Publicat l’informe d’indicadors de les activitats de recerca i de transferència

En el decurs del 2017, la UPC va augmentar lleugerament la publicació de llibres i d’articles en revistes científiques de referència, així com les activitats vinculades a l’àmbit d'arquitectura i urbanisme, i també les activitats de transferència de tecnologia. Així es desprèn del darrer informe d’indicadors d’activitats de recerca i de transferència de resultats, presentant pel vicerectorat de Política Científica al Consell de Govern, el 24 d’octubre.

31/10/2018

El document sobre els indicadors d’activitats de recerca i de transferència de resultats de la recerca del 2017 indica que en el nombre total de punts PAR (punts per activitats de recerca) hi ha un descens del 6,78% respecte l'any anterior. De la producció científica valorada, un 63,30% dels PAR es concentra en la publicació d’articles en revistes, que s’ha incrementat un 1% respecte de l’any 2016. Així mateix, hi ha un creixement important, d’un 54,75%, pel que fa a l'autoria de llibres (activitat que representa l’1,77% del volum total d’activitats de recerca) i també han augmentat les activitats vinculades a l'àmbit d'arquitectura i urbanisme, com ara la participació en concursos, que s’ha incrementat un 7,2%.

 En canvi, pel que fa a les publicacions presentades en congressos, que representa un 11,13% del volum total d’activitats, hi ha hagut un descens del 22%, tot i que l’organització d’aquest tipus d’esdeveniment científic així com d’exposicions s’ha incrementat el doble que l’any 2016. També ha disminuït un 25% respecte de l’any anterior el nombre de tesis doctorals dirigides, les quals suposen el 17,33% del total d’activitats de recerca. Quant a les patents (39), s’han registrat 468 punts PAR durant el 2017, un 9,30% menys que el 2016 (516 punts PAR).

Per categories de professorat a temps complet, la mitjana de punts PAR per PDI és la següent: els catedràtics d’universitat, el 86,88%, els catedràtics contractats, un 93,75%, els professors titulars d’universitat, un 72,19%, i els professors agregats, un 86,21%.

Pel que fa als PATT (punts per transferència de tecnologia) del 2017, hi ha hagut un increment d'un 11,6% respecte de l'any anterior.