El projecte GEECCO té com a repte incrementar la presència de dones en el món de la ciència i la tecnologia a Europa

La posada en marxa d’accions que eliminen les barreres per contractar, mantenir i promocionar les dones com a professionals en els camps de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques és l’objectiu del projecte europeu 'Gender Equality in Engineering through Communication and Commitment' (GEECCO), impulsat per nou socis europeus, entre els quals s'inclou la UPC.

17/12/2017

Segons les últimes dades publicades a l’informe europeu ‘She figures 2015'el percentatge de dones catedràtiques a la Unió Europea (UE) a l’any 2013 era del 20% en front del 80% d’homes catedràtics en els àmbits de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques (STEM, segons les sigles en anglès), una diferència encara més gran a Espanya, on el percentatge de dones catedràtiques era del 12%.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) va allotjar els dies 16 i 17 d’octubre a Barcelona, la darrera reunió del nous socis que participen en el projecte GEECCO, emmarcat dins del programa de finançament europeu Horizon 2020 i que vol reduir la desigualtat de gènere en les institucions europees d’investigació que treballen en el àmbits mencionats. Els participants en el projecte, que seran els primers a dissenyar i posar en marxa aquestes mesures, són quatre universitats, un institut tecnològic i tres empreses consultores.

Concretament, el socis, procedents de set països europeus són, a més de la UPC, la Technische Universität Wien (d’Àustria, coordinadora del projecte); la  Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Itàlia), la Politechnika Krakowska (Polònia); la Technologická agentura Ceske republiky (República Txeca); l’institut d’investigació Wiener Wissenschafts- Forschungs-und Technologiefonds (Àustria), així com les consultores Yellow Window (Bèlgica), B-NK GmbH Consultacy for Sustainable Competence (Àustria) i GESIS-Leibniz-Institut for the Social Sciences (Alemanya).

En el cas de la UPC, segons les dades del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat i de l'Informe Dones 2015, que fan referència al curs 2014-2015, el percentatge de catedràtiques era d’un 8% de dones en tots els àmbits d’activitat. La diferència també és notable en referència al nombre d’homes i dones contractats com a personal docent i investigador (PDI) durant el mateix període: 608 dones, que representen el 24% del total, en comparació amb 1.894 homes (el 76%).

La participació de la UPC al projecte GEECCO està coordinada pel vicerector de Política Internacional, Juan Jesús Pérez, i la investigadora Amaia Lusa, del Departament d’Organització d’Empreses. El projecte servirà per aconseguir els objectius marcats al III Pla d’Igualtat de Gènere de la UPC, vigent durant el període 2016-2020 i, concretament, per aplicar polítiques d’igualtat de gènere en els processos de la presa de decisions, la promoció de la carrera investigadora i les activitats de docència i investigació a la Universitat.

Aplicar mesures d’igualtat de gènere
El projecte compta amb un pressupost total de dos milions d’euros per desenvolupar, durant quatre anys (2017-2021), mesures que contribueixin a aplicar les polítiques d’igualtat de gènere a les institucions, empreses i organismes europeus.

Des de l’inici del projecte, l’1 de maig del 2017, els participants han recollit experiències anteriors que han ajudat a superar les principals dificultats en la posada en marxa de plans d’igualtat de gènere en les organitzacions. El següent pas és aplicar la dimensió de gènere i crear un espai d’aprenentatge entre les diferents institucions i organitzacions participants, totes elles vinculades als àmbits de la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.

Seguint aquest línia, una de les accions realizades a la UPC ha estat la jornada de treball del 23 de novembre al Campus Nord de Barcelona, durant la qual Maxime Forest, expert en igualtat de gènere i membre de Yellow Window, participant del projecte, ha explicat la posada en pràctica, de mode efectiu, solucions i bones pràctiques en el si de les institucions públiques vinculades a la ciència i la tecnologia. També es van abordar les vies per superar els principals obstacles i resistències per fer de la igualtat de gènere una realitat.

A llarg termini, l’objectiu de GEECCO és augmentar el nombre d’organitzacions i programes que posen en marxa plans d’igualtat de gènere, d’acord amb els reptes que es marca l’Espai Europeu d’Investigació.

De les 23 propostes presentades al 2016, GEECCO ha estat un dels dos projectes finançats dins de la convocatòria del programa H2020-SwafS-03-2016-2017 Support to research organisations to implement gender equality plans.