Tres iniciatives de la UPC, al II Congrés Internacional sobre Universitat i Inclusió

Com dissenyar i millorar els serveis d’inclusió

La UPC també presenta al congrés el procés de disseny del Pla d'inclusió, una iniciativa de caràcter més estratègic, sintetitzada en el document 'Disseny i millora dels serveis d’inclusió universal en l’entorn universitari' (pàgina 10), i que s'explica en el marc de la taula de comunicacions 3,  el 7 de novembre, de 17 h a 18.30 h a l’Aula 6 de la Facultat de Medicina de la UB. Es tracta del procés impulsat per la Universitat en matèria d’inclusió social per ajudar, d’una banda, a millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants amb necessitats educatives especials i/o discapacitats i, de l’altra, a fomentar la millora d’un servei de cara a tots els col·lectius implicats: estudiantat, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS).

El treball l’ha dut a terme un equip voluntari de la comunitat universitària format per 10 estudiants, 10 membres del PDI i 10 del PAS, que ha analitzat els serveis d’inclusió existents a la UPC per millorar-los i/o dissenyar-ne de nous, mitjançant el mètode de disseny de serveis. A partir de l’anàlisi s'ha decidit incidir en els aspectes següents:

1) informació sobre els serveis d’inclusió que es dóna el dia de la matrícula;
2) adaptació d’exàmens;
3) formació als professors per tal de donar suport a estudiants amb discapacitats o necessitats especials;
4) sistema d’informació amb dades individualitzades per a estudiants amb discapacitats o necessitats educatives especials
5) incorporació a la normativa acadèmica general d’aspectes relacionats amb l’educació inclusiva.

Les accions proposades a partir d'aquest procés es van començar a implementar el segon semestre del curs 2018-2019 i es posaran en marxa del tot durant aquest curs acadèmic. En el congrés es donen a conèixer els resultats obtinguts i els casos d’èxit, per tal que pugui servir com a model per a altres institucions que busquin millorar els seus serveis d’inclusió.

El programa d’orientació 'Meetup' , adreçat a l’estudiantat amb Trastorn d'Espectre Autista (TEA), la 'Mapathon' com a nova plataforma de diagnòstic col·laboratiu de l’accessibilitat i l’experiència en el disseny i la millora dels serveis d’inclusió universal en l’entorn universitari són les tres aportacions de la UPC en la segona edició del Congrés Internacional sobre Universitat i Inclusió (UNIDISCAT), organitzat per la Generalitat de Catalunya.

07/11/2019

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (C.  Casanova, 143) acull, els dies 7 i 8 de novembre, el II Congrés Internacional UNIDISCAT, centrat en el disseny universal de l’aprenentatge i adreçat als equips de recerca i al professorat interessat a promoure i millorar l’atenció a les persones amb discapacitat en l’ensenyament superior.

El disseny universal de l’aprenentatge és un model que proporciona un nou marc curricular que garanteix l’accessibilitat universal, de manera que qualsevol persona amb necessitats educatives especials, amb discapacitat o sense cap trastorn, pugui seguir els estudis amb normalitat.

Segons dades de la Generalitat de Catalunya, a les universitats catalanes estan matriculats actualment 3.411 estudiants amb discapacitat, i cada any ha augmentat el nombre d’alumnes que accedeixen a la universitat. En els darrers cinc anys, l’augment ha estat del 51,20%.

Organitzat per la Generalitat, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya i en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats, el congrés gira entorn quatre grans àrees: 

  • Disseny universal de l'aprenentatge.
  • Accés a la universitat, acollida i seguiment.
  • Accés a pràctiques i a empreses. Inclusió laboral.
  • Salut mental i universitat

Al llarg dels dos dies s’exposen, en quatre conferències i set taules de debat, iniciatives i recerques realitzades a institucions d’educació superior nacionals i internacionals que suposen un avenç significatiu en l’atenció a l’estudiantat amb discapacitat.

La Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) presenta tres experiències que està implementant actualment: un programa d'orientació per a l'estudiantat amb Trastorn d'Espectre Autista (TEA), denominat ‘Meetup Inclusió’, la plataforma ‘Mapathon’, un recurs digital al servei de de l’accessibilitat, així com el procés de disseny i millora dels serveis d’inclusió universal en l’entorn universitari, en el qual ha estat treballant els darrers dos anys i que ara s’implementa a la Universitat.

