Es presenta la primera Agenda comuna d’R+I de Unite!

+
Descarregar

L'Agenda es basa en les agendes de recerca de la Comissió Europea, els Estats membres i les regions.

Inclou la creació d'una Xarxa de Serveis de Recerca i Innovació o la posada en marxa d'iniciatives de foment de l’atracció de talent de les universitats membres. La UPC ha estat part activa del seu desenvolupament

17/11/2023

L’Agenda de R+I de Unite! defineix un conjunt d'objectius comuns de recerca i transferència de tecnologia i innovació que assegurin a llarg termini una estratègia conjunta a partir de les fortalesses de cada una de les universitats que en formen part de l’aliança, entre elles la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC). L’Agenda es basa en l'enfocament estratègic compartit de R+I de l'aliança, d'acord amb les agendes de recerca de la Comissió Europea, els estats membres i les regions.

El projecte, en el que han participat membres de la UPC, s’inscriu en els objectius del programa Unite! H2020 que finalitza aquest mes de desembre. En la primera meitat del projecte l’equip de treball de Unite! va dur a terme una revisió de l'estat de l'art en les diferents àrees de transformació institucional de la R+I: infraestructures de recerca; relacionis acadèmia-empresa; capital humà; ciència oberta; implicació de la societat i de les Aliances Universitàries de la UE existents de cara a la futura posada en comú. L'Aliança posarà en relleu les millors pràctiques i els obstacles a la R+I, desenvolupant un pla d'acció comuna amb diversos projectes pilot sinèrgics i estudis de casos que s'han aplicat durant la segona meitat de UNITE.H2020

L'Agenda veu la seva primera aplicació pràctica dins d'un Pla d'Acció que descriu accions pilot de transformació viables i coherents amb la política de cada soci, basant-se en principis de ciència oberta i coordinades pels diferents equips de projecte. El Pla d'Acció d'R+I inclou les següents accions pilot, destinades a provar nous models de col·laboració entre els socis de Unite!:

  • Creació d'una Xarxa de Serveis de Recerca i Innovació (IRIS), que connecti les Oficines de Suport a la Recerca.
  • Oficines de Suport a la Recerca, amb l'objectiu d'ampliar-la per a incloure les Oficines de Transferència Tecnològica i el personal de Recursos Humans.
  • Creació d'una xarxa oberta d'investigadors/es.
  • Posada en comú d'infraestructures de recerca entre els socis de Unite!.
  • Recerca de nous models de cooperació acadèmic-empresarial en R+I.
  • Posada en marxa d'iniciatives per a fomentar l'atracció, circulació, motivació i valorització d'investigadors/es amb talent.
  • Estudi de cas sobre les millors pràctiques i els obstacles actuals a la Ciència Oberta en els grups de recerca de Unite!.
  • Desenvolupament de diferents iniciatives per a la divulgació social i la participació ciutadana.
  • Tallers amb altres Aliances Universitàries Europees.

Tant l'Agenda com el Pla d'Acció s'han harmonitzat i fusionat en un document comú que servirà a tota l'Aliança per a l'estratègia i el desenvolupament de la R+I. Basant-se en els resultats de les activitats pilot conjuntes, després de tres anys de col·laboració, es redactaran directrius per al futur desenvolupament de l'Agenda de R+I de Unite! al final del projecte, el desembre de 2023. Es formularan com un conjunt de recomanacions dirigides a la governança de Unite!, amb l'objectiu d'identificar possibles models d'èxit per a la modernització i la transformació en l'àmbit d'R+I, aplanant el camí per a l'estratègia de R+I de Unite!, com a Aliança Europea.