L'Orquestra i corals UPC

foto(?)

L’Orquestra de la Universitat Politècnica de Catalunya va ser fundada l’any 2000. L'objectiu principal de l'Orquestra és el plaer del treball en equip per muntar i interpretar obres orquestrals.

La Coral Arquitectura va iniciar la seva activitat  el 1985. Des d'aleshores fins ara l'activitat del grup ha estat intensa, continuada, marcada per la mobilitat dels components del grup i les altes i baixes de cada curs.

El Cor UPC-Terrassaés una iniciativa del campus de Terrassa  que, des de 2022, pretén esdevenir un espai d’expressió artística transversal i d’integració dels col·lectius formats per estudiantat, professorat i personal tècnic de gestió, administració i serveis.

La Coral Gaudeamus va iniciar la seva funció l'any 2010 a l'antiga EUETIB i ara continua la seva trajectòria a l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. Les seves actuacions han estat majoritàriament dins l'àmbit universitari.

El Cor Ol·lari de l'FME que pertany a la Facultat de Matemàtiques i Estadística FME.