Starting Grant per a l’investigador UPC Sergi Abadal Cavallé per dissenyar una nova generació de processadors més ràpids i eficients

L'investigador Sergi Abadal Cavallé
+
Descarregar

L'investigador Sergi Abadal Cavallé, del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC

+
Descarregar

Amb el projecte WINC es dissenyaran una nova generació de processadors més ràpids i eficients, amb sistemes de comunicació sense fil i informàtica quàntica

El professor i investigador Sergi Abadal Cavallé, del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC, ha estat distingit amb un ajut Starting Grant de l’European Research Council (ERC) per investigar noves maneres de construir processadors informàtics més ràpids i eficients, basant-se en comunicacions sense fil, i que apliquen tècniques de paral·lelització massiva, disseny d'acceleradors especialitzats i tecnologies disruptives com la informàtica quàntica.

31/03/2022

Els sistemes informàtics són omnipresents en les nostres vides i han transformat la manera com aprenem, treballem o ens comuniquem entre nosaltres. Fins al punt que el seu futur desenvolupament està íntimament lligat a les millores aportades per les noves generacions de processadors que es troben al cor d'aquests sistemes.

Un tret comú dels actuals sistemes informàtics és que la seva comunicació interna de dades s'ha convertit en una limitació fonamental. L’augment exponencial del volum i la variabilitat de les transferències de dades dins dels sistemes informàtics fan que les interconnexions tradicionals siguin insuficients i amenacen d'aturar el progrés tecnològic, tret que es desenvolupin alternatives de comunicació ràpides i versàtils per als processadors informàtics.

Els avenços assolits durant els darrers 40 anys en el disseny de processadors, basats en la miniaturització dels transistors per millorar la seva velocitat de funcionament i l’eficiència, estan tocant sostre i ara calen noves formes d’optimitzar-ne el rendiment. Per això, els experts asseguren que els sistemes de comunicació interna dels xips són cada cop més importants. La mort anticipada de la llei de Moore –que les darreres dècades assegurava que la complexitat dels circuits integrats es duplicaria cada any i que els preus i els costos de fabricació es veurien reduïts– ha portat als enginyers informàtics i d’arquitectura de computadors a cercar, doncs, noves maneres de construir processadors més ràpids, que inclouen la computació en paral·lel massiva (la capacitat de l’ordinador de realitzar milions de càlculs simultàniament), el disseny d'acceleradors especialitzats i l’aplicació de tecnologies disruptives com la informàtica quàntica.  

Cap a una nova era en processadors
En aquest context, l'investigador Sergi Abadal Cavallé, del Departament d’Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i vinculat a l'Escola de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), lidera el projecte WINC (les sigles en anglès de Wireless Networks within Next-Generation Computing Systems), amb el qual es preveu una revolució en l'arquitectura de computadors. Amb un enfocament transversal, WINC assajarà i validarà la integració de xarxes sense fil en els sistemes informàtics i n’explorarà els límits fonamentals, desenvolupant nous tipus d’antenes i protocols. En plantejar una comunicació completament diferent de la convencional, s’obre la porta a dissenyar arquitectures de computadors radicalment noves, amb l’ús no només de tecnologia de terahertz sense fil, sinó també amb la incorporació de bits quàntics en els processadors. Amb aquestes tecnologies s’augmentarà almenys deu vegades la velocitat, l’eficiència i l’escalabilitat dels sistemes informàtics.

WINC serà, així, la llavor d'una nova generació de processadors, tant quàntics com no quàntics, que fomentarà el progrés en el camp de la informàtica durant les properes dècades. L'investigador Sergi Abadal Cavallé compta amb un ajut Starting Grant de l’European Research Council (ERC) d’1,5 milions d’euros per dur a terme el projecte en els propers cinc anys i preveu tenir resultats en un parell d’anys.

Més informació