Tot a punt per desplegar el Programa UPC d’emergència energètica

Cartell de la campanya per difondre el Programa, amb l'adreça web sostenible.upc.edu
+
Descarregar

Durant els propers dies es posarà en marxa una campanya per donar a conèixer amb més detall les accions del Programa, especialment aquelles adreçades a la comunitat.

Emissions associades als desplaçaments

Juntament amb l’inventari d’emissions del 2021, s’han presentat els resultats de les enquestes dutes a terme durant el 2022 per conèixer les emissions associades als desplaçaments de la comunitat UPC en anar i tornar dels campus. S’estima que els desplaçaments del PAS i PDI impliquen unes emissions de 2.700 Tm CO2 eq, mentre que els de l’estudiantat, s’estimen en 10.000 Tm Co2eq, amb molta variabilitat per campus.

Per primer cop, s'han calculat també les emissions associades a la mobilitat vinculada als programes d’intercanvi internacional de l’estudiantat (ingoing i outgoing), que implica una emissió estimada de 3.000 Tm CO2eq anuals, equivalents a les emissions de gas natural de tota la UPC durant un any. Les dades són fruit del treball de fi de màster de l'estudiant Daniel Muñoz Pedemonte, dirigit pel professor Àlvar Garola, i es tindran en compte en el futur Pla d’Internacionalització de la UPC. Aquest Pla contribuirà al Pla Campus UPC Sostenible 2030 amb mesures que ajudin a reduir les emissions derivades de la mobilitat internacional.


El Consell de Govern de la UPC ha aprovat, el 27 d’octubre, el Programa UPC d'emergència energètica, que té com a objectiu reduir el consum energètic de l’activitat universitària. Les mesures abasten des de millores en la gestió dels edificis fins a inversions en eficiència i energies renovables, posant l’accent en la implicació de la comunitat universitària.

09/11/2022

El nou Programa UPC d’emergència energètica, presentat a proposta del Comitè d’Emergència Climàtica de la Universitat, es desplegarà aquest curs a tots els campus, escoles i facultats, a fi de reduir el consum energètic i poder fer front a l’increment dels preus de l’energia.

El Programa recull diverses mesures de contingència energètica, com ara la substitució progressiva de calderes de gas per calderes i sistemes amb millor eficiència, i accions per a la participació i la implicació de la comunitat universitària, tant de manera individual com col·lectiva, ja sigui des de la gestió, des de la docència o des de la recerca.  

Altres mesures estan relacionades amb un ús més eficient d’infraestructures i equipaments TIC o vinculades a l’autoconsum d’energia renovables, seguint la línia iniciada el 2019. Des d’aquell any, la UPC ha invertit 700.000 euros en instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a l'autoconsum, que en conjunt sumen 600 kW de potència instal·lada als diferents campus. Per al 2023, està previst iniciar la instal·lació de 1.000 kW més. 

L’objectiu final és assegurar la sostenibilitat econòmica i ambiental de la mateixa Universitat alhora que contribuir als objectius del Pla Campus UPC Sostenible 2030. Així mateix, també es vol posicionar la UPC com una institució de referència en l’àmbit de la recerca i la gestió sostenible.

Durant els propers dies es posarà en marxa una campanya per donar a conèixer amb més detall les accions del Programa, especialment aquelles adreçades a la comunitat.  


Denúncia a l’especulació energètica

En el mateix acord d'aprovació del Programa UPC d'emergència energètica es denuncia el funcionament especulatiu del mercat energètic i l’impacte que està tenint l’actual situació energètica i econòmica en el conjunt de la societat, el teixit productiu, els serveis públics i la recerca. També s’insta als governs de l’Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya a prendre les mesures necessàries per assegurar el sosteniment econòmic de les universitats, així com de la resta de serveis públics.  

Aprovació del nou contracte de gas i electricitat

Una de les mesures previstes al Programa UPC d’emergència climàtica és la contractació conjunta d’electricitat i gas a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), atès els resultats obtinguts en contractes anteriors. En aquest sentit, el Consell de Govern ha donat llum verda, en la mateixa sessió del 27 d’octubre, a la participació de la Universitat en un nou contracte específic pluriennal del Sistema Dinàmic d’Adquisició (SDA). El nou contracte fixa, per al 2023, un preu de subministrament indexat amb opcions de tancament, tant en gas com en electricitat, per un import de, com a màxim, 17,3 milions d’euros. El contracte és renovable anualment, fins al 2027.

El treball conjunt de les universitats catalanes i el CSUC ha permès a la UPC evitar un sobrecost estimat d’1,7 milions d’euros durant el 2021 i de 5,5 milions durant el 2022.

Inventari d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

Malgrat l’objectiu de la Universitat d’assolir la neutralitat en carboni l’any 2030 en les emissions directes, la informació sobre l’inventari d’emissions de Gasos amb Efecte d’Hivernacle de la UPC de l’any 2021, presentada en la mateixa sessió del Consell de Govern, mostra que també hi ha hagut un increment d’aquest tipus d’emissions, respecte els anys anteriors. Tal i com explica l'informe, les emissions directes s'han incrementat el 2021 per l'augment del consum de gas en haver de mantenir la climatització i la ventilació. Les emissions indirectes s'aniran incrementant fins que s'incorporin totes les fonts d'emissió que ara s'estan quantificant, com ara els residus i la mobilitat internacional.

sostenible.upc.edu