Mentories, tutories i plans d'acció tutorial

foto(?)

Els programes de mentories, tutories o plans d'acció tutorial estan adreçats als nous estudiants de grau o bé a estudiants d'altres cursos. Les mentories consisteixen en assessorament per part d'estudiants de cursos superiors a nous estudiants que puguin necessitar ajuda a l'inici dels seus estudis.
Les tutories i el pla d'acció tutorial és un servei d'atenció als estudiants de grau, a través del qual el professorat dels centres i escoles proporcionen elements de formació, informació i orientació de forma personalitzada.