Unite! defineix el marc per millorar els processos de mobilitat d’estudiants

L’informe esbossa com simplificar els procediments administratius, proporcionar suport a les unitats universitàries responsables i garantir el reconeixement automàtic dels crèdits per a una millor experiència de l’estudiant internacional.

04/06/2024

Facilitar la mobilitat dels estudiants entre les universitats europees és un dels objectius clau de la Unite! aliança. Unite!, l’aliança a la qual pertany la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech (UPC) ha presentat un informe en el qual han treballat membres de les universitats Unite! que descriu el Marc de Mobilitat que facilita els formats virtuals, físics i semipresencials. El Marc té com a objectiu millorar significativament l'experiència educativa dels estudiants de tota  l’aliança a qui proporciona més oportunitats de mobilitat i accés a una oferta diversa de cursos, i a una formació més àmplia en habilitats internacionals.

Totes les universitats Unite! han signat l’ "Acord marc per a ofertes d'educació flexible". El document estableix les normes per al desenvolupament i la implementació dels estudis d'intercanvi lliurats a través de diversos formats de mobilitats curtes i el reconeixement de crèdits, l’estat de l'estudiant i els procediments administratius simplificats. Les mobilitats curtes són un complement a la mobilitat física a llarg termini, que ofereixen una opció més inclusiva per a l'intercanvi d'estudiants. L' Acord marc està dissenyat per a ser adaptable i obert a la revisió. La seva implementació amb èxit depèn del suport de la gestió de primer nivell de les universitats, el compromís de les quals ja es demostra amb la signatura del document. L'acord és el resultat del treball col·laboratiu realitzat per integrar internament les seves implicacions per assegurar els processos administratius necessaris per a la mobilitat dels estudiants en relació amb els cursos virtuals i híbrids.

L'acord demostra la voluntat de les universitats Unite!, per crear noves formes d'oferta educativa, integrar-les en els procediments locals i reduir les barreres administratives. Abordant els reptes administratius i fomentant la cooperació entre les universitats europees, el marc dona suport a la creació d'un entorn educatiu vibrant, inclusiu i dinàmic que beneficia els estudiants, el professorat i l'acadèmic en general comunitat.