Més de 7.000 roses digitals úniques s'han creat i regalat, aquest Sant Jordi, a la UPC

Alguns exemples de roses digitals que s'han generat
+
Descarregar

Alguns exemples de roses digitals que s'han generat al web https://roses-inlab.fib.upc.edu

Cartell de la iniciativa 'Roses UPC'
+
Descarregar

Cartell de la iniciativa 'Roses UPC'

Origen de les ‘Roses UPC’
Les imatges del web ‘Roses UPC’ s’han generat a partir del treball de Katherine Crowson  i de l'autor original del mètode BigGan+CLIP, amb perfil de Twitter @advadnoun. La iniciativa, impulsada pel programa cultural UPCArts, ha estat desenvolupada per l’InLab FIB, amb el suport del Servei de Comunicació de la UPC. L’inLab FIB és el laboratori d’innovació i recerca de la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) de la UPC. Està especialitzat en el desenvolupament de projectes R+D+i multidisciplinaris en l'àmbit de les tecnologies de la informació, tant per a entitats públiques com privades.UPCArts és un programa d'activitats culturals per a tota la comunitat UPC que estableix ponts i aliances entre les ciències i la tecnologia amb l’art i la cultura. Amb l'etiqueta #RosaUPC22, ajuda a apropar la mirada artística i la tecnològica.

Aquesta iniciativa s'ha sumat a la resta d'activitats programades per celebrar la Diada de Sant Jordi a la UPC, el 21 d'abril, que ha tingut lloc de manera presencial i virtual.

Estudis relacionats amb la informàtica i la intel·ligència artificial
La Universitat ofereix alguns estudis de grau en àmbits diversos de la tecnologia en els quals s'imparteixen els coneixements que fan possible un projecte com ‘Roses UPC’.

La intel·ligència artificial i la informàtica aplicades a l’art permeten generar una imatge amb models generatius de 'deep learning'. Amb aquesta tecnologia, la UPC ha ofert, aquest Sant Jordi 2022, la possibilitat de triar una rosa, o generar-ne una de pròpia, basada en l’estil de més de 180 artistes i personalitzant-la a partir de conceptes o descriptors. La iniciativa, anomenada ‘Roses UPC’ ha permès que s'hagin creat i regalat més de 7.000 roses digitals úniques.

25/04/2022

Des del 21 al 24 d'abril, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, s'han creat un total de 7.152 ‘Roses UPC’, una iniciativa de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) que ha unit l'art, la informàtica i la intel·ligència artificial. Antoni Gaudí ha liderat el rànquing dels artistes més triats per generar les 'Roses UPC' (707 vegades), seguit per Banksy (517), Salvador Dalí (458), Andy Wharhol (416) i Vincent Van Gogh (408). Totes les roses creades es poden veure a https://roses-inlab.fib.upc.edu/galeria.

‘Roses UPC’,  que està operatiu tota aquesta setmana, ofereix la possibilitat de crear, compartir i enviar la imatge digital d’una rosa única i artística, formada a partir de models generatius de deep learning (aprenentatge profund). Aquests models es basen en xarxes neuronals i són capaços de produir una imatge a partir d’un text. Cada model únic s’inicia a partir de la imatge d’una rosa inicial, la qual es va modificant a partir d’un algorisme que utilitza la computació intensiva i una sèrie de càlculs complexos que es produeixen a gran velocitat per crear una rosa nova. Segons l’estil de l’artista escollit, la rosa final es determina a partir de termes o conceptes que es poden introduir en la descripció per acabar de personalitzar-la.

Un cop generada, la rosa final s’envia com arxiu adjunt al correu electrònic de la persona que la crea, juntament amb un enllaç per enviar-la, compartir-la i escriure la dedicatòria a la persona destinatària. També permet visualitzar, en un vídeo de pocs segons, com l’algorisme ha reinterpretat la rosa inicial. 

Cada rosa creada passa a formar part de la galeria #RosaUPC22, les quals es poden compartir via enllaç, WhatsApp o Twitter, així com descarregar i distribuir lliurement, sense fer-ne un ús comercial, sota la llicència Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Computació intensiva i xarxes neuronals
Construir imatges amb aquesta tecnologia requereix d’una computació intensiva i l’ús d’unitats de procés gràfic (GPU, per les sigles en anglès de Graphics Processing Unit) que són les encarregades de realitzar càlculs complexos a molta velocitat. Aquests recursos són costosos i, per tant, la capacitat de generar roses està limitada a la demanda que hi hagi en cada moment.

Internament, es fan servir dos models de xarxes neuronals: un d’ells és capaç de  generar les imatges, mentre que l’altre jutja fins a quin punt una imatge coincideix amb l’estil artístic i els termes introduïts al formulari de l’aplicació. Aquesta interacció guia el generador per produir imatges més precises.

Un exemple inspirat en Salvador Dalí

Imate de rosa vermella

Si es vol generar, per exemple, una rosa daliniana, es pot seleccionar la rosa de l'estil Salvador Dalí i afegir a la descripció els termes ‘surrealisme’ i ‘bonic’. Com a resultat s’obtindrà una rosa digital estil Dalí, però amb uns trets personalitzats. El sistema té, d'una banda, un text que descriu la imatge com a ‘una rosa vermella’ i, per l’altra, un text que indica a què volem que s’assembli, en aquest cas a l’estil de Dalí i amb uns trets distintius inspirats en els termes ‘surrealisme bonic’. A la primera iteració, el model generatiu de deep learning atorgarà les següents probabilitats a la descripció de la imatge: 

‘Una rosa vermella’: 100 %. ‘Surrealisme bonic per Salvador Dalí’: 0,5 %


L’algorisme anirà modificant la imatge de tal manera que les probabilitats que la imatge obtinguda es correspongui amb les dues frases siguin les màximes possibles. Per exemple, i després d’unes quantes iteracions (repeticions en els processos de computació intensiva), les probabilitats podrien estar repartides de la manera següent: 

‘Una rosa vermella’: 95 %. ‘Surrealisme bonic per Salvador Dalí’: 12 %


A les imatges superiors es pot veure l’evolució de la rosa d'inspiració daliniana, que també es pot visualitzar el vídeo de set segons sobre el procés de generació