Suport de la UPC a la comunitat universitària palestina

La Universitat ajudarà a reprendre l’activitat docent i de recerca a Gaza quan s’aturin les hostilitats.

09/06/2024

La Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) ha posat a disposició de la comunitat universitària de Palestina tot el seu suport per contribuir a la reconstrucció del seu sistema universitari al més aviat possible, en el moment en què s’aturin les hostilitats. A través d’un grup de treball liderat pel vicerectorat de Relacions Internacionals, la Universitat manté converses amb la Birzeit University de Gaza per col·laborar en el seu projecte Rebuilding Hope, que està treballant per canalitzar l’ajuda per refer les relacions institucionals, les infraestructures docents i de recerca, i les relacions científiques per una recerca transformativa.

Així ho ha anunciat el rector, Daniel Crespo, en el transcurs del Consell de Govern del 30 de maig, on també ha reiterat l’adhesió de la UPC al clam internacional per a la fi dels crims de guerra que Israel comet sobre la població civil palestina. Crespo ha recordat que des de Consell de Direcció s’està fent seguiment del desplegament dels acords subscrits pel Consell de Govern el febrer passat en relació amb l’ajut a la comunitat palestina.

D'altra banda, també ha explicat que la UPC —membre de l’executiva de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE)— ha estat part activa de l’impuls de la declaració que va fer pública l’entitat. Així, la UPC s’ha compromès a revisar i, si escau, suspendre els acords de col·laboració amb universitats i centres de recerca israelians que no hagin expressat un ferm compromís amb la pau i el compliment del dret internacional humanitari.

En aquest sentit, Crespo ha explicat que s’han analitzat els acords vigents entre la UPC i universitats, institucions i empreses israelianes i actualment no existeixen convenis bilaterals de recerca actius amb Israel. Els quatre convenis que s’han signat als darrers anys van caducar el 2023 i no consten noves relacions bilaterals de recerca. A més, ha aclarit que no hi ha cap participant en l’únic acord de mobilitat Erasmus signat amb una universitat israeliana, que romandrà suspès mentre perduri la situació actual.

El rector ha anunciat també que “la UPC suspèn, mentre perduri la situació actual la subscripció de nous acords amb universitats, institucions i empreses israelianes, i només s’acceptaran de manera excepcional aquelles renovacions que estiguin degudament justificades i raonades”.

En relació amb els projectes de recerca multilaterals amb finançament europeu que tenen com a soci alguna institució israeliana –15 en total— la UPC promourà l'elevació d’una consulta a la Unió Europea, a través de la CRUE, sobre la idoneïtat de la seva continuïtat.

Suport a l’estudiantat i a la resta de la comunitat afectada
D’altra banda, el rector ha explicat que, des de l’inici d’aquest nou episodi d’atacs contra la població palestina l'octubre del 2023, la UPC ha activat el Comitè d’Emergències Internacionals i desplegat tot el suport a les persones de la comunitat UPC afectades, sigui en forma de suport psicològic, econòmic o burocràtic per atendre la diversitat de situacions creades.

Des de l’inici de la crisi, la UPC disposa d’un correu electrònic per canalitzar les necessitats i peticions de la seva comunitat (crisi.orientmitja@upc.edu). Fins avui, s’ha atès cinc persones que han sol·licitat atencions diverses que s’han anat cobrint activant els recursos necessaris. Aquest acompanyament continuarà fent-se mentre segueixi la situació de guerra a Gaza.