Set noves distincions ICREA Acadèmia per a recerca d’excel·lència de la UPC

30 nous ICREA Acadèmia
Un total de 30 professors i professores del sistema universitari català han estat seleccionats en la tretzena edició dels ajuts ICREA Acadèmia. El  professors seleccionats en la convocatòria 2021 rebran 40.000 euros anuals cadascun durant un període de cinc anys. Aquests ajuts estan destinats exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.

Amb les noves distincions ja són 359 els ajuts ICREA Acadèmia dels quals s’han beneficiat les universitats públiques catalanes en el marc d’aquest programa finançat pel Govern català amb uns 6 milions d'euros anuals.

La Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha distingit els investigadors de la UPC Albert Cabellos, Ramon Codina, Pietro Massignan, Edgardo Saucedo, Andreas Sumper i Tzanko Tzanov, així com la investigadora Eva Miranda amb els ICREA Acadèmia 2021: uns ajuts que els permetran intensificar la recerca d’excel·lència que desenvolupen durant un període de cinc anys.

24/02/2022

El programa ICREA Acadèmia es va llançar el 2008 amb l'objectiu d'impulsar i premiar l'excel·lència de la recerca del professorat de les universitats públiques de Catalunya, amb l’objectiu d’intensificar la recerca que duen a terme professors universitaris que es troben en una fase activa i expansiva de la seva carrera investigadora. Així, els ajuts ICREA Acadèmia signifiquen una subvenció per a la recerca que impulsen durant un període de cinc anys.

En la convocatòria 2021, un total de set investigadors de la UPC han estat reconeguts amb un ajut ICREAAlbert Cabellos, Ramon Codina, Pietro Massignan, Eva Miranda, Edgardo Saucedo, Andreas Sumper i Tzanko Tzanov. Els investigadors reconeguts rebran 40.000 euros anuals cadascun durant un període de cinc anys. 

L'investigador Albert Cabellos Albert Cabellos investiga com reduir el cost d’operar infraestructures basades en xarxes, com ara xarxes de comunicació o de distribució d’energia, aplicant tècniques d’Intel·ligència Artificial i, en concret, d’aprenentatge automàtic per grafs.

Investigador del Departament d’Arquitectura de Computadors i del grup de Sistemes de Comunicacions de Banda Ampla, forma part de l’Intelligent Data Science and Artificial Intelligence Research Center (IDEAI-UPC). Professor a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), aquest és el segon ICREA consecutiu que rep.

L'investigador Ramon Codina

Ramon Codina centra la seva recerca en el desenvolupament, l’anàlisi i la implementació de mètodes d’aproximació de les equacions que regeixen problemes de física i enginyeria i, en particular, de la mecànica de fluids. En concret, l’ajut ICREA Acadèmia el destinarà a desenvolupar models reduïts robustos en sistemes complexos, incloent-hi la turbulència en fluids, i les aplicacions de tècniques d’intel·ligència artificial a la mecànica computacional.

Codina és investigador del Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), adscrit al Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i professor de l’Escola de Camins de Barcelona (ETSECCPB). És la tercera distinció ICREA Acadèmia que li concedeixen: les anteriors les va rebre el 2011, el 2016 i el 2021.

L'investigador Pietro Massignan

Pietro Massignan fa recerca en física teòrica de la matèria condensada i s’ocupa dels problemes que sorgeixen en la intersecció de la física atòmica, l'òptica quàntica, la fotònica i la física de l'estat sòlid. Especialista en teoria dels gasos quàntics ultrafreds, la línia d’investigació estudiarà les propietats estàtiques i de fora d'equilibri de sistemes magnètics, superfluids, topològics i d'interacció forta.

Investigador el Departament de Física, Massignan també forma part del grup de recerca Computer Simulation in Condensed Matter (SIMCON) i és professor a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC).

L'investigadora Eva Miranda

Eva Miranda dedicarà la seva activitat investigadora a estudiar la interacció entre singularitats, simetries i fenòmens complexos en geometria, dinàmica i física matemàtica. La recerca es basarà en tres pilars, que giren al voltant de tres conjectures obertes en les matemàtiques: la conjectura de Weinstein singular i les seves aplicacions a mecànica celeste; la conjectura [Q,R]=0 (quantització commuta amb reducció) en varietats simplèctiques singulars; i la conjectura de Navier-Stokes, un dels problemes oberts de la llista del mil·lenni de la Fundació Clay. Aquest és el seu segon ICREA Acadèmia, el primer el va obtenir l’any 2016.

Miranda és catedràtica del Departament de Matemàtiques i professora de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) i de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB). Adscrita a l'Institut de Matemàtiques de la UPC-BarcelonaTech (IMTech), està al capdavant del grup de recerca en Geometria de Varietats i Aplicacions (GEOMVAP) i és membre del Centre de Recerca Matemàtica (CRM).

L'investigador Edgardo Saucedo

Edgardo Saucedo dedicarà l’ajut ICREA a la línia de recerca que va iniciar amb el projecte SENSATE, finançat amb l’ajut Consolidator Grant de l’European Research Council (ERC), potenciant la recerca en nous materials basats en calco-halurs de baixa dimensionalitat per a aplicacions fotovoltaiques avançades. Això inclou l’estudi de materials amb alta anisotropia estructural sintetitzats per tècniques d’alt buit i tractaments tèrmics a altes pressions, les propietats dels quals poden manipular-se mitjançant la composició catiònica / aniònica i l'orientació cristal·lina. Uns nous materials de baixa dimensionalitat que poden tenir un gran impacte en el futur, en aplicacions com ara dispositius fotovoltaics transparents o de molt alta eficiència, com a cel·les solars en configuració tàndem.

Saucedo és investigador del Departament d’Enginyeria Electrònica i del Laboratori Fotovoltaic del grup de recerca en Micro i Nano-tecnologies (MNT) i professor de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE).

L'investigador Andreas Sumper

Andreas Sumper  destinarà l’ajut ICREA a diferents projectes, com ara intensificar la recerca en xarxes intel·ligents de distribució d'energia elèctrica, la conceptualització de noves arquitectures d'aquestes xarxes o a trobar noves formes d'operació. Tot amb l’objectiu d’incrementar la capacitat d'integració d'energies renovables a les xarxes i millorar el funcionament i la fiabilitat del sistema.

Sumper és investigador del Centre d’Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA) i del Departament Enginyeria Elèctrica i professor a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

L'investigador Tzanko Tzanov

Tzanko Tzanov centra la recerca en el camp de la nanobiotecnologia i, en concret, en el desenvolupament de materials antibacterians a base d'enzims, pèptids, metabòlits bacterians, biopolímers i biocatalizadors inorgànics. El desenvolupament d’aquests materials, a escala nano, proporciona una major interacció amb les membranes de les cèl·lules bacterianes i una penetració més fàcil en les biopel·lícules, augmentant l'eficàcia antimicrobiana a dosis més baixes i evitant el desenvolupament de la resistència antimicrobiana.

Investigador del Departament d'Enginyeria Química i responsable del grup de Biotecnologia Molecular i Industrial (GBMI), Tzanov també és professor de la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (FOOT) i de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).