Recursos

Política econòmica

El Consell de Govern i el Consell Social de la Universitat van aprovar, el desembre de 2022, un pressupost de 348,8 milions d’euros per a l’exercici del 2023, una xifra que representa un 9,94 % d'increment en relació amb l'any anterior (un 8,49% pel que fa al pressupost genèric). El pressupost de la UPC és la base del desenvolupament del Pla estratègic de la UPC 2022-2025.

Estratègia digital

En aquest àmbit, aquest curs acadèmic s'ha avançat en l'increment de la connectivitat a 10 Gbps i la redundància de la connexió als campus. S'ha ampliat la capacitat del sistema d'emmagatzematge corporatiu i s'ha millorat el sistema de còpies de seguretat. També s'han estès, de manera progressiva, els tallafocs de nova generació, per incrementar la protecció perimetral de la UPC.

En l'àmbit de la ciberseguretat, s'ha iniciat la implantació del doble factor d'autenticació aplicat als serveis de VPN i Google i s'ha ampliat a altres aplicacions.

Entre els diferents projectes de sistemes d'informació i automatització de processos, destaquen les millores al maletí del professorat d'Atenea, la posada en marxa de l'App UPC, que permet a PDI, PAS, estudiantat i futur estudiantat accedir a continguts relacionats amb el seu perfil, o les millores de la gestió de documentació a Prisma, entre altres projectes.

Actuacions en l’àmbit d’obres i infraestructures

Aquest curs han continuat les obres d'habilitació i les instal·lacions per a la planta pilot d'hidrogen del Campus Diagonal-Besòs. En la mateixa ubicació s'han continuat les obres per a la posada en funcionament de l'espai Emprèn i el Laboratori MOST i s'ha finalitzat un laboratori de microbiologia per a BIBITE.

A l'edifici de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona s'han fet les obres per situar-hi el Centre Universitari de la Visió a Barcelona (CUV-BCN); a Manresa s'ha construït el TechLab; al Campus del Baix Llobregat s'han habilitat els espais per al coworking de l'ESA-BIC, i a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) s'han iniciat les obres per a l'adequació de les plantes S1 dels edificis DSL i PE per ubicar-hi temporalment l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).

També s'ha continuat desplegant el projecte de protecció de cobertes i s'han posat en funcionament les plantes solars fotovoltaiques de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), dels aularis del Campus Diagonal Nord i de l'edifici C del Campus Diagonal-Besòs. Alhora, s'han iniciat els projectes per a la propera fase del Campus Solar als campus Diagonal Nord, Sant Cugat del Vallès, Terrassa i Baix Llobregat. També s'han iniciat instal·lacions de detecció d'incendis al Campus de Vilanova i la Geltrú i s'han iniciat els treballs per a la substitució de 26 instal·lacions tèrmiques a diferents edificis de tots els campus.