S’inicia el període de matrícula als estudis de grau a la UPC

S’inicia el període de matrícula als estudis de grau a la UPC
+
Descarregar

Imatge de la carpeta UPC per al curs 2018-2019


Tota la informació sobre la matrícula a la UPC es pot trobar al web: http://www.upc.edu/ca/graus/matricula

Per a qualsevol dubte, es pot trucar el telèfon d’informació general de la UPC 93 401 62 00 (de 9 a 14 h) o enviar un correu electrònic a l’adreça info@upc.edu

Campanya 0'7 %

La campanya permet als estudiants col·laborar en el programa de cooperació per al desenvolupament de la UPC amb una aportació voluntària de 5 euros en el moment de matricular-se. Les contribucions rebudes se sumen als recursos que hi aporta la Universitat i que gestiona el Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC.

El proper 13 de juliol comença el període de matrícula als estudis de grau a la UPC. Els estudiants poden consultar la data concreta per matricular-se en la web de cada centre docent. En el cas de l’estudiant de nou ingrés assignat en primera preferència, la matrícula s’ha de formalitzar presencialment al centre on hagi obtingut plaça, entre el 13 i el 18 de juliol, en el dia i hora que li sigui assignat.

10/07/2018

Quin és el procediment per matricular-se a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)? Quins tràmits previs cal fer? On i quan s’ha de formalitzar la matrícula? Quina documentació cal adjuntar? Com es pot fer el pagament? Es té dret a deduccions, gratuïtat o beca? Les respostes a aquestes i altres qüestions es troben recollides al web de la matrícula de la UPC, una guia adreçada especialment als estudiants de nou ingrés, en la qual també es poden consultar les dates d'inici de curs i les sessions d'acollida

En el cas dels estudiants de grau que ja estudien a la UPC, la matrícula per al curs 2018-2019 s’ha de formalitzar, a partir del 13 de juliol, en les dates concretes que assignarà cada centre docent i que es podran consultar a les respectives pàgines web.

Tràmits previs per a l'estudiantat de nou ingrés
A partir del moment en què a l’estudiant se li hagi assignat plaça a la UPC, rebrà un missatge de benvinguda per part la Universitat (al correu electrònic i al número de telèfon mòbil aportat a l’hora de fer la preinscripció), amb informació del dia i hora de la seva matrícula i què ha de fer prèviament: a partir d’aquest moment l’estudiant ja pot iniciar el procés d’activació del seu compte. És un tràmit que cal fer abans de venir a matricular-se.

Un cop activat el compte, l’estudiant ja podrà accedir a leSecretaria, la plataforma virtual a través de la qual podrà accedir al seu expedient i a tots els tràmits acadèmics durant la vida universitària. Allà haurà de revisar i completar, si cal, les dades personals, autoritzar l’ús de les dades personal (Reglament General de Protecció de Dades) i la domiciliació dels pagaments, si s’opta per aquesta modalitat de pagament de la matrícula (ordre SEPA signada pel titular del compte).

En el cas que l’estudiant no pugui fer aquest registre previ, és imprescindible que vagi directament al centre docent el dia i hora assignats per realitzar la matrícula.

La primera matrícula és presencial
Els estudiants que inicien els estudis a la Universitat, han de realitzar la matrícula presencialment en les dates concretes que indica el centre docent on s’imparteix el grau al qual han accedit, dins dels terminis que es detallen tot seguit, per no perdre la plaça que se li ha assignat:

  • Del 13 al 18 de juliol (ambdós inclosos): estudiant amb plaça assignada a la UPC en primera preferència a la preinscripció universitària (juny 2018). Aquestes assignacions es podran consultar, l’11 de juliol, al Portal d’Accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.
  • El 18 de juliol: la resta d’estudiants que han estat assignats després d’instàncies, reclamacions i dobles correccions i que entren en primera preferència, i els que accepten la plaça assignada a la UPC entre la segona i la vuitena preferència de la preinscripció universitària en la primera assignació (juny 2018).
  • Del 25 al 27 de juliol (ambdós inclosos): els estudiants que accedeixin a la UPC a través de la segona assignació de places, una relació que es farà pública el 24 de juliol al Portal d’Accés a la Universitat.
  • Els dies 6 i 7 de setembre: els estudiants que hagin obtingut una plaça a un grau de la UPC a la primera reassignació del juny. La relació es publicarà el 4 de setembre.
  • El 14 de setembre: els estudiants que obtinguin plaça després de la segona reassignació de juny. La llista d’admesos es farà pública el dia 13 de setembre.
  • El 20 de setembre: els estudiants que hagin obtingut plaça a la UPC després de la tercera assignació, un llistat que es publicarà el 19 de setembre.
En tot cas, sempre es pot consultar on i quan s'ha de fer la matrícula al web, on també es pot trobar tota la informació sobre la documentació necessària per formalitzar-la.

Carnet i carpeta UPC
El carnet UPC acredita com a estudiant de la Universitat i permet l'accés a diferents serveis: biblioteques, laboratoris, instal·lacions esportives, edificis... Per tal que es pugui generar aquest carnet, és imprescindible que, una vegada realitzada la matrícula, l’estudiant vagi al punt de captura de fotos del seu centre.
 
El mateix dia de la matrícula es podrà recollir el carnet universitari en els campus on estigui habilitada aquesta possibilitat (Campus Nord, Sud, Terrassa i Diagonal-Besòs). En la resta de Campus, l’estudiant rebrà el carnet a l’adreça que consti a l’eSecretaria.

També rebrà, el dia de la matrícula o el durant la sessió d’acollida, la carpeta de la UPC del nou curs acadèmic.