Presentat el Llibre Blanc sobre la IA aplicada a la mobilitat

Investigadors de l'Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC), del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i de la Fundació i2Cat, entre d'altres entitats, han participat en l'elaboració del 'Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la mobilitat', presentat recentment a Barcelona. El document, impulsat pel Centre of Innovation for Data TEch and Artificial Intelligence (CIDAI), analitza els principals reptes i tendències del sector i les possibilitats que ofereix la IA a la nova mobilitat.

15/10/2021

El desenvolupament de grans projectes pilot, la promoció de la innovació publicoprivada, l’acceleració d’una estratègia d’Intel·ligència Artificial per part de les pimes i la definició de la governança de les dades són algunes de les principals recomanacions del ‘Llibre Blanc sobre la Intel·ligència Artificial aplicada a la mobilitat’ per a l’adopció d’aquesta tecnologia disruptiva per les empreses del sector a Catalunya, amb l’objectiu d’avançar cap a un sistema més intel·ligent, sostenible, eficient i, sobretot, centrat en l’usuari.

El document ha estat elaborat amb les contribucions d'investigadors de l'Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC), el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) i la Fundació i2Cat. Impulsat pel Centre of Innovation for Data tech and Artificial Intelligence (CIDAI), que l'ha presentat recentment a Barcelona, el Llibre aposta també per continuar generant una oferta formativa i amb titulació universitària i amb especialització en aquest àmbit. A llarg termini, recomana la gestió de la complexitat de la regulació en matèria de mobilitat per potenciar la digitalització de la infraestructura de transport i les solucions existents i per enfortir l’ecosistema local de proveïdors. Destaca també la sensibilització del territori i un pla de gestió del canvi per a l’adopció de la IA, així com la clarificació de la incertesa legal per incorporar aquesta tecnologia en el sector.

Impacte de la IA en la mobilitat
L’estudi destaca quatre grans àmbits en els quals hi ha un impacte clar de les tecnologies d’Intel·ligència Artificial en la mobilitat, com són la capacitat per millorar l’eficiència de processos i serveis, per generar noves oportunitats de negoci en el sector, la capacitat transversal per incidir positivament en tots els actors de l’ecosistema i per sumar sinergies amb la resta de tecnologies emergents per generar un valor superior.

El document analitza també les barreres que dificulten l’adopció d’aquesta tecnologia en l’àmbit de la mobilitat a Catalunya, d’entre les quals destaquen la gran complexitat i fragmentació existent en la regulació; la dificultat per desplegar i testar les noves solucions i serveis; la manca de perfils professionals experts i la dificultat per retenir el talent, així com els obstacles per accedir i disposar de dades de qualitat, entre d’altres.

L'elaboració del Llibre ha comptat amb la participació d'Eurecat, el CIDAI, el Centre de Visió per Computador (CVC) i amb l’assessorament d’experts de Microsoft, everis an NTT Data Company, SDG Group, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

La perspectiva i l'abast del document s’ha definit a partir d’entrevistes individuals i sessions de treball amb destacats professionals, experts i referents en el sector de la mobilitat a Catalunya per la seva activitat empresarial, acadèmica o en l’administració, els quals han aportat la seva visió sobre els reptes i les actuacions prioritàries a emprendre per avançar cap a la integració de la IA en la mobilitat.

Mobilitat, transport i IA a Catalunya
El sector de la mobilitat i el transport a Catalunya agrupa un total de 42.000 empreses, segons dades de l’INE del 2020, amb un creixement del 9,86 % respecte al 2015. D’aquest total, aproximadament unes 12.000 empreses es dediquen al transport de passatgers, representant el 10 % del PIB català. 

A Catalunya, un total de 179 empreses, de les quals un 63 % són petites i mitjanes empreses i start-up, desenvolupen la seva activitat al voltant de les tecnologies d’Intel·ligència Artificial, amb una facturació de 1.336 milions d’euros anuals, i ocupen un total de 8.483 professionals, segons dades que recull l’informe ‘La intel·ligència artificial a Catalunya’.