Nou projectes que donen solució a reptes en mobilitat, seleccionats en la convocatòria El Radar 2023

La mobilitat de passatgers en transport públic, els vehicles autònoms, la mobilitat de les persones amb diversitat funcional o els combustibles alternatius són algunes de les problemàtiques sobre les quals aporten solucions tecnològiques els projectes seleccionats en la convocatòria El Radar 2023.

18/05/2023

La convocatòria El Radar, adreçada al personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), té com a objectiu promoure la capacitat tecnològica dels grups de recerca i presentar projectes innovadors al voltant de la mobilitat. Els nou projectes seleccionats en l’edició d’enguany han estat presentats durant la jornada Company Day UPC Mobilitat 360, que ha tingut lloc el 5 de maig al Campus FPCAT-UPC de la Mobilitat Sostenible a Martorell. L’acte ha reunit agents industrials i representants de les empreses amb què col·labora la UPC, i ha servit projectar les capacitats tecnològiques de la Universitat.

Les iniciatives seleccionades estan relacionades amb mobilitat des d’una perspectiva àmplia, incloent-hi la ciència de dades, la gestió del coneixement, les bateries i tecnologies d’emmagatzematge d’energia, les tecnologies per a telefonia mòbil en forma d’app o de servei. La convocatòria ha valorat l’originalitat del projecte, la interdisciplinarietat, la col·laboració amb empreses, el potencial de transferir-se al mercat i el grau de maduresa de la proposta.

De fet, els projectes seleccionats han estat possible gràcies a la col·laboració amb empreses i aporten, des de diferents aproximacions, un valor significatiu a la solució de problemes socials. Els projectes seleccionats han rebut com a premi la gravació i difusió d’un vídeo breu de promoció sobre el projecte, produït per la UPC.


Solucions a reptes socials

La connexió de la UPC amb el teixit empresarial genera entorns d’innovació que permeten desenvolupar conjuntament solucions a diferents reptes socials en àmbits com la mobilitat, la salut o l’energia, entre d’altres. Fruit d’aquesta col·laboració han sorgit projectes com ara:

  • Muvity, una aplicació de rehabilitació física per a persones afectades per algun tipus de diversitat funcional física o sensorial mitjançant exercicis i jocs dissenyats per un equip de terapeutes. Les dades que s’obtenen del sistema quan el pacient fa els exercicis es processen i s’emmagatzemen en temps real i permeten planificar i personalitzar els tractaments. Desenvolupada conjuntament amb l’Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO). El projecte està liderat per l’investigador Gil Serrancolí. Enllaç al vídeo.
  • EVARM, una tecnologia per adaptar vehicles d’ús professional (furgonetes, camions i autocars) cap a combustibles alternatius, com ara el gas natural, el gas liquat i l’hidrogen. L’objectiu és millorar l’eficiència energètica de la flota de vehicles professionals per contribuir a la descarbonització del sector. El projecte està liderat per l’investigador Daniel Montesinos del CITCEA en col·laboració amb l’empresa Evarm. Enllaç al vídeo.
  • FEVER, un carregador de vehicle elèctric bidireccional d'ús domèstic que permet usar la bateria del vehicle com a sistema d’emmagatzematge d’energia, carregar-la en els moments en què sigui convenient i també descarregar-la per alleugerir el consum d’energia de l’habitatge quan calgui. A més, l’equip es pot integrar de manera oberta en un entorn domòtic per contribuir a minimitzar l’impacte en forma d’emissions dels habitatges. El projecte està liderat per l’investigador del CITCEA-UPC Macià Capo i en col·laboració amb l’empresa Estabanell Energia. Enllaç al vídeo.
  • MOBILYTICS, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació, és una iniciativa en la qual es desenvolupen tres tecnologies diferents per anonimitzar les dades de trajectòria. Són solucions d'emmascarament local que permetran a la ciutadania protegir les seves dades personals localment abans de compartir-les amb una entitat d'anàlisi de dades. El projecte el desenvolupa el grup de recerca SISCOM del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC, liderat per Mònica Aguilar, Jordi Forné i Javier Parra. Enllaç al vídeo.
  • ANEM té com a objectiu desenvolupar una plataforma modular capaç de generar dades sintètiques que s’utilitzaran en aplicacions relacionades amb la mobilitat sostenible. Serà una plataforma molt útil per generar dades de càrrega de vehicles elèctrics i per consultar dades d'aparcament. El projecte, el qual compta amb les dades de mobilitat de la ciutat de Barcelona facilitades per Barcelona Serveis Metropolitans, el desenvolupa el grup de recerca SISCOM del Departament d'Enginyeria Telemàtica liderat per Mònica Aguilar, Jordi Forné i Javier Parra. També hi participen l'empresa MOSAIC FACTOR i la Fundació i2CAT. Enllaç al vídeo.
  • Models Data-Driven és un sistema amb el qual, a partir de dades obtingudes de les validacions dels bitllets de transports, es reconstrueix l’activitat dels usuaris de la xarxa de transport públic, aplicant anàlisi de dades i algorismes, per tal d’obtenir matrius origen-destí. Aquestes matrius ajuden a conèixer com es mouen les persones usuàries segons l’hora i la zona, cosa que permet als gestors i gestores de mobilitat entendre millor com es desplaça la gent, amb l’objectiu de dimensionar i reforçar línies de transport. El projecte es coordina des de l’InLab FIB-UPC, dirigit per l’investigador Ernest Teniente, en col·laboració amb l’empresa Ityneri by GeoActio. Enllaç al vídeo.
  • Xarxes neuronals per estimar l'estat de les bateries una aplicació basada en una xarxa neuronal, que incorpora un indicador de l'estat de salut de la bateria per a dispositius elèctrics, mitjançant un model de circuit equivalent. Aquesta solució permet optimitzar l'eficiència dels dispositius elèctrics, de manera que se'n pot allargar la vida útil i generar menys residus. El projecte el lidera l’investigador del CITCEA Jesús Higueras, en col·laboració amb l'equip d’estudiants BCN eMotorsport de Fórmula Student. Enllaç al vídeo.
  • LIDAR, un projecte que explora els nous principis de funcionament existents de la tecnologia LIDAR i el desenvolupament de software per millorar els models actuals de visió artificial basats en intel·ligència artificial per a la percepció, aplicats en vehicles autònoms. Aquests desenvolupaments permetran noves aplicacions, especialment en vehicles submarins i de superfície, drons i logística. És un projecte del CD6 liderat per l’investigador Santiago Royo, en col·laboració amb diverses empreses, com Veoneer (abans Autoliv) i Beamagine, una spin-off del CD6 nascuda l’any 2016 per explotar la tecnologia LIDAR desenvolupada i patentada al mateix centre de recerca. Enllaç al vídeo.