Unite! presenta el Llibre Blanc sobre Ciència Oberta i Innovació

Imatge de la portada del Llibre Blanc amb text: Unite! white paper. A new University open science and innovation governance model and policy for a sustainable world
+
Descarregar

Imatge de la portada del Llibre Blanc

+
Descarregar

Gràfic del model

El Llibre Blanc sobre Ciència Oberta i Innovació de Unite! dibuixa un nou model de governança de la ciència oberta i la innovació en les universitats, així com cinc recomanacions polítiques per fomentar una nova política universitària de co-creació i transferència de coneixement científic per a un món sostenible.

19/02/2024

Unite!, l’aliança universitària europea a la qual pertany la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), ha presentat el Llibre Blanc sobre Ciència Oberta i Innovació que vol contribuir a impulsar el paper de les universitats i les Aliances d'Universitats Europees (AEU) en la construcció d'un sistema mundial de ciència oberta. El treball l'ha dut a terme el grup de treball centrat en la creació d'una universitat europea de ciència oberta i innovació d'alt impacte de l’aliança en el marc del programa UNITE.H2020.

Amb Unite! com a banc de proves per a les universitats i les aliances, els autors del Llibre han organitzat cinc fòrums Unite! Open de política científica per entendre quines accions polítiques, redissenys i incentius haurien de promoure els gestors universitaris, els responsables polítics i els finançadors en l'àmbit universitari, regional, nacional i europeu per implementar el model proposat. Els fòrums es van dur a terme de setembre de 2022 a octubre de 2023 i van ser liderats per vuit de les universitats Unite!: Universitat Aalto a Finlàndia (Aalto); Universitat Tècnica de Darmstadt a Alemanya (TUDa); Universitat Tecnològica de Graz (TUGraz); INP-Universitat Grenoble Alps a França (UGA); KTH Royal Institute of Technology a Suècia (KTH); Universitat Politècnica de Torí (Polito); Universitat de Lisboa a Portugal (ULisboa) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

El model de governança (vegeu gràfic lateral) il·lustra com els investigadors universitaris poden administrar, organitzar i dur a terme la ciència oberta i la innovació en els seus equips de recerca. Aquest model també pot orientar sobre el disseny i la creació de serveis de suport a la ciència i la innovació obertes per a l'adopció d'aquestes pràctiques en les universitats.

A més, el model pot servir de suport als gestors universitaris per desenvolupar accions, redissenys i incentius en l'àmbit universitat i de centre per a l'administració eficaç de la ciència i la innovació obertes en les universitats. Aquestes són les recomanacions que recull el treball:

Recomanació 1
Renovar les polítiques universitàries de ciència oberta i innovació i desenvolupar estratègies, plans d'aplicació i avaluació de la ciència oberta a nivell escolar.
Recomanació 2
Reformar els sistemes universitaris de recompensa de la ciència i la innovació.
Recomanació 3
Promoure serveis transdisciplinars de suport a la ciència oberta per a una obertura eficient en l'intercanvi i producció de coneixement i la seva transferència.
Recomanació 4
Incorporar competències de ciència oberta en la formació de grau, màster i doctorat per a fomentar la ciutadania global.
Recomanació 5
Millorar la interoperabilitat de les infraestructures digitals i l'accessibilitat de les infraestructures físiques de les universitats per a una humanitat en pau.


Europa com a motor de la ciència oberta i la innovació per a 2030
Amb aquestes eines polítiques Unite! vol contribuir a perfilar les accions polítiques subsegüents per al pròxim període (a partir de 2025) de l'Agenda Política de l'Espai Europeu de Recerca i donar suport als avanços cap a una futura Recomanació sobre Ciència Oberta de la UE que ajudi a constituir a Europa com a motor de la ciència i la innovació obertes per a 2030.

Com exemplifiquen les metodologies emprades en aquest Llibre Blanc i en el Manual de ciència oberta i innovació de Unite! sobre ciència oberta i innovació, les aliances poden ajudar a identificar i generalitzar les millors pràctiques de ciència oberta i innovació, co-dissenyar i organitzar serveis de suport a la recerca i orientar la renovació dels models de governança universitària. Aprofitant el seu potencial, els autors del llibre preveuen un harmoniós ecosistema europeu de ciència oberta que transcendeixi les fronteres i prosperi gràcies a la col·laboració, la innovació i l'accessibilitat.