Es consoliden serveis i eines per fer de la UPC una universitat més inclusiva

II Congrés internacional UNIDISCAT

Tant el programa ‘Meetup d’inclusió’ com la Mapathon i el procés del disseny del Pla d’inclusió de la UPC s’han presentat, els dies 7 i 8 de novembre a Barcelona, al II Congrés Internacional UNIDISCAT, organitzat per la Generalitat de Catalunya, centrat en el disseny universal de l’aprenentatge i adreçat als equips de recerca i al professorat interessat a promoure i millorar l’atenció a les persones amb capacitats diferents en l’ensenyament superior.

El disseny universal de l’aprenentatge és un model que proporciona un nou marc curricular que garanteix l’accessibilitat universal, de manera que qualsevol persona amb necessitats educatives especials, amb discapacitat o sense cap trastorn, pugui seguir els estudis amb normalitat.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, a les universitats catalanes hi ha matriculats actualment 3.411 estudiants amb discapacitat, i cada any ha augmentat el nombre d’estudiants que accedeixen a la universitat. En els darrers cinc anys, l’augment ha estat del 51,20%.

Comunicacions de la UPC al congrés:

El programa d’orientació ‘Meetup d’inclusió’, adreçat a l’estudiantat amb Trastorn d'Espectre Autista (TEA), i la ‘Mapathon’ com a eina de diagnòstic col·laboratiu de l’accessibilitat són dues de les accions desenvolupades per la UPC en el marc del Pla d’inclusió. Impulsat l’any 2017, s’acabarà d’implantar el proper curs 2019-2020 i té com a finalitat garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb capacitats diferents o amb necessitats educatives especials en tots els àmbits de la Universitat. La propera 'Mapathon' tindrà lloc el 20 de novembre, al Campus de Terrassa, i les inscripcions estan obertes.

13/11/2019

El programa ‘Meetup Inclusió’ és una de les accions posades en marxa a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) per avançar en la docència inclusiva.  Es tracta d’un programa pilot innovador, adreçat a l’estudiantat de la UPC amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA), per facilitar-li el procés d'adaptació a la universitat i d’orientació universitària. 

Iniciat durant el curs 2017-2018, el programa ha permès fins ara que 25 estudiants i estudiantes participin en sessions mensuals, dinàmiques i pràctiques, per compartir experiències i  preocupacions. 

L’objectiu és aconseguir que l’estudiantat millori tant en el desenvolupament d’habilitats socials com en satisfacció emocional personal. Una iniciativa pionera a Catalunya, inspirada en el model anglosaxó, que es duu a terme amb el suport de l’Associació Asperger de Catalunya (ASAC).

Les sessions (10 en total durant el curs universitari) es duen a terme un cop a la setmana a l’inici del curs, per després continuar un cop al mes (excepte els mesos d’exàmens de gener i juny). Integren un taller de treball, així com el dinar en grup, per enfortir relacions i dotar, tant a l’estudiantat com al professorat i el personal tècnic, d’un espai social dins la rutina quotidiana (sempre a la mateixa hora i al mateix lloc) que sigui familiar, relaxat i  propici per treballar l’estimulació social i el diàleg personal i emocional.

A les sessions s’ofereixen pautes, eines i recursos per adaptar-se a la universitat, afrontar les matèries, conèixer l'entorn i la vida universitària, i s’han anat modelant partir de les demandes dels mateixos estudiants i estudiantes que hi participen. Durant el programa, que el setembre passat ha encetat la tercera edició, també es proporciona als estudiants una relació de contactes per a que puguin establir una xarxa social dins la UPC durant el procés acadèmic.

Una eina participativa per ajudar a localitzar
La ‘Mapathon’ és una de les eines desenvolupades també en el marc del Pla d’inclusió. Es tracta d’una activitat col·laborativa que es realitza durant unes hores determinades i que permet recollir informació sobre l’accessibilitat d’un espai concret gràcies a la participació d’un grup de persones que, mitjançant un dispositiu mòbil, localitzen punts clau que es fan visibles en temps real en un mapa (geolocalització).

