Comparteix:

Oferta acadèmica

Arquitectura, Urbanisme i Edificació

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. EPSEB
Grau en Estudis d'Arquitectura. ETSAB, ETSAV

Grau en Paisatgisme. EEABB-ETSAB

 

Ciències Aplicades

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades. ETSETB-FIB-FME

Grau en Ciències i Tecnologies del Mar. EPSEVG-EEABB-ETSECCPB

Grau en Economia-Estadística (doble titulació interuniversitària UB-UPC). FME

Grau en Enginyeria Física. ETSETB

Grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC). FME

Grau en Matemàtiques. FME

 

Ciències i Tecnologies de la Salut

Grau en Enginyeria Biomèdica. EEBE

Grau en Òptica i Optometria. FOOT

 

Disseny i Tecnologia Multimèdia

Grau en Disseny, Animació i Art Digital. CITM

Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs. CITM

 Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs (docència en anglès). CITM

Grau en Multimèdia. CITM

 

Enginyeria Aeroespacial

Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica. EETAC

Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials. EETAC

Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials. ESEIAAT

Grau en Enginyeria en Vehicles Aeroespacials. ESEIAAT

 

Enginyeria Civil

Grau en Enginyeria Ambiental. EEABB-ETSECCPB

Grau en Enginyeria Civil. ETSECCPB

Grau en Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge. EPSEM

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica. EPSEB

 

Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària

Grau en Ciències Culinàries i Gastronòmiques (interuniversitari UB-UPC). EEABB

Grau en Enginyeria Alimentària. EEABB

Grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques. EEABB

Grau en Enginyeria de Sistemes Biològics. EEABB

Grau en Paisatgisme. EEABB-ETSAB

 

Enginyeria de la Telecomunicació

Doble titulació de grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació o Enginyeria Telemàtica. EETAC

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades. ETSETB-FIB-FME

Grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals. ESEIAAT

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació. EETAC

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC. EPSEM

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació. ETSETB

Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. ETSETB

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica. EPSEB

Grau en Enginyeria Telemàtica. EETAC

 

Enginyeria Industrial

Bachelor's degree in Industrial Technologies and Economic Analysis (interuniversitari UPC-UPF). ESEIB

Grau en Enginyeria Biomèdica. EEBE

Grau en Enginyeria d'Automoció. EPSEM

Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte. EPSEVG-ESEIAAT

Grau en Enginyeria de l'Energia. EEBE

Grau en Enginyeria de Materials. EEBE

Grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil. ESEIAAT

Grau en Enginyeria Elèctrica. EEBE, EPSEVG, ESEIAAT

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials. ESEIAAT, ETSEIB

Grau en Enginyeria Mecànica. EEBE, EPSEM, EPSEVG, ESEIAAT

Grau en Enginyeria Química. EEBE, EPSEM, ESEIAAT

 

Enginyeria Informàtica

Bachelor's degree in Bioinformatics (interuniversitari UPF-UPC-UB-UAB). FIB

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades. ETSETB-FIB-FME

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC. EPSEM

Grau en Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica. EPSEB

Grau en Enginyeria Informàtica. FIB, EPSEVG

Grau en Intel·ligència Artificial. FIB

 

Enginyeria Naval, Marina i Nàutica

Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval. FNB

Grau en Nàutica i Transport Marítim. FNB

Grau en Tecnologies Marines. FNB

 

Arquitectura, Urbanisme i Edificació

Màster universitari en Arquitectura. ETSAB, ETSAV

Màster universitari en Construcció Avançada en l'Edificació. EPSEB

Màster universitari en Diagnosi i Tècniques d'Intervenció en l'Edificació. EPSEB

Màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona (MBArch). ETSAB

Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign). EPSEVG-ESEIAAT-ETSAB

Màster universitari en Gestió de l'Edificació. EPSEB

Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMeC). ETSAV

Màster universitari en Paisatgisme (MBLandArch). EEABB-ETSAB

 

Ciències Aplicades

Erasmus Mundus master's degree in Bio and Pharmaceutical Materials Science (BIOPHAM). ETSETB

Erasmus Mundus master's degree in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics (Europhotonics). ETSETB

Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa (MESIO). FME

Màster universitari en Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica. FIB

Màster universitari en Seguretat i Salut en el Treball: Prevenció de Riscos Laborals. EPSEB

Master's degree in Advanced Mathematics and Mathematical Engineering (MAMME). FME

Master's degree in Computer Vision. ETSETB

Master's degree in Engineering Physics. ETSETB

Master's degree in Photonics. ETSETB

Master's degree in Pure and Applied Logic. FIB

Master's degree in Quantum Science and Technology. ETSETB

 

Ciències i Tecnologies de la Salut

Erasmus Mundus master's degree in Bio and Pharmaceutical Materials Science (BIOPHAM). ETSETB

Màster universitari en Enginyeria Biomèdica. ETSEIB

Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació. ETSEIB

Màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió. FOOT

Master's degree in Biomedical Data Science. ETSEIB

 

Enginyeria Aeroespacial

Màster universitari en Enginyeria Aeronàutica. ESEIAAT

Master's degree in Aerospace Science and Technology (MAST). EETAC

Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drones). EETAC

Master's degree in Space and Aeronautical Engineering. ESEIAAT

 

Enginyeria Civil

Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports. ETSECCPB

Màster universitari en Enginyeria Estructural i de la Construcció. ETSECCPB

Màster universitari en Enginyeria de Mines. EPSEM

Màster universitari en Enginyeria del Terreny. ETSECCPB

Master's degree in Numerical Methods in Engineering. ETSECCPB

Màster universitari en Oceanografia i Gestió del Medi Marí. ETSECCPB

Master's degree in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC). ETSECCPB

