Cursos d’idiomes i de competència global per a l'estudiantat amb Unite!

Els cursos en línia estan oberts a tots els estudiants matriculats a la UPC

04/03/2024

La diversitat lingüística i cultural, entesa com un bé positiu, és al cor mateix de Unite!, l’aliança universitària a la qual pertany la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC). De nou l’aliança llança nous cursos d’idiomes i de competència global per a l’estudiantat de les nou universitats sòcies. La competència global, entesa com la capacitat de comunicar-se i treballar de manera efectiva i adequada juntament amb persones de diferents procedències, es veu cada vegada més com una competència fonamental per als graduats. Això es deu al fet que amb la diversitat cultural arriba la possibilitat d'aprendre coses noves d'altres persones permetent-te plantejar noves idees a reptes comuns.

Aquestes sèries d'eines d'aprenentatge virtual i d'aprenentatge de llengües estan destinades a ajudar als estudiants de Unite! a desenvolupar les competències lingüístiques i culturals necessàries per prosperar i gaudir dels beneficis de viure junts en un món globalitzat i culturalment divers.

Aquests són alguns dels cursos de llengua i competència global que ofereix Unite!:
- Competència intercultural  (KTH, 4,5 ECTS)
- Megacities - Joc virtual de simulació intercultural  (TU Darmstadt, 3 ECTS)
- Treballar en equips virtuals: competència global per a professionals internacionals  (KTH,2 ECTS)
- IELTS Writing Tutorial / IELTS Speaking Tutorial  (Politecnico di Torino)
- Anglès per a estudis acadèmics  (KTH, 3 ECTS)
- L'alemany com a llengua estrangera - debat i discussió  (TU Darmstadt, 3 ECTS)

Més informació

Aquestes sèries d'eines d'aprenentatge virtual i d'aprenentatge de llengües estan destinades a ajudar als estudiants dins de Unite! per desenvolupar les competències lingüístiques i culturals necessàries per prosperar i gaudir dels beneficis de viure junts en un món globalitzat i culturalment divers.