Comparteix:

Estratègia digital

Actuacions en l’àmbit de sistemes d'informació, projectes i infraestructuresTIC

En l’àmbit de les infraestructures de la Universitat, aquest curs acadèmic s’ha avançat en l’increment de la connectivitat a 10 Gbps i la redundància de la connexió als campus. S’ha ampliat la capacitat del sistema d’emmagatzematge corporatiu i s’ha millorat el sistema de còpies de seguretat incorporant còpies immutables dels sistemes crítics. S'estenen, de manera progressiva, els tallafocs de nova generació, per incrementar la protecció perimetral de la UPC. El trasllat d’equips als CPD corporatius ha permès tancar 5 sales tècniques del Campus Nord.

En l’àmbit de la ciberseguretat, s’ha iniciat la implantació del doble factor d’autenticació aplicat als serveis de VPN i Google Workspace (correu electrònic, Meet, Drive…) i s’ha ampliat després a d’altres aplicacions. Pel que fa a aspectes normatius, s’ha adequat la política de seguretat al nou Esquema Nacional de Seguretat.

En l’apartat de projectes de sistemes d'informació i automatització de processos, en destaquen les actuacions següents:

  • En el campus virtual (Atenea) s'ha millorat el maletí del professorat amb més funcionalitats i un nou apartat de cursos mostra. S’ha migrat la plataforma a la versió de Moodle 4.1 LTS amb l'objectiu de garantir-ne la seguretat, l’accessibilitat i l'experiència d'usuari. 
  • S’han incorporat funcionalitats de l’App UPC per a tot el col·lectiu. Des del febrer, l’estudiantat, el PDI, el PAS i els futurs estudiants poden accedir a serveis i continguts en funció del perfil: avisos i notificacions, expedient acadèmic, horari de classes i exàmens, directori..., així com personalitzar aspectes de la plataforma. També s’ha incorporat el carnet digital al mòbil, que identifica les persones com a membres de la comunitat universitària.
  • S’ha desplegat una plataforma per implementar i executar processos automatitzats (RPA) basada en tecnologia UiPath i s’ha treballat en 2 automatismes: obtenir justificants de pagament de nòmina i documentació de despesa de personal vinculat un projecte.
  • A l’aplicació de Prisma, s’ha incorporat la gestió de la documentació: l’estudiantat hi pot aportar documents electrònics i els gestors fer-ne el seguiment. A més, l’aplicatiu s’ha integrat a la xarxa Erasmus Without Paper amb la posada en explotació del Learning Agreement per a estudis i la millora de la gestió econòmica de la matrícula i dels serveis acadèmics.
  • S’ha actualitzat la plataforma SAP FICO a la versió ECC 6 amb EHP 8 i s’hi ha incorporat l’objecte del business partner per a la gestió més eficient de clients i proveïdors.
  • S’ha transformat l'aplicació Contractació PDI en una eina dinàmica amb actualització diària de dades perquè els departaments coneguin l’estat de la seva plantilla.
  • El personal TIC de diferents unitats ha treballat en el desplegament del nou gestor d’horaris UPC i el visor d'horaris UPC per consultar les classes i exàmens de les assignatures escollides.
  • S’ha posat en explotació la fase 1 de SIGRIS per avaluar els riscos d’activitats de recerca i serveis que es realitzen fora de la UPC i generar les mesures preventives corresponents.

A més, la Universitat participa en 12 projectes d’administració electrònica executats pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) amb fons REACT-EU i 4 projectes interuniversitaris en el marc del fons UniDigital: aplicacions d’analítica avançada de l’aprenentatge i accions per a la conscienciació i millora de la ciberseguretat, per desenvolupar la competència digital del personal i perquè diferents universitats puguin interoperar expedients.

Actuacions en l’àmbit de la protecció de dades

Entre les actuacions que s’han realitzat aquest curs en l’àmbit de la protecció de dades de la Universitat, s’ha treballat amb diferents unitats d'administració i serveis per actualitzar el Registre d'activitats de tractament (RAT) de la Universitat.

Respecte a la petició d'exercici de drets en matèria de protecció de dades, s'ha treballat amb el Servei de Desenvolupament Organitzatiu (SDO) per a la creació de nous formularis que s'inclouran com a tràmits específics a la Seu Electrònica UPC. La finalitat dels tràmits és facilitar la petició de l’exercici del dret d'accés, rectificació i supressió, la limitació del tractament, la portabilitat de les dades i el dret d'oposició.

Durant el curs s’ha participat en diferents grups de treball del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i s’ha col·laborat amb la creació del web Dades de recerca per facilitar als investigadors i investigadores la informació necessària per gestionar les dades de recerca, mitjançant l’elaboració d'un pla de gestió de dades. S'ha actualitzat el Protocol per al lliurament de dades de caràcter personal de membres de la universitat (PDI, PAS o estudiantat) a les forces i cossos de seguretat.

A llarg d’aquest curs, s’han rebut 242 consultes a la Bústia de protecció de dades de diferents temàtiques, entre les quals destaquen consultes d’informació general, clàusules de convenis, peticions d’exercici de drets, demandes sobre drets d’imatge, vídeo o àudio, entre d’altres.