La metodologia es basa en aplicacions i tecnologia gratuïtes, disponible a través de web (en règim d’auto-servei) per a qualsevol escola, universitat, entitat o institució que vulgui fer servir aquesta eina per cartografiar o per fer visibles realitats que es volen donar a conèixer o destacar.

La finalitat de base és sensibilitzar i formar la comunitat UPC sobre l’accessibilitat per tal d'avançar cap a la universitat inclusiva, assajar l'ús d’eines GIS per millorar l’accessibilitat apostant per la mapathon com a prototip replicable per a altres organitzacions i recollir informació clau d’accessibilitat dels campus de cara a resoldre'n els punts crítics.

Després de dues proves pilot en espais urbans a la ciutat de Barcelona (una al districte de les Corts i una altra al Campus Nord de la UPC), en les quals han participat més de 150 persones (durant un màxim de tres hores i en equips de mínim 5 persones), s’ha comprovat la validesa i la utilitzat de les mapathons per detectar punts crítics des del punt de vista de l’accessibilitat en els quals, un cop coneguts, s’han implementat actuacions que han significat millores per a les persones usuàries.

La propera 'Mapathon' prevista a la UPC tindrà lloc el 20 de novembre, en aquest cas al Campus de Terrassa, de 12 a 15 h, a l'edifici Gaia (Rambla de Sant Nebridi, 22) i està oberta a la participació de la comunitat universitària, prèvia inscripció.


Disseny participatiu i desplegament durant el curs
La UPC va iniciar l’any 2019 el procés de dissenyar i millorar el serveis en matèria d’inclusió social per ajudar, d’una banda, a millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants amb necessitats educatives especials i/o capacitats diferents i, de l’altra, a fomentar la millora d’un servei de cara a tots els col·lectius implicats: estudiantat, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS).

El treball l’ha dut a terme un equip voluntari de la comunitat universitària format per 10 estudiants, 10 membres del PDI i 10 del PAS, que ha analitzat els serveis d’inclusió existents a la UPC per millorar-los i/o dissenyar-ne de nous, mitjançant el mètode de disseny de serveis. A partir de l’anàlisi, s’ha decidit incidir en els aspectes següents

  1. Informació sobre els serveis d’inclusió que es dóna el dia de la matrícula
  2. Adaptació d’exàmens
  3. Formació als professors per tal de donar suport a estudiants amb discapacitats o necessitats especials
  4. Sistema d’informació amb dades individualitzades per a estudiants amb discapacitats o necessitats educatives especials
  5. Incorporació a la normativa acadèmica general d’aspectes relacionats amb l’educació inclusiva
Les accions proposades conformen el Pla d’inclusió, previst per al període 2017-2020, i que s’acabarà de desplegar durant en aquest curs acadèmic, en tres línies transversals i en àmbits clau d’intervenció (docència, serveis i espais), sota la coordinació de l’Oficina d'Inclusió del Gabinet d'Innovació i Comunitat de la UPC.

Les línies d’actuació són garantir la igualtat d’oportunitats de la comunitat universitària per assolir la plena inclusió (UPC Inclusiva), promoure una cultura de la inclusió que reconegui la diversitat com un enriquiment de la societat (UPC Sensible) i garantir l’aplicació del disseny universal en l’ús tant dels serveis com dels espais de la Universitat, ja siguin físics o virtuals (UPC accessible).

Els serveis, eines, iniciatives, així com la normativa de referència estan disponibles al web Inclusió, entre els quals s’inclouen les formes d’acompanyament a l’estudiantat, les adaptacions curriculars i els recursos d’informació adreçats especialment al professorat, com són els vídeos sobre com fer les classes més inclusives o com tractar la diversitat a l’aula, entre d’altres.

De cara a l’estudiantat, també s’informa d’altres serveis, com el de benestar psicològic, o el de cita prèvia per sol·licitar necessitats educatives i la informació sobre productes de suport, així com de programes de mobilitat, pràctiques d'empresa i emprenedoria.