La UPC aprova un nou Pla d'Equitat amb el programa Compromís UPC com a element central

El programa Compromís UPC parteix d’un pacte de suport mutu entre l’estudiant i la UPC i tracta de contribuir a superar l’impacte econòmic que fer el grau té per a l’estudiant i la seva família.

07/04/2022

El nou Pla d'Equitat aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) desenvolupa cinc línies per millorar l’equitat en l’accés, la continuïtat, l’èxit en els estudis i la inserció laboral de l’estudiantat que prové d’entorns socioeconòmics desfavorables. El pla dibuixa fins a 2025 un seguit de línies d’acció tant internes com externes de manera que, per exemple, s'incidirà tant en la millora de les normatives pròpies com en la del marc normatiu de les beques i ajuts de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.

El programa Compromís UPC és un dels elements centrals del pla i neix amb l'objectiu de ser un suport per a estudiants de grau dels centres propis durant tot el període de formació a la Universitat. Per formar-ne part, caldrà acreditar una situació econòmica que situï la persona en el llindar 1 de la beca general del Ministeri. Aquest llindar, el més baix, proporciona accés a un ajut de 1.700 euros i la gratuïtat en la matrícula, i el programa Compromís UPC complementarà aquests recursos per tal de garantir un ingrés mínim de 4.000 euros cada curs. Aquest finançament provindrà del pressupost general de la Universitat el primer curs, de beques d’aprenentatge el segon curs i, a partir de tercer, seran principalment les empreses les que completaran la bossa de finançament mitjançant ajuts per la participació en convenis de cooperació educativa.

El Pla d'Equitat 2022-2025 inclou el desplegament d’accions per reduir l’abandonament per causes socioeconòmiques a múltiples nivells, com ara l’accés a ajornaments i fraccionaments en el pagament dels preus, o accions per donar visibilitat a les dificultats que actualment existeix per mantenir les beques en els estudis STEM.