Conferència "Missió Oceà, restaurar els nostres oceans i aigües"

En la trobada que ha tingut lloc a ULisboa, el 22 de març, dins el marc del projecte Unite!Widenning, ha participat l'investigador del Centre de Desenvolupament de Sistemes d’Adquisició Remota i Tractament de la Informació (SARTI) de la UPC, Joaquin del Rio.

24/03/2024

La Missió Oceà de la UE té com a objectiu protegir i restaurar la salut dels nostres oceans i aigües a través de la recerca i la innovació, la participació ciutadana i les inversions blaves. En aquest sentit, un dels objectius específics del projecte Unite!WIDENING és reforçar la competitivitat global i la visibilitat internacional de les Universitats, promovent la política europea d'àrees de Recerca i creant massa crítica en àrees clau com la transició verda, la digitalització i les àrees Missió d'Horitzó Europa.

Per identificar les principals àrees de R+D+i, el projecte de l’aliança Unite! en el qual participa la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC), analitzarà les polítiques i documents rellevants de la UE, com les 5 Missions de la UE Horitzó 2030 (en particular la Missió Ciutats, la Missió Adaptació i la Missió Oceà) entre altres. Aquest treball donarà lloc a la identificació dels punts forts i les necessitats dels països en expansió en la transició verda, reforçada per la identificació d'àrees de R+D+i d'interès per a projectes de recerca comunes.

Els tres objectius de la Missió "Restaurar els nostres oceans i aigües per a 2030" són:
- Protegir i restaurar els ecosistemes marins i d'aigua dolça i la biodiversitat, d'acord amb l'Estratègia de Biodiversitat de la UE per a 2030;
- Prevenir i eliminar la contaminació dels nostres oceans, mars i aigües, d'acord amb el Pla d'Acció de la UE Contaminació Zero de l'Aire, l'Aigua i el Sòl;
- Fer que l'economia blava sigui sostenible, neutra en carboni i circular, d'acord amb la proposta de Llei Europea del Clima i la visió holística consagrada en l'Estratègia per a una Economia Blava Sostenible.

Més informació

El projecte Unite!*WIDENING, iniciat al gener de 2024, va ser concebut per a ser un projecte complementari en l'àmbit de l'Aliança Europea d'Universitats Unite!. Aquest projecte té com a objectiu amplificar la visibilitat de l'excel·lència científica i la valorització del coneixement de les universitats dels països Widenning, i de tota l'Aliança, a través d'una cooperació alineada amb els grans reptes socials inclosos en les Missions. En el consorci participen nou universitats europees líders en recerca i educació, també sòcies de l'Aliança d'Universitats Unite!, dos d'elles en països en vies d'ampliació, dos parcs científics i tecnològics, una agència de desenvolupament i una PIME de gestió de la innovació.