Una investigadora de la UPC-ESEIAAT lidera un projecte europeu per crear quatre centres avançats de suport a la indústria tèxtil del Marroc i Jordània

Una investigadora de la UPC-ESEIAAT lidera un projecte europeu per crear quatre centres avançats de suport a la indústria tèxtil del Marroc i Jordània
+
Descarregar

Mònica Ardanuy lidera el projecte europeu FOSTEX que té com a objectiu crear quatre centres avançats de suport a la indústria tèxtil del Marroc i Jordània

Mònica Ardanuy, professora d’enginyeria tèxtil a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i investigadora del grup de recerca TECTEX de la UPC, lidera el projecte europeu FOSTEX a través del qual es crearan quatre centres avançats de suport a la industria tèxtil a universitats del Marroc i Jordània. FOSTEX està finançat per la Comissió Europea amb una dotació econòmica d’un milió d’euros i té com a objectiu que aquests quatre centres estiguin operatius el 2022.

25/09/2019

Des de fa uns mesos, un consorci internacional format per 12 organitzacions –entre les quals s’inclouen diverses universitats i institucions catalanes, gregues, italianes, romaneses, marroquines i jordanes– ja treballa en el projecte europeu ‘Fostering innovation in the Jordan and Moroccan textile industry’ (FOSTEX), coordinat per Mònica Ardanuy, professora d’enginyeria tèxtil a l’ESEIAAT de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) i investigadora del grup de recerca en Tecnologia Tèxtil - TECTEX vinculat a l'Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER) de la UPC.

La indústria tèxtil té una gran importància tant al Marroc com a Jordània –significa 165.000 i 60.000 llocs de treball, respectivament–, essent un dels grans sectors industrials per ambdós països. Malgrat això, la majoria de petites i mitjanes empreses tenen un accés limitat a serveis clau per a testejar, formar-se, fer recerca, accedir a noves tecnologies o instruments de finançament. Així mateix, en aquests dos països no hi ha cap centre que compleixin el triangle del coneixement: que reuneixin empreses, universitats i centres de recerca, especialment pel que fa a la producció tèxtil avançada.

Així, l’objectiu de FOSTEX és, en paraules d’Ardanuy, “omplir el buit que hi ha actualment a l'àrea de serveis al sector de tèxtils especialitzats en aquesta zona geogràfica mitjançant la creació de quatre centres de suport avançat a les universitats del Marroc i Jordània que participen en el projecte. Aquests centres es convertiran en una peça clau en el desenvolupament d'innovacions del sector tèxtil i en l'auge de l'emprenedoria als seus països i la seva àrea d’influència.

Els quatre centres, que hauran d’estar operatius abans que finalitzi l’any 2022, s’ubicaran al Marroc, a Casablanca, a l’École Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement (ESITH) i a la Université Hassan II (Casablanca); i a Jordània, a la Jordan University of Science and Technology (JUST) i a l’Al-Balqa' Applied University (BAU). Per acomplir amb aquest termini, els socis del projecte dissenyaran una metodologia de treball, exploraran i analitzaran bones pràctiques, establiran les necessitats de l’àrea on s’ubicaran els centres i crearan un material formatiu adreçat al professorat i als professionals jordans i marroquins responsables de la gestió dels centres.

Creant xarxa per millorar la indústria tèxtil
La Comissió Europea finança el projecte FOSTEX a través del programa Erasmus+ (Key Action 2: ‘Capacity Building in the field of Higher Education’) amb prop d’un milió d’euros, la meitat dels quals s’invertirà en l’equipament dels quatre centres de suport. El projecte contempla també l’intercanvi d’estudiants i de professorat entre les universitats que hi participen. “El projecte també vol establir col·laboracions entre les diferents institucions, europees, marroquines i jordanes, creant una xarxa de cooperació per millorar la indústria tèxtil dels països representats en el consorci, de manera que tothom hi surt beneficiat”, explica Mònica Ardanuy.

Per la part europea, els socis de FOSTEX són, a banda de la UPC, coordinadora del projecte; l'associació AEI Tèxtils, el clúster català de tèxtils tècnics establert a Terrassa; la Universitat de West Attica (UNIWA) i el Creative Thinking Development Center (CRETHIDEV) de Grècia;  el grup Material ConneXion (MCI) i el Centro Italiano d’Apprendimiento Permanente (CIAPE) d’Itàlia; i l’Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie (INCDTP) de Romania. Pel què fa a la part marroquina, hi participen l’École Supérieure des Industries du Textile et de l'Habillement (ESITH), la Université Hassan II i l’associació marroquina de les indústries tèxtil i de la confecció (AMITH); mentre que per la part jordana integren el consorci la Jordan University of Science and Technolog (JUST), l’Al-Balqa' Applied University (BAU) i la Cambra de Comerç d’Amman (ACC).