espanyoles som conscients de la nostra responsabilitat i del paper determinant que exercim en el compliment de l'objectiu 13 de l'Agenda 2030, acció pel clima. Per la seva naturalesa vinculada a la generació, transferència i difusió del coneixement, la universitat compta amb les capacitats necessàries per realitzar una contribució crítica i constructiva a un desenvolupament sostenible que requereix abordar des de totes les àrees del coneixement.

Les universitats espanyoles estem convençudes que és temps per a una acció decidida pel clima i volem ser una palanca clau en les transformacions que es necessiten. Tenim el potencial per convertir-nos en agents dinamitzadors d'un canvi que és inajornable i anem a convertir-nos en referents de la mateixa. El passat mes de setembre vam signar la iniciativa mundial dels centres d'educació superior sobre l'estat d'emergència climàtica i estem disposades a ser més ambicioses i a respondre a la crida de la societat per impulsar el conjunt de les decisions necessàries per aturar l'escalfament global.

Com a responsables de la formació dels nostres joves, les universitats espanyoles manifestem el nostre compromís per liderar aquest procés en les següents metes de l'ODS 13, Acció pel clima:

Facilitar que la investigació estableixi les bases perquè des de totes les àrees del coneixement es contribueixi a «enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals» (meta 1)

És imprescindible realitzar una investigació socialment responsable d'una forma continuada i conjunta, des de vessants transdisciplinars i plurifocals. Ja estem desenvolupant línies de recerca en les tres grans àrees científiques del canvi climàtic: bases físiques; impacte i vulnerabilitat; i mitigació i adaptació a les seves conseqüències. Els nostres estudis sobre planificació hidrològica, mecanismes de resistència a l'estrès hídric de les plantes, sistemes de protecció costanera, reducció d'emissions de la ramaderia, tècniques d'arquitectura sostenible, combustibles sintètics, anàlisi de precipitacions i riscos climàtics, educació ambiental o augment de resiliència a comunitats vulnerables, són només alguns dels exemples de tot el que s'està fent ara mateix a les universitats per aconseguir un desenvolupament sostenible. No pararem fins aconseguir-ho, perquè la missió fonamental de la universitat és fer millor la vida de tots els ciutadans.

Adequar les nostres polítiques institucionals per «incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans» (meta 2)

Les universitats som autèntics laboratoris de sostenibilitat en els quals s'estan desenvolupant iniciatives per evitar l'escalfament global. Hi ha multitud de bones pràctiques que han de ser posades en valor i multiplicades. Al 2017 vam assumir la declaració en favor de el comerç just i el consum responsable perquè no albergàvem cap dubte de la relació entre el canvi climàtic i els models productius i de consum. El segell «Calculo-Redueixo» del Ministeri per a la transició ecològica que alguna de les nostres universitats ja ha aconseguit és només un altre petit pas. Les universitats volem ser l'avantguarda de la lluita contra l'escalfament global i estem decidides a què la nostra energia consumida provingui en un 100% de fonts renovables.

Analitzar i revisar els nostres plans docents per «millorar l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l'alerta primerenca». (Meta 3)

L'acció pel clima ens obliga a què l'emergència climàtica sigui tractada de forma contextualitzada en totes les àrees del coneixement. Les nostres titulacions recolliran els nous descobriments i identificaran els comportaments necessaris per afrontar el desafiament de l'escalfament global. L'objectiu és capacitar els futurs i futures professionals de tots els àmbits en l'adaptació tecnològica i social a entorns altament incerts i canviants. La nostra responsabilitat és donar-los els coneixements perquè imaginin i desenvolupin solucions que mitiguin els problemes del canvi climàtic. Junts hem de trobar camins alternatius que permetin a tots els habitants del planeta portar una vida digna i plena.

El repte a què ens enfrontem és possible que sigui un dels més grans que ha conegut la humanitat. Però també és indiscutible que en tota la història mai hi ha hagut tal quantitat d'investigadors desenvolupant projectes conjunts i treballant totalment connectats. Mai s'ha disposat d'un potencial de coneixement com el que les universitats tenim en aquest precís instant.

És la nostra obligació posar tota aquesta fabulosa capacitat de transformar el món actual al servei de tota la societat i, també, demanar-li a aquesta mateixa ciutadania que reclami als seus governants que ens facilitin els recursos per assumir aquest desafiament.