Una plataforma pionera de codi obert per a la nova generació d'aplicacions al núvol

El Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC coordina el projecte europeu Vitamin-V, en el qual es desenvolupa un conjunt complet de hardware-software per a serveis al núvol, basada en tecnologies de codi obert d’avantguarda per a processadors RISC-V.

28/03/2023

Davant la demanda creixent del mercat d'oferir serveis al núvol, amb tecnologies eficients, flexibles, escalables i ràpides, la tecnologia RISC-V esdevé una excel·lent aposta de futur per liderar la pròxima generació de processadors i serveis al núvol. Es tracta d’una plataforma alternativa als processadors actuals, adaptable a una gran varietat d'aplicacions en diferents entorns d'execució, des de dispositius de la Internet de les coses (IoT, per les seves sigles en anglès) fins a grans centres de computació. Els processadors RISC-V permeten també personalitzar i millorar el rendiment del processador per adaptar-lo a les necessitats dels usuaris. Tot plegat fa que aquesta tecnologia sigui molt atractiva per a les empreses, ja que ofereix una major flexibilitat, eficiència i seguretat per oferir serveis al núvol, sense necessitat d’adquirir i mantenir maquinari i programari.

En els últims anys, el progrés en el desenvolupament de la tecnologia RISC-V ha estat recolzat per empreses tecnològiques líders, així com per la comunitat científica, que treballa per desenvolupar nou programari, eines i maquinari. En aquest context s’emmarca el projecte europeu Vitamin-V, que lidera la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), amb la professora Beatriz Otero i el professor Ramon Canal, ambdós del Departament d’Arquitectura de Computadors, al capdavant.

Plataforma per simplificar i automatitzar   
Vitamin-V és un projecte impulsat per un consorci de vuit socis europeus procedents de l’àmbit acadèmic i el món de la indústria que se centra en el desenvolupament i la validació d’un entorn d’execució virtual i d’un conjunt d'eines que permetin implementar i provar la fiabilitat de programari basat en tecnologia RISC-V per a diferents serveis al núvol. Així, Vitamin-V desenvoluparà distribucions de programari de codi obert per a diferents aplicacions, com ara Apache Spark, Kubernetes, Tensorflow o RustVMM. D’aquesta manera, es disposarà d’una plataforma pionera, tant de maquinari com de programari, que simplificarà i automatitzarà el desenvolupament d'aquest tipus d’aplicacions.

El projecte, iniciat el gener de 2023, compta amb 4,63 milions d'euros de finançament a través del programa Horizon Europe de la Comissió Europea en el marc de la convocatòria ‘Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for green deal’.

A més de la UPC, formen part del consorci el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS); les universitats Politecnico di Torino (Itàlia) i National and Kapodistrian University of Athens (Grècia); el centre de recerca Institute of Communication and Computer System (Grècia); i les empreses Semidynamics (Espanya), Virtual Open Systems (França), Zeropoint (Suècia) i Exascale Performance System (Grècia).