Millorar la transferència de tecnologia en l’àmbit TIC, objectiu del projecte europeu TETRAMAX

El Data Management Group (DAMA) de la UPC participa en el projecte europeu TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments (TETRAMAX) que té com a objectiu implementar la iniciativa europea Smart Anything Everywhere (SAE) en l’àmbit de les tecnologies TIC i, en particular, les dirigides a la Internet de les coses per tal d’impulsar la innovació promovent diferents experiències en la transferència de tecnologia.

06/11/2017

El projecte europeu TETRAMAX, que lidera la RWTH Aachen University (Alemanya), compta amb un pressupost de 7 milions d’euros i 22 socis europeus, i tindrà una durada de quatre anys. El projecte, que s'emmarca dins del programa de finançament europeu Horizon 2020, vol implementar la iniciativa europea Smart Anything Everywhere (SAE) en l’àmbit de la computació personalitzada i de baix consum aplicada als sistemes ciber-físics i a la Internet of Things (IoT) a través de tres grans línies d’activitats.

En primer lloc, el projecte vol impulsar la innovació estimulant, organitzant, cofinançant i avaluant diferents experiments de transferència de tecnologia en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquests ‘experiments d’aplicació’ connectaran pimes, entitats finançadores i universitats internacionals de manera que es facilitarà la implementació de tecnologies TIC amb un molt baix risc per a les empreses. Així, es proporcionarà valor afegit desenvolupat a la Unió Europea (UE) a nous usuaris i als grans mercats de les indústries TIC a través de tecnologies innovadores. Aquestes experiències tindran forma de projectes bilaterals transfronterers; projectes de transferència de tecnologia que involucrin a tota la cadena de valor, incloent la posada de producte al mercat; i de projectes d’emprenedoria.

En segon lloc, es crearà i desenvoluparà una nova xarxa europea de Centres de Competència (CCs), formada pels partners tecnològics del consorci, per oferir intermediació tecnològica, assistència tècnica única i formació en tecnologies IoT. La construcció d’aquesta xarxa vol promoure l'intercanvi de tecnologies i de solucions tecnològiques i obrir noves oportunitats de transferència de tecnologia. L’objectiu és que aquests CCs evolucionin de manera natural cap a la creació de hubs regionals d’innovació digital.

Per últim, i mitjançant la provisió de finançament, TETRAMAX vol potenciar l’autosostenibilitat a llarg termini d’aquesta xarxa de CCs. L’objectiu final és crear una infraestructura ecosistèmica reforçada, rendible, capaç de proporcionar coneixement, serveis i un flux d'innovació continu a escala europea, amb una forta presència regional.

El grup DAMA-UPC, antena del sud d'Europa

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) participa en el projecte través del Data Management Group (DAMA-UPC), que serà el Centre de Competència pel sud d’Europa en l’àmbit de gestió de la informació provinent de sensors IoT i de plataformes per la mobilitat. Com a membre de la xarxa TECNIO, el grup DAMA-UPC farà d’antena i de potenciador del projecte gràcies al fet que ja col·labora amb d’altres CCs que estan presents en el consorci. DAMA-UPC forma part del Centre d'Innovació i Tecnologia (CIT UPC), que articula tots els centres UPC membres de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya.