Comparteix:

Política comunicativa

Accions de promoció dels estudis: atracció de nou estudiantat (grau, màster universitari, doctorat i doctorat industrial), màrqueting dels estudis i foment de vocacions STEAM. Atracció de noies cap a estudis STEAM

En el marc de les accions de màrqueting que estan dirigides a atraure nou estudiantat, s’ha posat l’èmfasi, especialment, en el missatge de la igualtat d’oportunitats (reforç de les accions orientades al Pla d’equitat) i a l’atracció de les dones cap als estudis. La campanya per atraure nou estudiantat s’ha basat en l’eslògan i la creativitat del concepte 'Territori UPC' i ha implicat, entre d’altres, una campanya publicitària aels mitjans de transport, les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Uns 150.000 euros s’han invertit en diverses suports publicitaris.

Una rellevància especial ha tingut la presència de la UPC en el Saló de l’Ensenyament, que, com a novetat, ha implicat que gairebé hagin desaparegut els materials en paper, que han estat substituïts per accions digitals, entre les quals hi havia el nou perfil per al futur estudiant a l’App UPC, així com la renovació del portal de futur estudiantat al web corporatiu.

Les accions promocionals directes dels graus van impactar sobre un total de 25.642 estudiants i les de promoció de màster universitari ho van fer sobre 2.688 persones.

La UPC va organitzar 122 jornades de portes obertes per presentar l’oferta de grau i 102 sessions informatives de màster universitari. 10.290 persones van participar en 42 fires promocionals dels estudis de grau i 655 persones en les de màster universitari.

En el cas de la promoció del màster universitari, es van intensificar les accions d’atracció de nou estudiantat mitjançant l’organització de la primera edició virtual de la Fira Virtual de Postgrau, que va tenir lloc entre el 17 i el 28 d’abril en format trilingüe (català, castellà i anglès), sobre l’oferta de màsters universitaris, programes de doctorat i màsters de formació contínua. Amb un ampli programa de xerrades informatives en directe, oferia també atenció personalitzada a través de xat.

Un total de 33.060 alumnes de primària, secundària i batxillerat van participar durant el curs en accions vinculades al Pla de foment de vocacions i divulgació STEAM, que integra l’oferta als centres educatius del Catàleg de conferències de divulgació cientificotecnològica, els tallers que organitzen els centres docents i un ampli ventall d’activitats organitzades amb altres institucions.

Amb l’objectiu d’incrementar les vocacions STEAM entre nous grups d’edat, aquest curs s’ha posat en marxa una nova iniciativa: un campus d’estiu per a noies i nois d’entre 12 i 17 anys, amb edicions dedicades a la intel·ligència artificial i els drons, coorganitzat amb Fundesplai i El Periódico, i amb la col·laboració d’IDEAI UPC i el DroneLab UPC.

La quarta edició del programa Aquí STEAM UPC, que té com a objectiu atraure el talent femení cap als estudis de tecnologia i enginyeria en l’alumnat d’entre 9 i 14 anys, ha impactat aquest curs en 1.469 nens i nenes de 21 escoles i centres de secundària públics de Catalunya.

Accions comunicatives i de màrqueting orientades a posicionar la UPC en diferents àmbits. Iniciatives i activitats de comunicació amb un enfocament multicanal i amb continguts de qualitat

El curs 2022-2023 s’ha elaborat el Pla de comunicació (PlaCom 2023-2026), que es va presentar al Consell de Govern en la sessió del 5 de juliol de 2023. El pla se sustenta en una auditoria de comunicació en què han participat més de 9.000 persones, un procés de diagnòstic en el qual s’han analitzat des de la reputació de la Universitat fins a la percepció dels seus públics, incloent-hi el funcionament de canals i productes. El PlaCom tracta d’alinear els projectes singulars de les persones i els grups de la UPC a l’entorn d'un de compartit al servei de la societat, i d’incrementar el coneixement de l’activitat de la comunitat UPC per afavorir-ne la coordinació interna i incrementar-ne l’eficiència i millorar la gestió de recursos.

Des del punt de vista de la comunicació externa, l’objectiu de la comunicació UPC és augmentar l’impacte local i global de la institució, comunicar més i millor, per:

  • Posicionar la UPC com a universitat pública referent en enginyeria, arquitectura, ciències i tecnologia. 
  • Atraure estudiantat amb talent i vocació, amb independència del gènere, l’edat, la situació professional, la classe social o el lloc de naixement, la procedència o la nacionalitat.
  • Projectar l’activitat de la UPC, contribuir a transformar les persones i influir sobre l’entorn. 

Tècnicament, la UPC avança cap a una universitat multicanal, que fa una especial atenció als seus públics preferents a través de diferents suports. En aquesta línia, s’ha engegat un nou producte comunicatiu, anomenat ‘La UPC i...’, que, en un format transmèdia, aprofundeix en les capacitats i activitats de la Universitat en àmbits de coneixement concrets, com ara la intel·ligència artificial o els superconductors, les dues temàtiques que s’han publicat durant el curs. Empreses i la comunitat UPC en són el públic preferent.

També aquest curs, s’ha continuat avançant en la introducció de l’audiovisual en la comunicació corporativa i en la comunicació de la recerca i en la divulgació. Així, s’ha posat en marxa la sèrie de pòdcasts ‘Algorrritmes UPC’, impulsada amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa. La sèrie, dirigida a la ciutadania en general i especialment al públic jove, s’ha encetat amb 21 programes divulgatius al llarg del curs i es difon a través d’iVox, YouTube i Spotify.

L’avenç de l’accessibilitat en els continguts ha estat un del eixos de treball del curs, amb la introducció de la subtitulació i de versions multilingües orientades a intensificar la internacionalització dels continguts. El suport a l’elaboració de vídeos per posicionar l’ètica a la UPC, el nou portal dels serveis cientificotècnics, la internacionalització de la UPC o algunes jornades específiques han estat també projectes de producció audiovisual.

Accions de comunicació mediàtica, divulgació de la recerca i comunicació corporativa

En l’àmbit de la comunicació mediàtica, s’ha continuat avançant en la línia de la divulgació dels resultats de la recerca i la transferència i en la projecció de l’opinió dels experts i expertes. S’han produït i publicat un total de 411 noticies en català, 379 en castellà i 71 en anglès, i s’han dut a a terme 507 campanyes mediàtiques i s’han resolt 403 peticions de periodistes.

Els resultats controlats són 19.703 impactes, 3.455 s’han publicat en mitjans escrits, 15.576 en mitjans en línia, 692 en mitjans audiovisuals i 387 en mitjans radiofònics. Cal destacar que durant el curs s’ha produït un increment rellevant de la presència de PDI UPC en programes de ràdio com a referents en temes d’actualitat.

Entre les campanyes mediàtiques, destaquen les impulsades al voltant de l’eix de la intel·ligència artificial (IA), en les quals investigadores i investigadors UPC han participat activament com a referents. Algunes són les engegades a partir de la presència d’investigadors de la Universitat en el Consell Assessor en IA, Ètica i Drets Digitals de l'Ajuntament de Barcelona, la conferència sobre IA que va oferir l’investigador de la Universitat de Viena Mark Coeckelbergh o la participació de la UPC en el Sonar.

Destaca la difusió obtinguda a partir de la investigació sobre l’impacte del canvi climàtic en les ciutats, tenint en compte les onades de calor (Centre de Política i Valoració del Sòl, CPSV), o la instal·lació a Xile de la primera boia intel·ligent per monitorar els oceans amb tecnologia UPC (Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques-Lab). Pel que fa a la posada en marxa de nous equipaments singulars, cal esmentar la campanya dirigida a donar a conèixer el DroneLab, ubicat al Campus del Baix Llobregat.

Una altra de les campanyes corporatives destacades del curs va ser l’originada per la investidura com a doctora honoris causa de l’oceanògrafa Sylvia Earle, o la dedicada al projecte d’un grup d’estudiants de l’ESEIAAT per fer cadires de rodes de baix cost a Tororo (Uganda).

