La UPC participa en un projecte europeu per oferir formació especialitzada en ‘blockchain’

Investigadors del Departament d’Enginyeria Telemàtica de la UPC participen en el projecte CHAISE, finançat en el marc del programa Erasmus+ de la Unió Europea, per promoure l'adquisició i el desenvolupament de competències en el camp de la tecnologia 'blockchain'. Ara posen en marxa un curs pilot, en línia, per validar els primers continguts creats.

06/10/2023

Abordar la creixent demanda de coneixements i competències en blockchain i tecnologies de registre distribuït (DLT) a Europa. Aquest és l’objectiu del projecte europeu ‘A Blueprint for Sectoral Cooperation on Blockchain Skill Development - CHAISE’, finançat pel programa Erasmus+, i que compta amb la participació d’un equip d’investigadors del Departament d’Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC).

Amb el projecte, de quatre anys de durada, es formaran professionals capacitats per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats que ofereix la tecnologia blockchain en diversos àmbits, com ara la indústria financera, la cadena d'aprovisionament, la gestió de dades i la seguretat cibernètica, entre d'altres. El projecte se centra en el desenvolupament de programes de formació especialitzats, l'organització de seminaris, tallers i activitats pràctiques relacionades amb la tecnologia blockchain i la creació de recursos educatius. A més, s’avaluarà les necessitats de competències del mercat laboral i en la definició de perfils professionals requerits per afrontar els reptes de la tecnologia blockchain.

El primer pilot, en marxa
L’anàlisi de les necessitats de professionals en blockchain que es va dur a terme va identificar tres perfils laborals emergents: desenvolupador, arquitecte i gestor de cadena de blocs. Amb aquest perfil, l’equip del projecte ha desenvolupat un MOOC pilot, 'Mastering Blockchain and Distributed Ledger Technologies', que inclou 12 mòduls d'aprenentatge: quatre de comuns i vuit mòduls d'especialització per a cada perfil.

En concret, des de l’equip d’investigadors de la UPC s’han creat els continguts corresponents als mòduls de contractes intel·ligents (smart contracts), criptografia i teoria de jocs. L’objectiu del pilot és rebre feedback dels participants per millorar els recursos actuals de cara la sortida a producció del curs.

El projecte CHAISE compta amb la participació de 23 universitats, institucions, centres de recerca i empreses de 12 països europeus: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Eslovènia, Espanya, Estònia, França, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg i Romania. De la UPC hi participen els investigadors Jose Luis Muñoz Tapia, coordinar científic del projecte, Carla Brugulat, Oscar Esparza, Juan Hernández i Miquel Soriano.

Un mercat en alça
La tecnologia blockchain és un sistema descentralitzat i distribuït que permet registrar i verificar transaccions de manera segura i immutable. Es basa en una estructura de dades anomenada cadena de blocs, on cada bloc emmagatzema una sèrie de registres (transaccions) i està enllaçat criptogràficament amb el bloc anterior, formant així una cadena contínua. És una tecnologia amb múltiples i sorprenents aplicacions, que van des de les transaccions monetàries, per certificar la procedència d’un producte en una cadena de subministrament, en garantir la seguretat en unes votacions electròniques o en la gestió de la identitat, els drets d’autor o la propietat intel·lectual.

A l’Annual Blockchain Skills Forecasts, elaborat en el marc del projecte CHAISE, els investigadors calculen que, el 2021, hi havia 361.767 treballadors vinculats amb tecnologia blockchain a la Unió Europea. El mateix informe també destaca que la demanda de professionals amb aquests coneixements a Europa creixerà en 30.000 persones entre 2021 i 2026 i que les taxes més altes d’increment d’aquesta demanda es donaran a França (10.470 professionals), Alemanya (3.879), Espanya (2.115) i Itàlia (2.101).