Obertes les sol·licituds per al Màster CODAS en Comunicacions i Ciència de Dades

Tres estudiants caminant per un campus universitari
+
Descarregar

El programa capacitarà als estudiants per a resoldre problemes rellevants per a la indústria.

El màster, Erasmus Mundus, s’inicia a la tardor del 2024 i és un dels primers programes de titulació conjunta oferts per l'aliança Unite!. El termini de sol·licituds finalitza el 19 de gener de 2024.

03/01/2024

Unite! presenta una nova edició del Màster en Enginyeria de Comunicacions i Ciència de Dades (CODAS), un programa de màster Erasmus Mundus internacional ofert per la Universitat Tècnica de Braunschweig (Alemanya) i quatre de les universitats europees que formen part de l’aliança Unite!, entre elles, la Universitat Politècnica de Catalunya -Barcelona Tech (UPC); la Universitat d'Aalto (Finlàndia); la Grenoble INP Graduate Schools of Engineering  and Management (França) i a la Universitat Tècnica de Lisboa, Portugal. El finançament Erasmus Mundus permet als estudiants unir-se al programa amb un generós pla de beques al llarg dels estudis.
En aquest programa de màster de dos anys, els alumnes estudiaran en dues de les universitats associades, un any en cadascuna d'elles. Els estudis de primer any són comuns a totes les universitats associades i, en el segon any, els estudiants se centren en el seu camp d'especialització segons cada universitat. Després de completar el programa, els estudiants rebran una doble titulació (es graduaran en les dues universitats en les quals han estudiat).

Objectius dels estudis
Els coneixements adquirits a través del Màster de Comunicacions i Ciència de Dades es caracteritzen per diverses habilitats de programació, una bona base matemàtica, la resolució de problemes orientada a objectius, així com la planificació i gestió eficient de projectes. Els estudiants adquiriran competències en una sèrie de tècniques que abasten àmplies àrees de l'electrònica, la ciència de dades, els sistemes distribuïts, la modelització i l'anàlisi de senyals i sistemes, els models d'aprenentatge automàtic i els sistemes de comunicació. El programa capacitarà als estudiants per a resoldre problemes rellevants per a la indústria emprant eines capdavanteres d'intel·ligència artificial, automatització i teoria del control, anàlisi de dades, sistemes sense fils i processament de senyals. Els estudiants també col·laboraran amb companys d'altres universitats. Bons exemples són els cursos híbrids i els cursos per projectes, en els quals estudiants de diferents universitats realitzen un projecte junts. Per a Flavie Ailhaud, graduada del programa, "la ciència de dades té tantes aplicacions possibles, que em sembla sorprenent! És beneficiós combinar la ciència de dades amb l'enginyeria de comunicacions perquè permet comprendre millor les eines i processos de nivell inferior. Completa la meva comprensió de les dades i d'on procedeixen. Són com dues parts diferents del mateix flux d'informació".

Més informació

En el formulari de sol·licitud, els sol·licitants han d'enumerar les universitats associades en les quals els agradaria estudiar el primer i el segon any. Els estudiants admesos seran assignats a les universitats associades per igual, tenint en compte les preferències dels estudiants. Per consultar les instruccions de sol·licitud, les especialitzacions de les universitats associades i més informació sobre el programa accedir a la web

Per a més informació, dirigeixi's a codas@aalto.fi