Acompanyament de l’estudiantat amb Trastorn d’Espectre Autista
El programa ‘Meetup Inclusió’  es presenta dijous, 7 de novembre, en el marc de la taula de comunicacions 2, dedicada al disseny universal de l’aprenentatge (pàgina 4 del document), que té lloc d’11.30 h a 13 h, al Paraninf de la Facultat de Medicina de la UB.

Es tracta d’un programa pilot innovador, adreçat a l’estudiantat de la UPC amb necessitats educatives, en concret amb TEA, per facilitar-los el procés d'adaptació a la universitat i l’orientació universitària. L’objectiu és aconseguir que l’estudiantat millori tant en el desenvolupament d’habilitats socials com en satisfacció emocional personal. Es tracta d'una iniciativa pionera a Catalunya, inspirada en el model anglosaxó, que es duu a terme amb el suport de l’Associació Asperger de Catalunya (ASAC).

Iniciat durant el curs 2017-2018, aquest programa ha permès fins ara que 25 estudiants i estudiantes amb TEA participin en sessions mensuals, dinàmiques i pràctiques per compartir experiències i inquietuds. Les sessions (un total de 10 durant el curs acadèmic) es duen a terme un cop per setmana a l’inici del curs i continuen una vegada al mes (excepte els mesos d'exàmens de desembre i juny). Les sessions integren un taller de treball i un dinar en grup per enfortir relacions i dotar, tant a l’estudiantat com al professorat i a personal tècnic, d'un espai social dins la rutina quotidiana (sempre a la mateixa hora i al mateix lloc) que sigui familiar, relaxat i  propici per treballar l’estimulació social i el diàleg personal i emocional.

A les sessions s’ofereix als estudiants pautes, eines i recursos per adaptar-se a la Universitat, afrontar les matèries i conèixer l'entorn i la vida universitària. Aquestes ’han anat modelant a partir de les demandes dels mateixos estudiants i estudiantes que hi participen. Durant el programa, que en la tercera edició es va encetar el setembre passat, també es promou la seva interrelació amb altres persones de la Universitat.

Una eina participativa per ajudar a localitzar
Pel que fa la ‘Mapathon’: una nova plataforma de diagnòstic col·laboratiu de l’accessibilitat promoguda des de la Universitat i oberta a tothom, es presenta divendres, 8 de novembre, en el marc de la taula de comunicacions 6, dedicada a la tecnologia d’accés a la universitat (pàgina 10 del document), que té lloc d’11 h a 12.30 h, a l’aula 7 de la Facultat de Medicina de la UB.

Una mapathon és una activitat col·laborativa que es realitza durant unes hores determinades i que permet recollir informació sobre l’accessibilitat d’un espai concret gràcies a la participació d’un grup de persones que, mitjançant un dispositiu mòbil, localitzen punts clau que es fan visibles en temps real en un mapa (geolocalització). Es tracta d’una metodologia basada en aplicacions i tecnologia gratuïtes, disponible a través de web (en règim d’auto-servei) per a qualsevol escola, universitat, entitat o institució que vulgui fer servir aquesta eina per cartografiar o per fer visibles realitats que es volen donar a conèixer o destacar. L’ús d’aquesta metodologia es promou dins la línia del Pla d’inclusió de la UPC, amb la idea de sensibilitzar i formar la comunitat UPC sobre l’accessibilitat per tal d'avançar cap a la universitat inclusiva, assajar l'ús d’eines GIS per millorar l’accessibilitat apostant per la mapathon com a prototip replicable per a altres organitzacions i recollir informació clau d’accessibilitat dels campus de cara a resoldre'n els punts crítics.

Després de dues proves pilot en espai urbà a la ciutat de Barcelona (una al districte de Les Corts i una altra al Campus Nord de la UPC), en les quals han participat més de 150 persones (durant un màxim de tres hores i en equips de mínim 5 persones), s’ha comprovat la validesa i la utilitzat de les mapathons per detectar punts crítics des del punt de vista de l’accessibilitat en els quals, un cop coneguts, s’han implementat actuacions que han significat millores per a les persones usuàries.

La propera mapathon prevista a la UPC tindrà lloc el 20 de novembre, en aquest cas al Campus de Terrassa.