Master's degree in Urban Mobility. ETSAB, ETSECCPB, ETSETB, ETSEIB, FIB

Erasmus Mundus master’s degree in Flood Risk Management. ETSECCPB

Erasmus Mundus master's degree in Hydroinformatics & Water Management (EuroAquae+). ETSECCPB

Erasmus Mundus master's degree in Coastal and Marine Engineering and Management (CoMEM). ETSECCPB

 

Enginyeria de Biosistemes i Agroalimentària

Màster universitari en Aqüicultura. EEABB

Màster universitari en Enginyeria Agronòmica. EEABB

Màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos (KET4FOOD+BIO). EEABB

 

Enginyeria de la Telecomunicació

Master's degree in Advanced Telecommunication Technologies (MATT). ETAAC-ETSETB

Master's degree in Applications and Technologies for Unmanned Aircraft Systems (Drones). ETAAC

Master's degree in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM). ETAAC

Master's degree in Cybersecurity. ETSETB-FIB

Master's degree in Electronic Engineering (MEE). ETSETB

Master's degree in Quantum Science and Technology. ETSETB

Master's degree in Telecommunications Engineering (MET). ETSETB

 

Enginyeria Industrial

Erasmus Mundus master's degree in Dynamics of Renewables-based Power Systems (DREAM). ETSEIB

Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE). EEBE

Erasmus Mundus master's degree in Decentralised Smart Energy Systems (DENSYS). ETSEIB

Màster universitari en Ciència i Enginyeria Avançada de Materials. EEBE

Màster universitari en Disseny i Tecnologia Tèxtils. ESEIAAT

Màster universitari en Enginyeria Biomèdica. ETSEIB

Màster universitari en Enginyeria d'Automoció. ETSEIB

Màster universitari en Enginyeria d'Organització. ESEIAAT, ETSEIB

Màster universitari en Enginyeria de l'Energia. ETSEIB

Màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial (MUESAEI). ESEIAAT, EPSEVG

Màster universitari en Enginyeria Industrial. ESEIAAT, ETSEIB

Màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona (MBDesign). EPSEVG-ESEIAAT

ETSAB

Màster universitari en Neuroenginyeria i Rehabilitació. ETSEIB 

Màster universitari en Recerca en Enginyeria Mecànica. EEBE-ESEIAAT-ETSEIB

Màster universitari en Tecnologia Paperera i Gràfica. ESEIAAT

Master's degree in Automatic Control and Robotics. ETSEIB

Master's degree in Chemical Engineering. EEBE

Master's degree in Electric Power Systems and Drives. ETSEIB

Master's degree in Interdisciplinary and Innovative Engineering. EEBE

Master's degree in Nuclear Engineering. ETSEIB

Master's degree in Technology and Engineering Management. ESEIAAT

Master's degree in Thermal Engineering. ETSEIB

Master's degree in Urban Mobility. ETSAB, ETSECCPB, ETSETB, ETSEIB, FIB

 

Enginyeria Informàtica

Erasmus Mundus Master in Big Data Management and Analytics (BDMA). FIB

Màster universitari en Enginyeria Informàtica. FIB

Master's degree in Artificial Intelligence. FIB

Master's degree in Cybersecurity. ETSETB, FIB

Master's degree in Data Science. FIB

Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI). FIB

 

Enginyeria Naval, Marina i Nàutica

Màster universitari en Enginyeria Naval i Oceànica. FNB

Màster universitari en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marítimes. FNB

Màster universitari en Nàutica i Gestió del Transport Marítim. FNB

 

Formació de professorat i Estudis de Gènere

Màster universitari en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania. IIEDG

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Tecnologia / Tecnologia Industrial). FIB

Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (Matemàtiques). FIB

 

Medi Ambient, Sostenibilitat i Recursos Naturals

Màster universitari en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat. ISUPC

Màster universitari en Enginyeria Ambiental. ETSECCPB

Màster universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals. EPSEM

Màster universitari en Intervenció Sostenible en el Medi Construït (MISMeC). ETSAV

 

Arquitectura, Urbanisme i Edificació

Arquitectura, Energia i Medi Ambient

Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica

Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents

Projectes Arquitectònics

Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme

Teoria i Història de l'Arquitectura

Urbanisme

 

Ciències

Ciència i Tecnologia Aeroespacials

Educació en Enginyeria, Ciències i Tecnologia

Enginyeria Òptica

Estadística i Investigació Operativa

Física Computacional i Aplicada

Fotònica

Matemàtica Aplicada

Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia

 

Enginyeria Civil i Ambiental

Anàlisi Estructural

Ciències del Mar

Enginyeria Ambiental

Enginyeria Civil

Enginyeria de la Construcció

Enginyeria del Terreny

Enginyeria Nàutica, Marina i Radioelectrònica Naval

Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural

Sostenibilitat

 

Enginyeria de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Arquitectura de Computadors

Bioinformàtica

Computació

Enginyeria Electrònica

Enginyeria Telemàtica

Intel·ligència Artificial

Teoria del Senyal i Comunicacions

 

Enginyeria Industrial

Administració i Direcció d'Empreses

Automàtica, Robòtica i Visió

Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions

Ciència i Enginyeria dels Materials

Enginyeria Biomèdica

Enginyeria de Processos Químics

Enginyeria Elèctrica

Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica

Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants

Enginyeria Tèrmica

Enginyeria Tèxtil i Paperera

Polímers i Biopolímers

Recursos Naturals i Medi Ambient

Sistemes d'Energia Elèctrica