Accions de comunicació externa i interna. Projecció de la marca corporativa

En el marc de la campanya de matrícula del nou estudiantat, s’ha portat a terme una campanya perquè l’estudiantat pugui adquirir, en condicions de preu especial, una samarreta i/o una dessuadora que integra la marca UPC a partir d’un disseny específic que conté també el nom identificatiu del centre docent en què la persona es matricula. La campanya ha estat adreçada també a l’estudiantat de doctorat.

En l'àmbit de la projecció de la marca UPC, s’ha assessorat 90 projectes i s’han creat 13 logotips institucionals. Roses UPC per a Sant Jordi és una altra iniciativa dirigida a posicionar la marca UPC. Impulsada per l'InLab FIB, el programa UPCArts i el Servei de Comunicació, s’articula al voltant d’un web que oferia la possibilitat de crear, compartir i enviar la imatge digital d’una rosa única creada a partir de models generatius de deep learning basats en xarxes neuronals.

Pel que fa a les xarxes socials, s’ha posat en marxa una línia de continguts a la xarxa TikTok, dirigida al públic més jove. Pel que fa a les principals estadístiques de les xarxes socials corporatives, es registren els seguidors següents: 35.782 seguidors en el compte de Twitter @la_UPC; 1.352 seguidors en el compte de Twitter @UPCDivulga; 16.754 seguidors en la pàgina de Facebook @universitatUPC; 17.934 seguidors del compte d'Instagram @la_UPC; 179.369 seguidors de la pàgina de LinkedIn, i 11.066 subscriptors del canal de la UPC a Youtube, i s’han publicat 151 vídeos al canal de la UPC a YouTube.

Accions i iniciatives orientades a millorar la transparència activa

El portal de transparència de la UPC, creat l’any 2014, seguint les directrius de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, té com a finalitat principal impulsar la transparència voluntària, definida com l’esforç per difondre i publicar la informació rellevant de l’organització, fer-la més visible i accessible a tots els grups d’interès de manera íntegra i actualitzada.

El portal UPC Transparent presenta de manera estructurada la informació pública de la Universitat, cosa que permet accedir de manera fàcil a les dades i garanteix els drets d'accés a la informació de les persones establert en el marc legal.

Les actuacions desenvolupades en l’àmbit de la transparència i el govern obert de la Universitat durant el curs 2022-2023, tot tenint en compte les noves previsions del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, han estat la revisió i adequació de les novetats normatives i la incorporació progressiva dels documents que puguin utilitzar els usuaris.

Aquest curs, la UPC ha rebut setanta sol·licituds d’accés a la informació pública, arran de les quals s’està valorant i treballant la publicació de la tipologia d’informació que se sol·licita de manera més freqüent. L’habilitació del tràmit específic “Sol·licitud d'accés a la informació pública de la Universitat Politècnica de Catalunya” a la Seu Electrònica UPC facilita que les persones puguin exercir el seu dret d’accedir a la informació pública de la Universitat.

El novembre de 2022, la Universitat ha obtingut la màxima acreditació en l'informe de transparència de la Fundación Haz, el segell 't de transparente', en la categoria 't***, la màxima possible. La Universitat ha obtingut un 96,3 % d’assoliment, amb una puntuació de 52 d’un màxim de 54 punts. Aquests resultats són fruit de complir íntegrament 25 dels 27 indicadors i parcialment els altres dos.

Aquesta puntuació situa la Universitat en una mitjana superior a la resta d’universitats públiques i ens posiciona en el segon lloc d’aquest rànquing.

D’aquesta manera, la UPC acredita la seva confiabilitat i transparència web a partir d’un sistema extern de verificació que reconeix l’esforç que fa la institució en diferents apartats (Universitat, Dades estadístiques, Docència i recerca, Informació econòmica i pressupostària, Informació de personal, Govern i participació, etc.), recollits i integrats en el portal UPC Transparent.