Noves mesures per reduir el consum d'aigua a la UPC

Aigua de reg en un jardí
+
Descarregar

Una de les mesures contempla la substitució dels sistemes de reg als campus per altres més eficients

El Consell de Govern ha aprovat un Programa de mesures per a la reducció del consum d'aigua i fer front a la sequera. A més d'actuacions concretes en l'àmbit de les infraestructures, els laboratoris, els lavabos, la jardineria o la neteja, el programa contempla accions de sensibilització i implicació de la comunitat, així com una convocatòria de projectes de docència i recerca per a la millora de la gestió de l'aigua als campus.

18/07/2023

Donar compliment al Pla Especial de Sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua i planificar actuacions que permetin reduir el consum d'aigua de manera permanent. Aquests són els principals objectius del Programa de mesures de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) per a la reducció del consum d'aigua i fer front a la sequera, aprovat pel Consell de Govern del 5 de juliol passat i que contempla actuacions en diferents àrees.

Les mesures van des de la implantació de mecanismes per reduir el cabal de les aixetes dels lavabos fins a la substitució dels sistemes de reg als campus per altres més eficients i la selecció de plantes resistents a la sequera. També s'implementaran nous sistemes d'aprofitament d'aigües pluvials als edificis, s'intensificarà la detecció de fuites d'aigua i es milloraran les xarxes d'abastament d'aigua i de distribució interna. Així mateix, el criteri de consum d'aigua s'inclourà en la licitació de nous equips de laboratori i es compartiran bones pràctiques per reduir el consum d'aigua en les pràctiques docents i en les activitats de recerca. Pel que al consum d'aigua, es continuaran desplegant les fonts amb sistema de filtració per garantir l'accés a l'aigua a la comunitat universitària.

La informació i conscienciació de la comunitat és un altre punt clau contemplat en aquest programa de mesures. En aquest sentit, es durà a terme una campanya de conscienciació institucional i s'inclourà el vector 'aigua' en el marc de treball dels Projectes d’Optimització Energètica (POE). Finalment, en el curs 2023-2024 està previst obrir una convocatòria de projectes de docència i recerca per a la millora de la gestió de l’aigua als campus, en el marc del programa CampusLab UPC.

Reducció del 30 % en el consum d'aigua

A la UPC, el consum d'aigua s'ha reduït un 30 % des del 2007, l'any abans del darrer Decret de Sequera, amb un consum de 2,61 m3 per persona l'any 2022. Amb el programa de mesures aprovades, la Universitat fa un pas més en aquest compromís.

A més d'adequar-se als requisits hídrics del Pla Especial de Sequera de Catalunya, es planifiquen mesures de reducció del consum d’aigua a mitjà i llarg termini amb la corresponsabilització de tots els agents de la comunitat universitària, aprofitant el coneixement de la xarxa de projectes d'optimització energètica (POE). Aquest programa de mesures contribueix, així, als objectius del Pla Campus UPC Sostenible 2030, i reforça el compromís social amb l’entorn de la UPC en l’àmbit de la recerca, la gestió sostenible i la governança.