Unite! presenta un full de ruta estratègic cap a la ciència oberta en l'era digital

Grup de científics observant un document en un entorn de laboratori
+
Descarregar

Imatge: Mikko Raskinen

La guia és un dels projectes desenvolupats per l'aliança en el marc del programa europeu H2020 i inclou objectius, recomanacions i accions que les universitats poden promoure en l'àmbit de la ciència oberta i la innovació per al 2023. La guia inclou deu recomanacions basades en cinc objectius principals, a fi d'impulsar la ciència oberta i la innovació.

15/03/2022

Unite! ha presentat el full de ruta estratègic de l'aliança per avançar cap a la ciència oberta. La proposta, un dels projectes Unite! dins del programa europeu H2020, inclou un conjunt d'objectius i recomanacions que les universitats i escoles han de promoure, desenvolupar i transformar en accions, redissenys i incentius, per avançar en l'adopció de les pràctiques, els principis i els objectius de la ciència oberta en totes les universitats sòcies de l'aliança.

Aquest full de ruta estratègic és una guia per als líders universitaris i els responsables de les polítiques regionals i nacionals de ciència i innovació que garantirà l'obertura de la ciència en els sistemes de recerca de les universitats de Unite! Els objectius i recomanacions abasten el marc internacional de polítiques i pràctiques establert per la Recomanació de la UNESCO sobre com avançar en la ciència oberta, adoptada el 23 de novembre del 2021 i promouen la transparència, l'accessibilitat, la legitimitat i la participació d'investigadors, estudiants, personal, professors, ciutadans i altres grups professionals en la ciència.

Per Rubén Vicente-Sáez, coordinador del document  "l'adopció d'aquestes pràctiques, principis i objectius de la ciència oberta en l'era digital entre les comunitats de recerca de Unite! millorarà la qualitat dels processos acadèmics i d'aprenentatge, la difusió i la creació de nous coneixements. També augmentarà la confiança social en la ciència, alhora que s'animarà a més persones a innovar i emprendre, i s'accelerarà el procés de recerca i innovació per trobar solucions que permetin aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per Nacions Unides".

Per què la ciència oberta?

La ciència oberta és un coneixement transparent i accessible que es comparteix i desenvolupa a través de xarxes de col·laboració. Implica compartir idees, dades, mètodes i resultats amb xarxes de col·laboració locals, nacionals, regionals i mundials de participants en la recerca. També va més enllà per abastar la producció i l'ús d'aquest coneixement científic entre aquestes xarxes de col·laboració.

Segons els autors del document, les dades obertes, la ciència ciutadana, els protocols oberts o les pràctiques de recerca transdisciplinar estan canviant els processos de creació i transferència de coneixement i, per tant, les pràctiques de ciència i innovació en les universitats.

Recomanacions
La guia inclou un total de deu recomanacions basades en cin objectius principals, la consecució dels quals convertirà a Unite! en impulsora europea de la ciència oberta i la innovació:

Objectiu 1.- Desenvolupar polítiques i estratègies de ciència oberta. La primera recomanació insta les universitats a desenvolupar o alinear les seves polítiques de ciència oberta sobre la base de la Recomanació de la UNESCO sobre Ciència Oberta, la qual cosa implica definir un conjunt comú de principis, normes, objectius, sistema d'avaluació de la carrera, incentius i finançament per a la implementació de la ciència oberta en l'àmbit universitari.

Objectiu 2.- Potenciar l'obertura de les infraestructures digitals i físiques. Les universitats haurien d'invertir en infraestructures digitals per compartir i produir coneixement entre les seves comunitats de recerca i garantir, així, un accés obert, ètic, legal i segur al coneixement científic. A més, les universitats haurien d'obrir les seves infraestructures físiques per a la recerca, l'ensenyament i la innovació per a tots (desenvolupant les polítiques d'accés a les infraestructures i els requisits de formació necessaris).

Objectiu 3.- Promoure serveis de suport a la ciència oberta. El document insta les universitats a crear unitats de ciència oberta per fer costat a les comunitats de recerca al llarg de les diferents etapes del procés de ciència oberta. També anima a impulsar la presència d'especialistes en ciència oberta en els centres educatius, a proporcionar assistència tècnica i a promoure la co-creació transfronterera de coneixement entre les comunitats de recerca.

Objectiu 4.- Fomentar la ciència oberta en la carrera investigadora. Revisant els sistemes d'avaluació de la carrera, perquè reconeguin la co-creació de coneixement dels investigadors entre les xarxes de col·laboració dels participants en la recerca, al mateix temps que es demana l'adopció d'incentius per recompensar els processos i resultats de la recerca en ciència oberta.

Objectiu 5.- Potenciar les competències de la ciència oberta. A més, s'anima a les universitats de l'aliança a promoure recursos educatius de ciència oberta i multilingües (programes, cursos, MOOC, tallers i seminaris a la carta sobre ciència oberta) dirigits a les comunitats de recerca i al món en general, com a pedra angular d'una Universitat Europea de Ciència Oberta i Innovació.

Unite! té ara un full de ruta estratègic que proporciona recomanacions acordades entre les set universitats. Cada universitat és lliure de decidir com promoure-les en la seva comunitat. L'equip de Unite!H2020-WP6 està explorant el present d'una nova institució de ciència en l'era digital, per construir el nostre futur obert com a universitats europees.

Rubén Vicente-Saez, Líder del grup de treball Unite! WP6: 'Creating a High Impact European Open Science and Innovation University'

Metodologia
Aquest document es basa en l'anàlisi de Febleses, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats (DAFO) per a l'adopció de pràctiques de ciència oberta en les set universitats de l'aliança Unite! L'anàlisi es va dur a terme durant el Bootcamp "Què és obert en la ciència oberta?" que va tenir lloc els dies 8 i 9 de juny de 2021 a la Universitat d’Aalto, un esdeveniment de co-creació cap a una visió institucional comuna de ciència oberta i innovació per a una aliança d'alt impacte.