Monitoren el soroll submarí per reduir l'impacte de l'activitat pesquera

Monitoren el soroll submarí per reduir l'impacte de l'activitat pesquera
+
Descarregar

L'observatori submerí OBSEA incorpora un hidròfon que registra sons de l'activitat pesquera i del pas de cetacis a Vilanova i la Geltrú

Monitoren el soroll submarí per reduir l'impacte de l'activitat pesquera
+
Descarregar

Vista submarina del laboratori

L'observatori submarí OBSEA, operat pel Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la UPC, participa en un projecte del Centre Tecnològic de la Mar-Fundació CETMAR de Vigo, que té per objectiu reduir l'impacte acústic i la petjada de carboni de l'activitat pesquera.

07/10/2021

Establir les bases per a un desenvolupament de l'activitat pesquera i marisquera més sostenible i amb menor impacte acústic és l'objectiu fonamental del projecte SILENCIO, una iniciativa del Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar, dependent de la Conselleria do Mar de la Xunta de Galícia, que pretén contribuir al bon estat ambiental del medi marí. En el projecte hi participa el Centre de Desenvolupament Tecnològic de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), a través de l'observatori submarí OBSEA.

El projecte SILENCIO permetrà identificar les principals fonts de soroll marí a les Ries Baixes gallegues, tant d'origen antropogènic −per les activitats que els éssers humans realitzen en el mar− com d'origen natural. Aquesta tasca compta amb la participació de la Fundació CETMAR en l'Observatori Oceanogràfic Transfronterer RAIA (Galícia-Nord de Portugal) i la col·laboració d'altres observatoris submarins, com és el cas de l'OBSEA. En concret, l'observatori submarí de la UPC incorpora des del mes de juliol passat un hidròfon bessó al que està instal·lat a Cortegada, Galícia. Tots dos aparells estan configurats d'igual manera per facilitar la comparació dels registres i el seu tractament.

Al llarg de diversos mesos, l'hidròfon de l'OBSEA registrarà el soroll submarí a la zona de Vilanova i la Geltrú, prestant especial atenció a la identificació d'activitats pesqueres i al pas de cetacis, igual que fa l'hidròfon del projecte a les Ries Baixes. A tots dos registres se'ls aplicarà un algorisme de detecció automàtica de fonts de soroll, desenvolupat pel Grup de Tecnologia Multimèdia de la Universitat de Vigo, a fi d'avaluar la transferibilitat d'aquesta eina a altres registres. L'objectiu és poder identificar de manera automàtica sorolls d'embarcacions i de cetacis marins i mostrar-los en un visor que s'ha desenvolupat en el marc del projecte i que es presentarà al llarg dels pròxims mesos.

Propulsió elèctrica per a embarcacions de petita eslora
Els resultats obtinguts a partir del monitoratge del soroll submarí permetran plantejar solucions per minimitzar l'impacte mediambiental de l'activitat pesquera. En concret, s'avaluarà la viabilitat d'incorporar propulsió elèctrica en embarcacions pesqueres de petita eslora per reduir la petjada de carboni del sector i la contaminació acústica que genera. Per a això, es compta amb la implicació del sector pesquer i el seu compromís en la cerca de solucions per aconseguir un sector mediambientalment sostenible, socialment responsable i econòmicament viable.

Aquest projecte ha servit, a més, d'impuls per a reforçar la col·laboració de CETMAR i l'observatori OBSEA, que tenen previst continuar treballant de manera conjunta en noves iniciatives orientades a la millora del medi marí.

 

Observació en temps real del medi marí

L'OBSEA és un laboratori d'observació submarina vinculat a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), situat en el fons marí, a quatre quilòmetres de la costa. Està interconnectat a terra per un cable mixt d'energia i comunicacions mitjançant el qual es proporciona energia als instruments científics, que transmeten informació en temps real de múltiples paràmetres del medi marí, i es disposa d'un enllaç de comunicació de banda ampla.

L'observatori compta amb un sismòmetre, una càmera de vídeo i diversos sensors de temperatura, salinitat, conductivitat i pressió, com un hidròfon de banda ampla, un correntòmetre i un sensor de pH. Disposa també d'una boia a 40 metres de l'observatori, que funciona com a plataforma per a prendre mesures oceanogràfiques i de paràmetres ambientals. Així mateix, està equipat amb una estació meteorològica amb GPS que mesura la direcció i la velocitat del vent, la pressió baromètrica i la temperatura de l'aire, entre altres paràmetres. En l'estació terrestre, situada en les instal·lacions del SARTI a Vilanova i la Geltrú, es disposa d'una altra estació meteorològica que mesura i registra regularment diverses variables meteorològiques.