Comparteix:

Arquitectura i infraestructures

Actuacions amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat i igualtat als campus

Durant el curs 2022-2023 s’han continuat les obres d’habilitació i instal·lacions per a la planta pilot d’hidrogen a l’edifici DBC del Campus Diagonal-Besòs, que han durat 18 mesos. En la mateixa ubicació s’han continuat les obres per a la posada en funcionament de l’espai Emprèn i el Laboratori MOST i s’ha finalitzat un laboratori de microbiologia per a BIBITE.

A l’edifici de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona s’han fet les obres per situar-hi el Centre Universitari de la Visió a Barcelona (CUV-BCN); a Manresa s’ha construït el TechLab; al Campus del Baix Llobregat s’han habilitat els espais per al coworking de l’ESA-BIC i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) s’han iniciat les obres per a l’adequació de les plantes S1 dels edificis DSL i PE per ubicar-hi temporalment l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

A l’ETSEIB s’han iniciat les obres de millora de l’evacuació amb tres actuacions en paral·lel: reforç de les escales metàl·liques exteriors, instal·lació de sobrepressió de l’escala principal i ignifugació de la façana en contacte amb les escales exteriors.

Es continua desplegant el projecte de protecció de cobertes, s’han iniciat els treballs per a la millora i adequació dels espais confinats i s’ha desenvolupat amb èxit una prova pilot de megafonia sobre IP a l’edifici D2 del Campus Nord.

Pel que fa a les instal·lacions, durant el curs s'han posat en funcionament les plantes solars fotovoltaiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), dels aularis del Campus Diagonal Nord i de l'edifici C del Campus Diagonal-Besòs. Alhora, s'han iniciat els projectes per a la propera fase del Campus Solar als campus Diagonal Nord, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Baix Llobregat. També s’han iniciat instal·lacions de detecció d’incendis al Campus de Vilanova i la Geltrú i s’han iniciat els treballs per a la substitució de 26 instal·lacions tèrmiques a diferents edificis de tots els campus.

Pel que fa al mobiliari, s’ha iniciat la remodelació del mobiliari de la biblioteca de l’ETSEIB i s’han habilitat nous espais al Nexus II per acollir-hi l’Escola de Doctorat i el projecte CARNET. Pel que fa als grans contractes, s’ha adjudicat el contracte de neteja i el de recollida de residus tòxics, i s’ha iniciat el procés d’adjudicació del contracte general de manteniment i la licitació dels nous servei de reprografia, aparells elevadors, control de plagues i sistemes de control (BMS) i el contracte de seguretat i vigilància.

Pel que fa al Parc UPC, quant a volum de facturació s’han recuperat els nivells prepandèmia després de les fortes davallades dels darrers anys.

Actuacions de rehabilitació del parc construït

Aquest curs acadèmic s’han iniciat les obres de rehabilitació de la façana d’una part de l’edifici de l’EPSEB i estan en procés de licitació les obres de rehabilitació de l’edifici Segarra de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB).

S’han construït 3 noves aules i els primers lavabos inclusius a l’edifici DSL de l’ETSEIB, 2 noves aules pilot a l’ETSAB i una tercera que està en curs, així com 3 noves aules al Campus Nord.

Es continua la reparació dels pilars del vestíbul de l’EPSEVG i s’ha fet una diagnosi de les patologies de l’edifici de l’ETSAV. Finalment, es van iniciar al mes de març les actuacions per a la redacció d’un pla de rehabilitació integral del parc construït de tota la UPC, així com 6 plans pluriennals de millora de les instal·lacions bàsiques per a l’estudiantat: aules, laboratoris docents, sales d’estudi, biblioteques, sales d’actes i instal·lacions esportives. Ha estat necessari, per tant, fer un inventari de tots els espais indicats i s’està treballant en la identificació dels diferents elements que el componen per prioritzar-ne la rehabilitació.

Accions que promouen les relacions socioeconòmiques i culturals amb l'entorn territorial

Algunes d'aquestes iniciatives s’emmarquen en les línies d’actuació següents:

  • Aliances estratègiques amb empreses i institucions de l'entorn dels diferents campus per fomentar la col·laboració en àmbits com la recerca, la formació i la transferència de coneixement. A través de projectes conjunts i convenis de col·laboració, es busca establir sinergies i impulsar el desenvolupament conjunt. 
  • Participació en xarxes de col·laboració amb altres institucions acadèmiques, empreses i organitzacions de l'entorn territorial. Enguany, l’acte d’inauguració del curs acadèmic de la UPC va posar el focus en la construcció de la universitat europea del futur. L’aliança Unite! continua sent una prioritat per avançar cap a l’espai europeu d’educació superior.
  • Pràctiques en empreses dels estudiants i les estudiants i foment de la col·laboració amb les empreses per a la definició de les pràctiques i l'adaptació dels plans d'estudis a les necessitats del mercat laboral. En aquest sentit, a través de Galàxia Aprenentatge UPC, s’ha fet una convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de millora i innovació docent.
  • Aquest curs s’ha enfortit el projecte UPCArts, que promou una oferta cultural que enriqueix l’agenda dels campus i obre la Universitat al diàleg de l’humanisme digital a la comunitat UPC. Aquest curs s’ha enfortit amb el paper de les biblioteques UPC (amb l’escriptura i la lectura com a eixos), s’han consolidat programes amb institucions rellevants com el TNC, el Teatre Lliure, Casa Seat o Sónar, i s’han reprès activitats comunitàries com el dinar de fi de curs del PAS i el PDI. Pel que fa a l’oferta esportiva, s’hi ha inclòs el programa de benestar emocional, amb accions destacades com l’organització de la Setmana Saludable al mes d’abril.