La UPC, 12a universitat del món en connexions amb les empreses i 17a en taxa d’ocupació dels titulats en els QS Graduate Employability Rankings 2022

La nova edició dels QS Graduate Employability Rankings destaca els resultats de la UPC en dos dels indicadors analitzats: en les col·laboracions de la Universitat amb el món empresarial (ocupadors), en què se situa com a 12a del món, i en la taxa d’ocupació de les titulades i els titulats, al lloc 17è del món. En la classificació general, la Universitat se situa entre les 130 millors universitats del món en l’ocupabilitat dels seus estudiants.

28/09/2021

Col·laboracions amb el món empresarial i taxa d’ocupació de les titulades i els titulats: aquests són els indicadors en què destaca la UPC en l’edició 2022 dels QS Graduate Employability Rankings, que s’ha publicat a finals d’aquest mes de setembre i que avalua l’ocupabilitat dels estudiants de gairebé 800 universitats d’arreu del món. En concret, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) se situa, en l’indicador de col·laboracions amb el món empresarial (ocupadors), com a 12a universitat del món, tercera a Europa i segona de l’Estat, amb una puntuació de 99,1 sobre 100. Pel que fa a la taxa d'ocupació de les titulades i els titulats, la UPC destaca com a 17a millor universitat del món, vuitena europea i segona a Espanya, amb una puntuació de 98,9 sobre 100. A la classificació general, la UPC se situa entre les 130 millors universitats del món (rang 121-130), en el rang 37-42 a escala europea i entre les cinc millors de l’Estat.

El rànquing QS Graduate Employability Rankings 2022 ha avaluat un total de 786 institucions i ofereix els resultats de les 550 primeres, 15 de les quals són espanyoles, i analitza els indicadors següents:

  • les col·laboracions amb ocupadors per PDI, que combina dos elements: el nombre d’empreses internacionals que han col·laborat amb la institució publicant conjuntament tres o més treballs de recerca indexats a Scopus durant el període 2015-2019, i el nombre de col·laboracions vinculades amb la inserció laboral, indicadors que s’ajusten en proporció al nombre de PDI de cada institució;
  • la taxa d’ocupació dels graduats, facilitat per cada institució, que es calcula tenint en compte la diferència entre el valor de la institució i la mitjana del país.
  • la reputació entre els ocupadors, que es basa en els resultats de l’enquesta d’ocupadors de QS, que considera enguany l’opinió de més de 75 mil ocupadors de tot el món;
  • els resultats dels alumni, que valora els èxits obtinguts per més de 40 mil titulats a partir de la consulta de més de 150 llistes vinculades amb la innovació, la creativitat, l’emprenedoria i la filantropia, entre d’altres;
  • i les connexions ocupadors-estudiants, que es valora a partir del nombre d’empreses que, presencialment o virtualment, han tingut presència als campus durant els darrers 12 mesos, amb l’objectiu de donar-se a conèixer als estudiants per oferir-los opcions de col·laboració laboral o de recerca.